Voorzitster Voorzij verbannen van Twitter

De voorzitster van de Nederlandse feministische organisatie Voorzij is verbannen van Twitter. Haar account met bijna 10.000 volgers is uit de lucht gehaald. Ook de twitteraccount van de stichting Voorzij is enige weken geblokkeerd geweest.

Reden van ban
Twitter draagt als reden voor het schorsen van de account aan dat regels worden overtreden. Twitter schaart het opkomen voor vrouwenrechten tegenwoordig onder ‘hate speech’. Er zijn inmiddels honderden internationale vrouwen en supporters van vrouwenrechten van Twitter af gezet voor het benoemen van biologische feiten. Zoals de Canadese journaliste Meghan Murphy en de Britse komiek en auteur van Father Ted Graham Lineham.

De voorvrouw van Voorzij in Nederland is ook geschorst omdat zij zegt dat mensen niet echt van geslacht kunnen veranderen door pillen en operaties  en mannen geen vrouw kunnen worden. Voorzij voert actief campagne voor het behoud van vrouwenrechten. En wil helpen voorkomen dat minderjarigen medisch onomkeerbare zware en wetenschappelijk betwiste beslissingen kunnen nemen  Ook vraagt de stichting aandacht voor kinderen met transgender-gevoelens en wil dat zij beter beschermd worden tegen vroegtijdig onherstelbaar medisch ingrijpen.

Timing
Opvallend is dat de schorsing van Twitter precies komt op het moment dat de stichting bezig was met een campagne rond de verkiezingen. Alle lijsttrekkers was op Twitter gevraagd of zij vinden dat een vrouw mag weigeren om zich te laten fouilleren door een trans geïdentificeerde  politieagent van het mannelijk geslacht. Ook werd de vraag gesteld of je nog om een vrouwelijke behandelaar/artsmag vragen. De meeste politieke partijen vinden namelijk een man die zich vrouw voelt, net zo goed vrouw is als een vrouw. Waarmee de betekenis van het woord vrouw feitelijk verdwenen is. Vrouwen hebben dan geen recht meer op voorzieningen voor alleen biologische vrouwen. Ook vrouwenopvang en de vrouwengevangenis worden dan feitelijk gemengd. En kunnen dan ook seksueel onveilig worden voor vrouwen.

Gevolg
Daarom vraagt de stichting aan Nederlandse politici om zich duidelijker uit te spreken over hun beleid op dit gebied en de consequenties daarvan. Zo is er een kieswijzer voor vrouwen gemaakt.

De stichting is echter beroofd van haar vrijheid van meningsuiting de sociale mediakanalen om dit verder naar buiten te brengen.

Internationaal
De Stichting Voorzij organiseerde het afgelopen jaar diverse informatieve online bijeenkomsten over vrouwenrechten, wetgeving en voorkomen van onnodig medisch ingrijpen bij kinderen. De Twitter account van voorvrouw Caroline was daarbij essentieel om mensen vanuit de hele wereld te kunnen bereiken.
In Engeland, Amerika en Canada is er al een groter deel van de vrouwenbeweging actief in het beschermen van vrouwenrechten. Zij zien gevaar dat alle wetten worden aangepast om tegemoet te komen aan minder dan 1 procent van de bevolking met transgender gevoelens, zonder dat een afweging is gemaakt over wat dat betekent voor vrouwen. De meeste transgender mannen willen toegang tot de domeinen van vrouwen, terwijl zij niet geopereerd zijn en dus seksueel actieve mannen blijven, veelal in vrouwenkleding. Vrouwen worden geacht hun waardigheid en privacy op te geven en zich te verkleden in dezelfde ruimte als deze mannen. Een ander probleem dat Voorzij aan de orde stelt, is de oneerlijke competitie in sport.