Voorzij conferentie: heldere taal nodig om de belangen van vrouwen en homoseksuelen nog veilig te kunnen stellen

Vrouwen maken zich ernstige zorgen over de aantasting van hun rechten door wat de translobby de afgelopen jaren aan veranderingen voor elkaar heeft weten te krijgen. “Op dit moment wegen de belangen van trans geïdentificeerde mannen zwaarder dan de waardigheid, privacy en de veiligheid van vrouwen” vertelde Voorzij-voorzitster mr. Caroline Franssen in haar speech.

Dat bleek op de eerste online conferentie over sekse en gender van de Stichting Voorzij op 23 juni 2020.

Een kort verslag

Aan de online conferentie deden drie spreeksters mee:

Beverly Jackson – oprichtster LGB Alliance en al 50 jaar voorvechtster voor vrouwenrecht en rechten voor lesbiennes (Nederlands sprekend). Zij sprak over de negatieve invloed van de transcult op jonge lesbische vrouwen. De hoofdlijnen van de speech zijn hier te downloaden.

Beverley Jackson waarschuwt voor het aanpraten aan lesbische meisjes dat ze transgender zijn.

Julia Long – Trans kritische activiste uit Londen. Zij houdt zich al meer dan 10 jaar bezig met het transgenderisme en is momenteel actief als onderzoeker met betrekking tot mannelijk geweld tegen vrouwen in de UK en brengt o.a. femicide, de moord op vrouwen in kaart. (Engels sprekend, er wordt regelmatig vertaald )

Julia sprak over Transgenderisme en de consequenties ervan voor vrouwen en meisjes. “Heldere taal is belangrijk, anders kunnen we niet praten over wat meisjes en vrouwen nodig hebben.” Haar speech kun je hier lezen.

Caroline Franssen is voorzitster van Stichting Voorzij en initiatiefneemster van het verzet tegen zelfidentificatie in Nederland.
In haar uiteenzetting luidt ze de noodklok over de situatie in Nederland, Zij geeft aan dat de rechten van transgenders voor de wetgever op dit moment zwaarder wegen dan de rechten van vrouwen en de veiligheid en privacy van vrouwen. Zij illustreert dat aan de hand van uitspraken van het College van de rechten van de mens. Die uitspraken geven aan dat vrouwen nergens meer trans geïdentificeerde mannen in hun domeinen mogen weigeren. Ook vertelt ze welke nieuwe zelfidentificatie wetgeving er aan komt die de positie van vrouwen verder zal verslechteren. Ook zullen trans geïdentificeerde jongeren in gevaar komen als het begeleiden van transgenders op één hoop wordt gegooid met ‘homogenezing’ en het straks in Nederland verboden wordt om iemand zijn eigen lichaam en geslacht te laten accepteren. Haar speech kun je hier downloaden.

In de achteraf gehouden discussie met belangstellenden bleek hoe zeer er gespeeld wordt met de gezondheid van onze jeugd. ook werd duidelijk hoe veel vaart er al, onder de radar, is gezet achter het uithollen van vrouwenrechten ten gunste van transgenders.

Ook blijken de mogelijkheden van medisch personeel, om mensen met psychische problematiek op het gebied van seksualiteit bij te staan, erbij in te schieten doordat er enorm veel druk is om de trans-identiteit te bevestigen in plaats van te bevragen.
Door de aanhoudende ideologie van genderidentiteit, en het gelijkstellen van gender aan sekse, wordt de wet uitgehold en valt alle betekenis van het woord vrouw alsook de bescherming van vrouwen in het algemeen volledig weg.

De trein gaat in razend tempo voort terwijl er steeds meer detransitioners blijken te zijn (mensen die spijt hebben van de transitie). De trans ideologie wordt willens en wetens al op scholen geleerd aan kinderen en jongeren. Zelfs kinderen van zeven jaar wordt al voorgespiegeld dat zij in het verkeerde lichaam geboren kunnen zijn. In de voorlichting op scholen wordt transgender zijn als belangrijker gepresenteerd dan homoseksueel of lesbisch zijn.

Het is de hoogste tijd voor een stevige pas op de plaats en debat.

Geschiedenis:
De al doorgevoerde wetten zijn:

1985 de eerste wet voor transseksuelen, hier was het nog voorwaarde geopereerd en steriel te zijn voordat je door kon gaan als zijnde van het andere geslacht

2014 er is geen operatie meer nodig. Wel een verklaring van 1 arts. Vanaf dit moment is het dus mogelijk dat er vrouwen met een penis zijn. Deze wet is zeer in strijd met de grondwettelijke regel dat je niet gediscrimineerd mag worden tenzij het is om een vrouw te beschermen.

Dit beschermen wordt nu overruled door het gevoel van mannen die zich als vrouw identificeren. Ergo: mannen-gevoel gaat voor op vrouwenrecht.

2019 nieuwe wet ter verduidelijking van trans en intersekse. Geslacht cq sekse wordt gelijk gesteld aan genderidentiteit en genderexpressie.
Of te wel… een jurk aan doen is voldoende om voor vrouw door te kunnen gaan, het vrouwentoilet te gebruiken, mee te doen aan vrouwensport, gebruik te maken van het vrouwenquotum etc. En vrouwen hebben geen recht en mogelijkheid om hier tegen te ageren.

Voorzij vindt dat de rechten van vrouwen en meisjes vóór moeten gaan op het gevoel van mannen en jongens.

Helaas blijkt de hele politieke linkervleugel de vrouwenrechten onder de bus te willen vegen

Toekomst
Momenteel zijn er een aantal nieuwe wetsvoorstellen waaronder een aanpassing van de Grondwet

De Wet zelfidentificatie, er is geen artsenverklaring meer nodig, iedereen van 16 jaar en ouder kan zelf naar het stadhuis om de papieren te laten wijzigen.  Deze nieuwe wet zal jongeren vanaf 12 jaar! de mogelijkheid geven om toestemming van de ouders te omzeilen via de rechter hun transitie te regelen. 

Ontbreken publiek debat en geen raadpleging bij vrouwen
In dit alles is er geen publiek debat geweest, terwijl er vanuit andere landen zeer veel onderbouwde reacties gegeven worden over het negatieve gevolg van deze wettelijke veranderingen.
Er zijn geen raadplegingen gedaan, er is geen publiciteit geweest en vrouwen zijn niet gehoord. Het lijkt wel of alleen de transgenders belanghebbend zijn en alles met opzet onder de radar is doorgevoerd.

Ook alle bestaande vrouwenorganisaties in Nederland hebben zich rond de transgenders geschaard, Atria, Mama Cash, Women Inc, Centrum Clara Wichman etc. 

Met enkele uitzonderingen hebben de Nederlandse politieke partijen geweigerd om met Voorzij in gesprek te gaan.

Daartegenover staat de translobby en het COC, die voortdurend in de publiciteit komen en druk uitoefenen op de politiek om de LHBTI rechten zelfs op te nemen in de grondwet. Het COC wat daarbij volledig voorbij gaat aan de rechten van lesbiennes door sekse gelijk te stellen aan gender en die nb. transitie promoot wanneer iemand homofobie ervaart. 

Wat vooral duidelijk werd, is hoezeer dit onderwerp leeft bij vrouwen en hoe zeer het nodig is dat de politiek een pas op de plaats maakt en zich eerst eens goed in de materie en de gevolgen van gestelde  (grond)wettelijke wijzigingen verdiept.

Voorzij is bereid het gesprek aan te gaan met iedere politieke vertegenwoordiger die contact met hen opneemt.