Voorzij dient klacht in tegen eenzijdig VPRO Tegenlicht programma The Gender Games

Stichting Voorzij heeft een klacht ingediend bij de Ombudsman wegens de eenzijdige en manipulatieve documentaire The Gender Games. Belangrijkste punt van de klacht is dat er over vrouwensport wordt gesproken, zonder dat de belangen van vrouwelijke sporters worden meegewogen. Bovendien is sport ingedeeld op basis van geslacht, niet op basis van een persoonlijk beleefde ‘genderidentiteit’.

Het ondermijnen van vrouwensport is een belangrijke consequentie van de wet zelfidentificatie. Als iedere man zich bij de burgerlijke stand mag inschrijven als vrouw, mag hij ook aan de vrouwencompetitie meedoen. Daarom is het in de ogen van Voorzij van groot belang dat de televisie mensen eerlijk informeert over de consequenties van de deelname van biologische mannen aan vrouwensport.

De volledige klacht kun je hier lezen:
“Geachte Ombudsman, 
Hierbij dienen wij een klacht in tegen het VPRO Tegenlicht programma The Gender Games.  Het was geen documentaire die de voors en tegens van de deelname van biologische mannen aan vrouwensport tegen elkaar afwoog, maar eenzijdige propaganda voor mannen in de vrouwensport. In onze ogen was het programma manipulatief en eenzijdig. De belangen van vrouwen in vrouwensport bleven volledig buiten beeld. 

1. Manipulatief:
Door valse vergelijkingen: intersekse wordt er met de haren bijgesleept. DSD-aandoeningen (disorder of sex developement) en transgender-zijn hebben niets met elkaar te maken. Het ene is een lichamelijke aandoening, het andere een psychische aandoening. 
Manipulatief taalgebruik: er wordt bijvoorbeeld gesproken over ‘gender vaststellen’ wanneer dit geslacht geslacht vaststellen moet zijn. 

De inzet van de vooral in feministische kringen zeer omstreden Judith Butler als deskundige kan ook als manipulatief worden gezien. Butler werd in 1999 al ‘professor of parody’ genoemd door Martha C. Nussbaum en won een prijs voor slecht schrijven. (https://newrepublic.com/article/150687/professor-parody)


2. Eenzijdig. Er is enkel aandacht voor de belangen van mannen die claimen dat ze vrouw zijn en derhalve mee mogen doen aan vrouwensport. Er is geen enkele aandacht voor wat dat betekent voor vrouwen. Er worden geen deskundigen aan het woord gelaten met kennis over het feit dat mannen hun voorsprong op vrouwen niet verliezen als zij testosteron onderdrukken. Ook worden geen vrouwelijke sporters aan het woord gelaten. Er wordt dus gepraat over vrouwensport zonder dat de daadwerkelijke belanghebbenden aan het woord worden gelaten. Vrouwen hebben sinds een kleine honderd jaar eigen sportcompetities. Dat is omdat vrouwen bij gemengd sporten geen schijn van kans maken om te winnen of überhaupt gekozen te worden in teams op basis van hun prestaties. Voordien mochten vrouwen helemaal niet sporten, noch als amateur, noch als professional. 

3. Onjuistheden Er werd gesuggereerd dat het podium op de 800m voor vrouwen op de Olympische Spelen in Rio door een speciaal soort vrouwen is gewonnen. Terwijl dat hele podium DSD met XY chromosomen had. Mannen dus.
Er werden manipulatieve en onjuiste suïcidestatistieken gebruikt. Zie o.a. https://www.transgendertrend.com/the-suicide-myth/
Het is dus niet zo dat het noodzakelijk zou zijn om mannen te bevestigen in hun illusie dat ze vrouw geworden zijn. Mensen zijn zoogdieren en kunnen niet van geslacht veranderen. De indeling in sport is op basis van geslacht en niet op basis van een gevoelde genderidentiteit. 

Belang van vrouwen
Vrouwen en hun belang om mannen buiten te sluiten van hun sportcompetitie zou minstens evenveel aandacht moeten krijgen als mannen en hun belang om vrouwensport te infiltreren. Die deskundigen zijn er en er is geen excuus waarom Tegenlicht ze niet aan het woord heeft gelaten. 


Deskundigen genoeg

Wij noemen enkele deskundigen die de redactie had kunnen interviewen om tegenwicht te bieden en een eenzijdige insteek te vermijden


1. Emma Hilton, biologe. Zij verzamelt al jaren wetenschappelijk onderzoek dat bewijst dat mannen veel sterker zijn dan vrouwen en testosteron onderdrukken slechts marginaal effect heeft. Zie haar verzameling hier. https://twitter.com/fondofbeetles/status/1368174222992961547?s=21&t=ZgdVZnLC-IDreTBoU5CaTw

2. Linda Blade, sportcoach en auteur van het boek Unsporting, Science Denial are Destroying Sport. In dat boek onderzoeken voormalig Canadese atletiekkampioen Linda Linda Blade en de bekende National Post-columniste Barbara Kay, de gevaren van gender ideologie. Wij interviewden Linda over het kapot maken van vrouwensport als er transgenders worden toegelaten. De VPRO  had dat ook kunnen doen   https://www.voorzij.nl/unsporting/
Zij zegt : “Radical gender activists are using a pseudoscientific theory of human biology to hijack sports and subvert the long-established concepts of fair play — forcing women and girls to risk their safety, pushing them aside for male athletes using the excuse of ‘inclusivity.’”

