Wat is ‘trans’ nu eigenlijk?

Waarom definities ertoe doen

Wanneer wij als Voorzij, of als individueel mens, op Twitter in discussie gaan met mensen die (vaak zonder het goed te beseffen) tegen het behoud van vrouwenrechten zijn, claimen ze soms dat we ‘transfoob’ zouden zijn als ‘cis-vrouw’ omdat we ‘niet alle vrouwen’ in onze seksespecifieke ruimtes willen verwelkomen. Maar wat is dat dan, transfoob? En wat is trans eigenlijk? Bestaat er een solide definitie van ‘trans’ of ‘transgender’? En waarom noemen ze ons ‘cis’? Wat bedoelen ze met ‘niet alle vrouwen’?

Vrouw

Om met het laatste te beginnen: men weet over het algemeen prima wat een vrouw is. We zijn ons hele leven getraind om binnen een fractie van een seconde te herkennen of we met een meisje of jongen, man of vrouw te maken hebben. Vrouwen zijn er iets beter in dan mannen, wellicht omdat het herkennen van een man voor ons meer een overlevingsmechanisme is dan voor hen. Een vrouw is een volwassen mens van het vrouwelijk geslacht. Dat laatste betekent dat we een lichaam hebben dat georganiseerd is rond het produceren van de vrouwelijke geslachtscellen, de eitjes. Een man is van het mannelijk geslacht en zijn lichaam is georganiseerd rond het produceren van de mannelijke geslachtscellen, de zaadjes.
Je hoeft je niet voort te planten, je kunt ook onvruchtbaar zijn of raken, en je kunt ook afwijkingen hebben, maar dat lichaam dat vrouwelijk of mannelijk is heb je, en daar kun je niet vanaf.
Je bent je lichaam. Niemand is in het verkeerde lichaam geboren.

Mannen die claimen vrouw te zijn

Als iemand zegt tegen een vrouw die de realiteit van de sekses erkent dat ze ‘niet alle vrouwen’ verwelkomt, dan bedoelt zij of hij daarmee dat we niet ook mannen verwelkomen. En dan bedoelen ze dus mannen die claimen vrouw te zijn. We schrijven het expres zo, en we gebruiken niet ‘trans-vrouw’ of iets dergelijks, omdat dat laatste suggereert dat transvrouwen een sub-groep zijn van het geslacht ‘vrouw’. Dat is niet logisch. Mannen kunnen niet deel uitmaken van het geslacht ‘vrouw’.

Agency wordt afgestraft

Maar dit ging toch om gender, en niet om geslacht? Nee, er bestaan een aantal definities van ‘gender’ en een van de meestgebruikte is dat gender de rollen aanduidt die vrouwen en mannen worden opgelegd. Dus een man moet dominant zijn en mag niet huilen en wordt de kostwinner, en de vrouw moet onderdanig en lief zijn, mag huilen (maar het maakt haar wel tot een emotioneel en dus onbetrouwbaar wrak), en ze is afhankelijk van haar man. Deze rollen veranderen over tijden en culturen heen. Wat vrij onveranderlijk is, is dat de vrouw niet geacht wordt agency te hebben, dus dat ze niet wordt geacht autonomie uit te oefenen. Vooral niet waar dit de positie van mannen aantast. Wanneer ze zo ongehoorzaam is dat wel te doen, zijn de rapen gaar.

Gender bestaat alleen omdát geslacht bestaat. Zonder ons geslacht zouden deze sekserollen dus ook niet bestaan. Dat betekent niet dat we gehoorzaam moeten zijn aan die rollen. Juist niet. Wij zeggen: neem de vrijheid, pak de agency zo non-conformerend te zijn als je wilt, zo lang je er anderen niet mee schaadt. Maar menen dat je de rol overneemt van het andere geslacht máákt je niet tot dat andere geslacht, of die andere gender.

Houd het simpel

Dus als ons wordt gevraagd, waarom we niet alle vrouwen verwelkomen in onze seksespecifieke ruimtes en we vermoeden dat ze daar ook mannen mee bedoelen, dan is de logische vraag terug: wat ís dan een vrouw? Daar komt zelden tot nooit een antwoord op, en als het wel komt dan komt het neer op stereotyperingen of is het een circulaire redenering à la ‘iedereen die zich vrouw voelt, is een vrouw’.
Wij zeggen dus: houd het simpel, en versluier de boel niet. Door te doen alsof een subgroep van mannen ook vrouw zou kunnen zijn, komt het inderdaad raar over ze in onze ruimtes te weigeren. Door ze ‘transvrouw’ te noemen, suggereer je dat die subgroep bestaat. Wat je tevens suggereert, is dat er een andere definitie van ‘vrouw’ zou bestaan dan ‘volwassen mens van het vrouwelijk geslacht’. Transideologie eist dus van vrouwen dat om inclusief te zijn naar mannen we de definitie van ons eigen geslacht niet meer gebruiken!

Oplossing: het woord ‘transvrouw’ niet gebruiken. Dat maakt het namelijk duidelijk dat het mannen zijn.

