Wordt er bewust verwarring gezaaid?


We mogen er toch van uit gaan dat men heel goed weet dat gender niet hetzelfde is al geslacht/sekse; maar misschien is het toch goed hier nog even een helder licht over te laten schijnen.

Verwarring

Gender en het woord ‘transgender’, wat momenteel te pas en te onpas wordt gebruikt zijn woorden die gebaseerd zijn op door cultuur bepaalde genderrollen. Genderrollen verbinden bepaald stereotiep gedrag met sekse.
bv vrouwen zijn zorgzaam, mannen zijn stoer en meisjes spelen met poppen en jongens met auto’s.

Gedrag (de gender-rol) kan echter nooit de sekse/het geslacht bepalen net zoals gevoel nooit de sekse/het geslacht bepaalt. Wanneer iemand zich ‘voelt’ als van het andere geslacht, is dit in zijn of haar beleving en is er sprake van gender-dysforie hetgeen tot transseksualiteit kan leiden. Komt iemand die aan gender-dysforie leid uiteindelijk, met de juiste psychische hulp, in het reine met zichzelf en zijn/haar gevoel en blijkt diegene veelal lesbisch of homoseksueel.

Misleiding

Gender verwarren/verwisselen met de genderidentiteit, het woord dat een optelsom is van de gender-rol en het geslacht c.q. de sekse, is zeer misleidend.
Besluiten die uit deze misleiding voortkomen, werken zeer ten nadele van een grote bevolkingsgroep nl. de mensen van het vrouwelijk geslacht… zeker, zo niet méér dan, de helft van de bevolking.

Misvatting

De grote misvatting van dit alles is nl. dat wanneer er gedacht wordt dat er middels deze zo genoemde. gendergelijkheid voor seksegelijkheid c.q. gelijkwaardigheid gezorgd wordt.
Dat is niet zo. Gendergelijkheid is namelijk niet hetzelfde is als seksegelijkheid. Wereldwijd wordt er nog steeds gestreden voor gelijkwaardigheid tussen beide seksen, en niet tussen genders.

Bewustzijn

Die woorden en begrippen moeten niet door elkaar gegooid worden. Er is bewustzijn nodig van wat wát is. En er mag geen misbruik worden gemaakt van het misverstand wat alom heerst en waarvan door een zeer agressieve en fanatieke lobby gebruik wordt gemaakt. Want dat gebeurt nu dus wel!

Wet en regelgeving kan alleen maar gebaseerd worden op juist taalgebruik en juiste begrippen.
Dan wordt ieders recht gewaarborgd, ook de rechten en veiligheid waar de leden van het vrouwelijk geslacht al ruim 100 jaar voor strijden en die niet voor niets zijn ingesteld.

Inzicht

Het Nederlandse volk mag toch hopen dat de regering dit helder voor ogen heeft.