De vrouwenbeweging in Nederland stelt de rechten van mannen voorop

De vrouwenbeweging in Nederland is een mannenbeweging geworden. In Trouw laten vrouwenorganisaties zich vertegenwoordigen door een man en een vrouw die man wil zijn. Zij beweren dat het dringend noodzakelijk is dat in Nederland iedere man die zich vrouw voelt, zonder tussenkomst van een dokter op het stadhuis ‘vrouw’ kan laten registreren op zijn geboortebewijs.

Met enige dramatiek wordt er aan toe gevoegd dat deze verandering ‘van levensbelang’ kan zijn. Maar als iemand zich zo ongelukkig voelt dat er levensbelang speelt, lijkt het logischer dat hij of zij naar de dokter gaat voor hulp, in plaats van naar het stadhuis.

Stem op een man
De vrouwenorganisatie ‘Stem op een vrouw’ heeft ook de betekenis van het woord vrouw uitgebreid. Mannen die zich vrouw voelen, zijn volgens hen ook vrouwen. Iedereen die daarover vragen stelt, wordt geblokkeerd van hun Facebookpagina. Kritische vragen en opmerkingen worden onmiddellijk verwijderd. Zij sluiten TERF’s uit, schrijven ze. TERF is een beledigende de term, die wordt gebruikt door mannen om vrouwen te bedreigen met verkrachting of ander geweld. Op deze ‘TERF is a slur’ pagina blijkt dat de afkorting enkel gebruikt wordt om vrouwen te kleineren en bedreigen.

Andere kant
Transvrouwen zijn biologisch gezien geen vrouwen. Hun DNA, hun chromosomen zijn anders en iedere cel in hun lichaam is anders dan de cellen van een vrouwenlichaam. Ook qua botstructuur, spiermassa, uithoudingsvermogen en emotie-regulatie zijn het geen vrouwen. Zij willen graag als vrouw door het leven gaan, zowel in gedrag als in houding naar de samenleving. Dit is belangrijk voor hen. Maar er zit ook een andere kant aan en die wordt nu niet gehoord.

Betekenis van het begrip VROUW
Heeft het begrip vrouw geen biologische en fysieke betekenis meer? Wat betekent dit dan voor vrouwen sport, vrouwenbeleid en vrouwenverenigingen? Zijn man en vrouw hetzelfde? Uit psychologisch en medisch onderzoek blijken grote verschillen. 

Mannendomeinen
Natuurlijk heeft iedereen in Nederland recht op veiligheid. Dat is ook niet wat betwist wordt. Wat betwist wordt, is het idee dat vrouwen het veiligheidsprobleem van trans geïdentificeerde mannen moeten oplossen. Als het op bepaalde plekken niet veilig is voor (trans geïdentificeerde) mannen, dan moet dat opgelost worden binnen die mannendomeinen.

Vrouwendomeinen
Vrouwen moeten daar buiten gelaten worden. Vrouwen hebben recht op hun eigen domeinen, waar zij niet geconfronteerd worden met mensen met volledig functionerende mannelijke genitalia. Het is verkeerd om van vrouwen te vragen dat zij de gevoelens van trans geïdentificeerde mannen voor laten gaan op hun eigen gevoelens.
Vrouwen hebben recht op privacy en veiligheid. Daar is en wordt nog steeds voor gestreden.

Mannenbeweging
De complete Nederlandse vrouwenbeweging geeft dus aan iedere man een vrijbrief om op basis van enkel een tochtje naar het stadhuis toegang te krijgen tot vrouwentoiletten, vrouwenkleedkamers, de vrouwenopvang en de vrouwengevangenissen. Er wordt kennelijk geen enkele gedachte gewijd aan wat dit betekent voor meisjes en vrouwen. De Nederlandse vrouwenbeweging is dus een mannenbeweging geworden. De belangen van mannen worden afgewogen, de belangen van vrouwen worden volledig buiten beschouwing gelaten.

Vrouw wordt subjectief
De vrouwenbeweging wil het mogelijk maken dat een man die geen enkele keer een arts heeft gezien, voortaan het recht kan opeisen om mee te sporten met de vrouwen en gebruik te maken van het vrouwenquotum. Er wordt gesuggereerd dat iemand zijn bestaansrecht kan ontlenen aan een wettelijk toegestane leugen over het geslacht op zijn geboortecertificaat. En dat het goed zou zijn voor de emancipatie van transgenders als zij niet meer naar de dokter hoeven. Daarmee wordt ‘vrouw’ dus een totaal subjectieve belevenis, die enkel in iemands hoofd bestaat. 

Rechten van vrouwen en rechten van transgenders botsen
Vrouwen zijn vrouwen omdat ze als vrouw geboren worden en dus biologisch vrouw zijn. Er is geen enkele eigenschap of neiging die van een man vrouw kan maken. Vrouwenrechten en transgenderrechten botsen wel degelijk. En de rechten van vrouwen horen voor te gaan voor mensen die beweren voor de belangen van vrouwen op te komen.

Mensen kunnen niet van geslacht veranderen
Mensen kunnen niet van geslacht veranderen en iedere volwassen Nederlander snapt dat. Transmensen weten het zelf ook. Iedere keer dat zij hormonen slikken of een pruik opzetten, weten ze dat ze niet ECHT van het geslacht zijn dat ze willen hebben. Het is verbijsterend dat dat alle Nederlandse vrouwenorganisaties kennelijk zijn gekidnapt en gebrainwasht om te denken dat er geen verschil is tussen mannen en vrouwen. Zodat zij nu doen alsof een man die zich vrouw ‘voelt’ dat onmiddellijk met een magisch stokje ook onmiddellijk ‘IS’.
Transvrouwen zijn geen vrouwen. Het zijn (trans geïdentificeerde) mannen.

Opkomen voor vrouwen
Opkomen voor vrouwen en meisjes, zodat zij plekken waar ze kwetsbaar zijn, veilig zijn tegen eventueel mannelijk geweld, is de taak van de vrouwenbeweging. In Nederland hebben we helaas geen vrouwenbeweging meer.

Voorzij
Daarom hebben we de Stichting Voorzij opgericht. De enige organisatie in Nederland die de belangen van vrouwen en meisjes centraal stelt. De enige organisatie die vragen stelt bij de klakkeloze overname van de genderideologie en de nieuwe transreligie die gelooft dat mensen in een verkeerd lichaam geboren kunnen zijn. Mensen worden in hun eigen lichaam geboren. Zij hebben het geslacht van dat lichaam. Als je je niet thuis voelt in je lichaam en daarom je lichaam met pillen en operaties probeert te veranderen, is dat een psychiatrische aandoening. Mensen zijn dan gedissocieerd van hun lichaam en hebben een ‘gender identiteits stoornis’. Zij verdienen respect, net als iedereen met een stoornis. Maar er moet niet gedaan worden alsof hun waandenkbeelden de waarheid zijn.

C.F.