Zelf-ID – Slecht Idee: webinar over de de consequenties van de dreigende vereenvoudiging van het wijzigen van geslacht op de geboorteakte

We nodigen je graag uit om zich te informeren over de op handen zijnde verandering in de wet geslachtsregistratie die in de vierde week van januari in de Tweede Kamer behandeld wordt.

Tijdens de Zoom bijeenkomst Zelf ID? Slecht Idee! op woensdag 15 december om 20.00 uur laten we de ontwikkelingen zien in de wetgeving rond gender en de consequenties daarvan voor vrouwen en meisjes.

De op handen zijnde wet geslachtsregistratie houdt in dat iedereen het geslacht op de geboorteakte kan laten veranderen. Zonder medicatie, zonder operaties en zelfs zonder bewijs van goed gedrag. Dat betekent dat iedere man zich met één gang naar het stadhuis van man tot vrouw kan laten verklaren. Daarna moet hij door iedereen als vrouw behandeld worden, anders is er sprake van discriminatie.

Een man kan dan zich dan dus voortaan verkleden in vrouwenkleedkamers, gebruik maken van vrouwenslaapzalen, toetreden tot koren en breiclubs voor vrouwen en tot specifieke geslachtsgebonden cursussen rond bijvoorbeeld de overgang, borstkanker of seksueel geweld. Daarnaast kan hij ‘als vrouw’ meedoen aan alle teamsporten en individuele sporten van vrouwen. Ook wordt hij geplaatst in vrouwengevangenissen als hij misdrijven begaat.

Minister Sander Dekker verwacht dat er geen misbruik gemaakt zal worden van deze mogelijkheid. Wij weten door ervaringen uit binnen en buitenland dat perverse mannen alles zullen doen om in de buurt te komen van potentiële slachtoffers. Ook op papier van geslacht veranderen.

De eerste spreekster is mr. Caroline Franssen, voorzitster van Voorzij. Zij zet de ontwikkelingen in de wetgeving op een rijtje. Ook de uitspraken op dit gebied door het college van de rechten van de mens passeren de revue.
De tweede spreekster, Pauline neemt ons mee langs de gevolgen die dergelijke wetgeving al in andere landen heeft op de levens van vrouwen en meisjes.

Na de lezingen is er voor de kamerleden en de pers een apart subgroepje om extra vragen te stellen aan de spreeksters.

Inschrijven
U kunt zich hier inschrijven voor deze informatieve bijeenkomst.
Dit is de link: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMrcuiupzssE9DOSgk0kUVw8zahOKiUdciL.

Na registratie krijgt u informatie over inloggen en dergelijke.

Wij hopen u te zien op 15 december.

Minister Sander Dekker heeft een wetsvoorstel ingediend om het wettelijk geslacht eenvoudiger te kunnen laten aanpassen: de eis om een deskundigenverklaring aan te leveren vervalt, en de minimumleeftijd van 16 jaar wordt geschrapt. Dit betekent dat iedereen straks bij de gemeente het geslacht dat op de geboorteakte staat vermeld kan laten wijzigen, zonder dat er verdere voorwaarden aan verbonden zijn (kinderen jonger dan 16 jaar moeten via de kinderrechter toestemming krijgen). Er is dan dus geen tussenkomst van een arts meer nodig, geen diagnose, en er hoeft zelfs geen Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) aangeleverd te worden.

Geslacht verliest dus haar betekenis omdat het niet langer een objectief gegeven is. Het is niet te bewijzen of iemand zich echt man of vrouw “voelt” en wat dat überhaupt betekent.

Maar als iemands geslachtsregistratie eenmaal is aangepast, moet diegene ook volgens dat wettelijke geslacht behandeld worden: hiervan afwijken is discriminatie. Ondanks dat het geen eenduidige categorie meer is, blijft geslacht tegelijkertijd belangrijk voor wet- en regelgeving en statistieken. En dat heeft vooral gevolgen voor vrouwen en meisjes.

Tijdens een bijeenkomst op Zoom op 15 december om 20.00 uur leggen we de gevolgen van deze wet voor de veiligheid, privacy, waardigheid en rechten voor vrouwen en meisjes uit. Toegang is gratis.