Maar dan zijn we dus ongehoorzaam aan wat de heersende opinie is onder een bepaald deel van de zelfverklaarde intelligentsia, en dus krijgen we het voor onze kiezen: we worden TERF, bigot of transfoob genoemd, vrouwen verliezen hun baan, of hun lezingen, en boekdeals worden gefrustreerd. Wat dit zegt is: als je de eisen van mannen (ook al is het maar een subgroepje) niet opvolgt, moet je ervoor boeten.
Dit is een strijd om onze veiligheid en rechten, en deze strijd vindt plaats met woorden. Door de betekenis van woorden te eroderen, eroderen we ook diezelfde veiligheid en rechten. We zien dit overal gebeuren: in rechtspraak, in medische ethiek, in educatie en in de media. De enige oplossing is glasheldere taal gebruiken waarin we niet meegaan in versluierend taalgebruik.

Vrouw. Mens van het vrouwelijk geslacht.

De definitie van ‘trans’

En dat geldt dus ook voor een woord als ‘trans’ of ‘transgender’. We hebben nog nooit een afgebakende definitie gezien van dit woord waarbij het helder is wie er nu precies wél en wie er nu precies níet onder valt. Stonewall, het Britse COC, stelt dat het een containerbegrip is voor [vertaald:] ‘transgender, transseksueel, gender-queer (GQ), gender-fluïde, non-binair, gender-variant, travestiet, genderloos, a-gender, non-gender, derde gender, bi-gender, trans man, trans vrouw, trans masculien, trans feminien en neutrois’. Ook de termen onder dit containerbegrip hebben weer geen duidelijke definities. Zelfs ‘transseksueel’, waarvan sommige mensen zeggen dat het de enige echte transgenderpersonen zijn, is geen duidelijk afgebakend begrip. Het is niet duidelijk vanaf welk moment een man die zichzelf een vrouw noemt, onder de noemer ‘transseksueel’ valt. Het is ook niet zo dat elke ‘transseksueel’ geopereerd werd aan de geslachtsdelen om zichzelf zo te mogen noemen: al in de wet van 1985 werd er rekening mee gehouden dat een persoon wellicht fysiek of psychisch niet in staat was een dergelijke operatie te ondergaan. Toch werd ook zo’n persoon een transseksueel genoemd.

CRM vindt een man zonder officieel papiertje ook een vrouw

Sinds de laatste wetswijziging, in 2014, was ook een operatie niet meer nodig om het paspoort te laten veranderen, en sinds een jaartje of 10 is het woord ‘transseksueel’ in onbruik geraakt en wordt het door sommigen zelfs als beledigend ervaren. Iedereen die claimt het andere geslacht te zijn, kan het woord ‘trans’ of ‘transgender’ gebruiken en je hoeft ook geen bewijs te hebben om hierin bevestigd te worden door de staat. Formeel moet je een deskundigenverklaring hebben, maar de mannen die door het College van de Rechten van de Mens beschermd werden (dat is nu al vier keer gebeurd) omdat ze zichzelf toegang verschaften tot vrouwenruimtes, hadden geen operatie ondergaan. Bij deze zaak had de man in kwestie nog geen verzoek gedaan tot verandering van de geslachtsregistratie, maar vond het CRM dat hij wél op grond van zijn geslacht, namelijk zijn vrouw-zijn (ja, je leest dit goed), gediscrimineerd werd.

Als zelfs mensenrechtencommissies onze rechten niet bewaken inzake ons geslacht, dan moeten we dit zelf doen. En dus moeten we helder zijn over wie vrouw is, en wie man. Het CRM is dit niet als een man volgens hen gediscrimineerd kan worden op geslacht (waarmee zijn zog. vrouwelijk geslacht bedoeld wordt) terwijl dat geslacht zowel feitelijk als legaal niet vrouwelijk is. Ook het COC vindt dat een man een lesbiënne kan zijn.

‘Cis’

De term werd in het begin al genoemd, maar sommigen zijn van mening dat als je verwijst naar een vrouw of man, je er ‘cis-‘ voor zou moeten zetten. Dit omdat volgens hen mannen die zich transvrouw noemen ook vrouw zouden zijn. Dus het rare verschijnsel doet zich voor dat onder de categorie ‘vrouw’ dan de subgroepen ‘vrouw’ én ‘man’ vallen, dus een ‘cis-vrouw’ is dan een vrouw van het vrouwelijk geslacht, en een ‘trans-vrouw’ is dan een vrouw van het mannelijk geslacht.
Volgt u het nog? Nee, wij ook niet. Als vrouwen ook van het mannelijk geslacht kunnen zijn, wat is dan een vrouw? Mannen zijn mannen en kunnen zich op geen enkele manier dan ook toegang verschaffen tot de klasse, de categorie, de gender of het geslacht ‘vrouw’. Wij hebben nooit op een democratische manier toestemming gegeven voor deze her-bepaling van wat een vrouw is.
Wij doen dus niet mee aan deze cis-onzin.

Het grappige is dat de groep mensen die zo hard roept dat ‘je bent wat je zegt’, heftig protesteert als wij zeggen ons niet als ‘cis-vrouw’ te identificeren. Consistentie en logica zijn niet echt een kenmerk van deze cult.

De enige transitie die betekenisvol is

Tot slot: zijn wij ‘transfoob’ omdat we niet meegaan in deze cult-taal? Tja. Kom eerst maar eens met een solide, duurzame definitie van wat ‘trans’ betekent, dan kunnen we daarna gaan kijken wie er een fobie voor heeft. Tot die tijd houden wij het bij heldere taal, en de enige transitie die er wat ons betreft écht toe doet, is die van meisje tot vrouw, en jongen tot man.