3. Martina Navrátilová, een vrouwelijke sporter die zich keer op keer uitspreekt voor het behoud van vrouwensport. https://nos.nl/artikel/2272876-uitspraken-navratilova-houden-sport-en-transgenderwereld-al-dagen-bezig

4.  Beth Stelzer, een Amerikaanse amateur powerlifter en de oprichtster van de organisatie Save Women’s Sports, die stelt dat als we mannen toelaten in vrouwensport, alle sport gemengd zal worden en vrouwensport niet langer zal bestaan. Ook zij is makkelijk te bereiken via https://www.savewomenssports.com.

5. Caitlyn Jenner (voormalig Olympisch atletiekkampioen Bruce Jenner) is zelf een ex-sportkampioen en nu trans/vrouw die zegt ook dat meedoen van transgenders aan vrouwensport oneerlijk is. Zie https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56960011

Aanvullende informatie

Ten slotte voegen wij nog enkele plaatjes, onderzoeken en nieuwsberichten toe waaruit duidelijk wordt dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn en mannen een enorme fysieke voorsprong hebben. – 14 jarige jongens winnen van het nationale vrouwenteam: https://t.co/7n1sn82bGi – Jongens winnen van elite atletes http://www.boysvswomen.com


– Het is al lang in wetenschappelijk onderzoek bewezen dat het onderdrukken van testosteron er niet voor zorgt dat mannen hun voorsprong op vrouwen kwijtraken.”Thus, the muscular advantage enjoyed by transgender women is only minimally reduced when testosterone is suppressed. Sports organizations should consider this evidence when reassessing current policies regarding participation of transgender women in the female category of sport.” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33289906/

Kortom deze eenzijdige, manipulatieve reportage valt wat ons betreft onder desinformatie. Wij vragen hier uw mening over en verwachten dat u de VPRO hierop zal aanspreken.  
Met vriendelijke groet,mr. Caroline Franssen, voorzitsternamens feministische stichting Voorzij

mr. Caroline Franssen, voorzitster

namens feministische stichting Voorzij “

De VPRO kwam met het volgende nietszeggende antwoord:

Geachte mevrouw Franssen,

Dank voor uw mail. We hebben uw klacht gelezen. We vinden het jammer te horen dat u zich niet kunt vinden in de VPRO Tegenlicht aflevering Gender Games van maandag 29 augustus jl. 

Het klopt dat de uitzending geen programma is “die de voors en tegens van de deelname van biologische mannen aan vrouwensport tegen elkaar afwoog” , zoals u het omschrijft.

Nu is dit lang niet altijd de functie van een documentaire.

Tegenlicht is een programma dat een opinie geeft en een inhoudelijk perspectief biedt op een maatschappelijk thema en/of onderwerp, soms vanuit één inhoudelijk perspectief en soms uit meerdere perspectieven. We laten daarbij veelal een kant zien die nog onbelicht is of zich nog buiten ons directe gezichtsveld bevindt. Onze focus ligt daarbij op de toekomst.

In deze uitzending werpt VPRO Tegenlicht een blik op de sportindustrie en vraagt vrouwelijke sporters en gender-theoretici naar hun ideale toekomst van de vrouwensport. Dat we een onderwerp belichten vanuit een bepaald perspectief betekent niet dat het programma eenzijdig of manipulatief is.

Graag benadrukken wij dat de VPRO het als haar missie ziet om kennis te nemen van uiteenlopende denkbeelden van personen met een rol in het publieke debat en hen daarover te bevragen.

We zijn nieuwsgierig naar wat iemand drijft. We hopen dat onze uitingen op tv, online en tijdens de Meet ups helpen om de wereld om ons heen en waar we naartoe gaan beter te begrijpen. En mensen met elkaar in gesprek te brengen. 

VPRO Tegenlicht wil laten zien welke ontwikkelingen die nu plaatsvinden bepalend kunnen zijn voor hoe onze samenleving zich in de nabije toekomst zou kunnen  ontwikkelen. Wij omschrijven ons programma dan ook niet voor niets als ‘future affairs’. In onze poging om datgene wat net voorbij de horizon ligt te duiden zijn we altijd op zoek naar onverwachte ideeën en invalshoeken die een ‘tegenlicht’ kunnen werpen op de gangbare berichtgeving in de media. 

Met ons antwoord hopen wij u verheldering te hebben gegeven rondom de inhoud/insteek van onze uitzending. 

Hartelijke groet,

Namens de redactie van VPRO Tegenlicht.

(geen naam)

De klacht ligt dus weer bij de Ombudsman NPO