VVD wil therapie voor transgenders strafbaar maken

Als het aan de VVD ligt, wordt het ook in Nederland voor therapeuten verboden om mensen die vragen hebben over hun gender te helpen om hun eigen lichaam en hun eigen geslacht te aanvaarden en vrede te hebben met zoals ze geboren zijn.

De VVD heeft een plan liggen om met een wetsvoorstel te komen om conversie-therapie voor homoseksuelen te verbieden. Uiteraard zijn wij het volkomen eens is met een verbod op ‘homo-genezing’.
De VVD wil de wet echter ook laten gelden rond iedere vorm van therapie die vragen stelt bij de beleefde ‘gender-identiteit’.

Daarmee gooit de partij volledig ten onrechte transgenders op één hoop met homoseksuelen. In de motie waarin om een wetsvoorstel wordt gevraagd, wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen seksuele voorkeur en genderidentificatie. Terwijl het twee totaal verschillende dingen zijn: homoseksualiteit betreft seksuele voorkeur, genderidentiteit gaat over de persoonlijke beleving van het eigen lichaam.

Homoseksualiteit is voor niemand schadelijk en er is dus geen enkele reden waarom iemand zou moeten converteren naar heteroseksualiteit. Het werkt ook niet. Het is onmogelijk om homoseksualiteit ‘af te leren’. Daarom is conversie-therapie een vorm van emotionele mishandeling. Conversie therapie is schadelijk voor homoseksuele kinderen én – volwassenen. Conversie therapie voor homoseksuelen moet ook niet langer wettelijk mogelijk zijn.

Een homoseksuele man of lesbische vrouw heeft verder ook geen arts of therapie nodig: die kan gewoon zijn of haar eigen leven leiden.

Dat ligt heel anders bij gender dysforie, de medische term voor mensen die moeite hebben met het geslacht waarin ze geboren zijn.

Als een kind de diagnose gender dysforie krijgt, en met rust gelaten wordt, blijkt dat ongeveer 85% van de kinderen die zich ongemakkelijk voelt in de eigen sekse, daar weer uitgroeit na de puberteit. De meesten groeien uit tot gezonde homoseksuelen.

Als een kind met gender dysforie medisch behandeld wordt, betekent dat vaak dat een kind de weg inslaat van puberteits-blockers, hormonen, chirurgische ingrepen en permanente onvruchtbaarheid. Het wordt dus ‘geconverteerd’ naar het andere geslacht.

Dit is een vorm van conversie-therapie. Jongens worden veranderd in meisjes en meisjes in jongens. In Iran gebeurt dat zelfs verplicht; homoseksualiteit is daar verboden en mannen worden gedwongen om hun lichaam te laten ‘verbouwen’ tot het andere geslacht zodat zij ogenschijnlijk in gewone heteroseksuele relaties functioneren.

Als ‘gender-identiteit’ wordt opgenomen in de wetgeving over conversie therapie, betekent dit, dat de bevestiging van de ervaren gender-identiteit de enige behandelvorm blijft voor alle kinderen met gender-dysforie, Artsen en therapeuten kunnen dan niet langer kijken naar de onderliggende problematiek. Die onderliggende problematiek is vaak groot: veel kinderen hebben kenmerken uit het autistische spectrum, eetstoornissen, depressies en trauma’s. Die blijven dan onbehandeld, omdat de focus komt te liggen op het behandelen van de genderdysforie.

Dat komt er dus op neer dat 85 procent van de kinderen onterecht de weg in zal worden gedwongen van puberteitsblockers en hormonen en chirurgische ingrepen zal ondergaan.

Deze vorm van conversie therapie willen wij tegengaan: wij willen niet dat gezonde meisjes in ongezonde ‘kunstmatige’ jongens worden veranderd en gezonde jongens in ‘kunstmatige’ meisjes. Wij willen niet dat kinderen steriel worden gemaakt en levenslang afhankelijk zullen zijn van medicatie, nog los van alle bijkomende medische risico’s door toepassing van hormonen.

Zeker niet omdat we weten dat als er niets gedaan zou worden, deze kinderen zouden uitgroeien tot gezonde homoseksuelen. Wij willen niet dat gezonde meisjes door de testosteron een lage stem krijgen en hun borsten geamputeerd worden, terwijl zij er later op enig moment achter zullen komen dat hun verwarring over hun gender-identiteit feitelijk een verwarring was rond hun homoseksualiteit. Wij willen niet dat van gezonde jongens hun penis wordt geamputeerd, terwijl ze er later achter komen dat zij niet worstelden met hun genderidentiteit, maar met hun homoseksualiteit.

Homoseksualiteit is onvergelijkbaar met genderidentiteit. Er komt zelden iemand terug op zijn homoseksualiteit om verder door het leven te gaan als heteroseksueel. 85% van de trans geïdentifceerde kinderen en jongeren komt er op terug. Ook volwassenen komen er soms op late leeftijd achter dat hun trans-identiteit een misvatting was en dat zij zich niet thuis voelden in hun lichaam vanwege trauma’s en andere psychische problematiek.Hier is een verzameling van verhalen over detransitioners.

Het is daarom gevaarlijk om gender-identieit op te nemen in de wet rond het verbieden van conversie therapie.

Wij verzoeken de VVD dan ook om een voorstel in te dienen dat uitsluitend het verbod op conversie therapie in het kader van homoseksualiteit verbiedt.

MEER ACHTERGRONDEN:

In Australië is soortgelijke wetgeving vooralsnog tegengehouden

Wetsvoorstel teruggefloten omdat er niet de juiste medische onderzoeken zijn gedaan, met name naar het detransitionen van trans geïdentificeerde kinderen.

Check van de (ontbrekende) feiten waarop gebaseerd werd dat conversion therapie voor transgeïdentificeerde mensen verkeerd zou zijn

Diverse Engelstalige artikelen over dit onderwerp:

Een kind kan niet in het verkeerde lichaam geboren worden
Gender dysforie is totaal anders voor jonge lesbische meiden zonder enige seksuele ervaring als voor volwassen mannen met kinderen en huwelijken achter de rug

Over trans kinderen en elkaar aansteken met psychische ziekten via onder andere internet/ Youtube

On transgender teens and psycic epidemics: