School is verplicht om trans identificerende jongen naar het meisjestoilet te laten gaan, ook al is er een individueel toilet

Vrouwen kunnen sinds kort niet langer iemand met een mannenlijf  weren uit hun voorzieningen.

Sinds 2014 staat de wetgever toe dat een man formeel (op zijn geboortecertificaat) een vrouw kan worden zonder enige fysieke verandering. Er is alleen een verklaring van een arts nodig dat hij zich niet thuis voelt in zijn lichaam.

In een recente uitspraak stelt het college van de rechten van de mens dan weer dat er maar twee geslachten zijn en je niet mag discrimineren op basis van geslacht.  De ICT-opleiding, niveau 4, aan het Techniek College Rotterdam (TCR). mag een trans geïdentificeerde man niet de toegang weigeren tot een vrouwentoilet.

Binnen techniekopleidingen zijn al weinig meisjes en die zijn dus nu verplicht hun toilet te delen met een trans geïdentificeerde jongeman.

Overigens is niet vermeld of deze persoon daadwerkelijk zijn geslacht in zijn paspoort heeft laten veranderen. Op grond van de uitspraak van het college van de rechten van de mens lijkt dat ook niet eens nodig. Dat betekent dat iedere man voortaan een jurk kan aantrekken, zeggen dat dit zijn ‘gender-expressie’ is en binnenlopen in de kleedkamers van vrouwen.

Groen Links, de Partij en de Arbeid en D’66 zijn de initiatiefnemers van deze wet. Er is niet overwogen of het toekennen van rechten aan vooral mannen niet ten koste zal gaan van de rechten van vrouwen.