Vrouwenrechten, een beknopte geschiedenis

Vrouwenrechten

Het lijkt nu heel normaal… vrouwenrechten, maar die rechten hebben de vrouwen nog niet zo lang. Een stukje geschiedenis….

Feminisme voor de vrouwenrechten

De strijd voor vrouwenrechten begon in Europa, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland rond 1900 en verspreidde zich later naar andere landen zoals Nederland. Voor het eerst in de geschiedenis stond de ondergeschikte positie van de vrouw in brede kring ter discussie. Deze beweging die voor vrouwenrechten streed werd het feminisme genoemd. Het feminisme streed voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen op het gebied van politiek, economie, recht, sociaal en cultuur. De aanleiding voor deze beweging was vooral dat vrouwen wanneer ze getrouwd waren thuis moesten zitten. Ze mochten bijvoorbeeld ’s avonds en vaak ook overdag niet zonder begeleiding de deur uit. Ook hadden ze geen recht op eigen vermogen en mochten ze ook geen rechtszaak beginnen. De vrouwen waren er klaar mee dat de mannen meer rechten hadden dan zij.

Situatie van nu

Tegenwoordig heeft het feminisme veel bereikt en we merken nog steeds wat het allemaal voor de vrouwen heeft gedaan. In Nederland kregen de vrouwen in 1919 stemrecht. Ook mochten meisjes naar de middelbare school. Vroeger was dat alleen bestemd voor jongens. Ook steeds meer vrouwen gingen werken als verpleegster of onderwijzeres. Dat de verschillen tussen man en vrouw kleiner zijn geworden is niet in alle landen rondom de wereld het geval. Nederland is dus een van de enige landen waar vrouwenrechten geaccepteerd worden en waar vrouwen niet ondergeschikt zijn aan de man.

  • 1900 1e vrouw doet mee aan Olympische spelen, 1920 1e Nederlandse vrouw
  • 1919 vrouwenkiesrecht Nederland (pas 100 jaar)
  • 1975 eerste VN conferentie over vrouwen, het internationale jaar van de vrouw
  • 1979 Vrouwenverdrag VN

(bron: https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/189128-geschiedenis-van-vrouwenrechten-in-nederland.html)