Vrouwen die worden verraden vertrekken bij links

In het artikel in de Volkskrant over het donatieplatform Backme (23-03-2024) wordt een vrouw die opkomt voor vrouwenrechten op basis van hun geslacht in het kamp geplaatst van ‘radicaal rechts’ en ‘verspreiders van desinformatie’.

Bedoeld of onbedoeld heeft donatieplatform Backme vooral een verdienmodel gecreëerd voor radicaal gedachtengoed (volkskrant.nl)

Van de Griend noemt Caroline Franssen als voorbeeld, maar hij had ook mij kunnen gebruiken en vele andere vrouwen. Wij zijn teleurgesteld in de linkse partijen die vrouwenrechten met het grootste gemak inruilen voor de rechten van transvrouwen. Met die rechten wordt bedoeld dat deze biologische mannen toegang mogen claimen tot voor vrouwen specifieke ruimtes zoals opvangtehuizen, gevangenissen, kleedkamers, toiletten en natuurlijk de vrouwensport. Daar zijn wij tegen omdat geslacht ertoe doet. Wij geloven in de biologisch wetenschappelijke realiteit van geslacht dat binair is, vrouw en man, en onveranderlijk. Het benoemen van deze materiële werkelijkheid is noch links, noch rechts en het tegenovergestelde van ‘desinformatie’.

Als lesbische vrouw word ik door genderideologen beschreven als een ‘non-man die zich aangetrokken voelt tot non-mannen’. Dat is het nieuwe ‘progressief’ waar links voor staat. Kara Dansky (VS) schreef hierover het boek ‘The Reckoning – How the Democrats and the Left Betrayed Women and Girls’. Die afrekening betreft ook kranten die vrouwen verraden. Wij vertrekken.

Sappho