Women’s Declaration international (WDI)

Voorzij is het landelijke contactpunt voor Women’s Declaration International (WDI).

Via WDI staan we in contact met soortgelijke organisaties van vrouwen over de hele wereld die strijden tegen de genderideologie. We hebben de verklaring ondertekend en vragen aan vrouwen uit  Nederland dat ook te doen via deze link:

Declaration on Women’s Sex-Based Rights – Women’s Declaration International (womensdeclaration.com)

Hier vind je de Nederlandse vertaling:

Dutch declaration full (womensdeclaration.com)

Ons officiële internationale WDI e-mailadres is netherlands@office.womensdeclaration.com . Gebruik dit alleen als je internationaal gerelateerde vragen hebt. De voertaal daar is Engels. Voor alle andere vragen (in het Nederlands of Engels) kun je terecht bij info@voorzij.nl.