Transgenderwet maakt een einde aan vrouwenrechten, webinar donderdag 19 mei om 20.00 uur

De nieuwe versie van de Transgenderwet zal een einde maken aan vrouwenrechten. Iedere man die dat wenst kan zich straks bij de gemeente laten registreren als vrouw. Daarmee verkrijgt hij wettelijk het recht om mee te doen aan vrouwensport en zich om te kleden in vrouwenkleedkamers. Begaat een man die geregistreerd staat als vrouw een misdrijf, dan is de overheid verplicht om hem in een vrouwengevangenis te plaatsen.

We nodigen je uit om je te laten informeren over het ingediende voorstel voor ‘veranderingen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte‘ die de eerste week van juni in de Tweede Kamer behandeld wordt.

Waar gaat het over?
Het wetsvoorstel houdt in dat de eis om een deskundigenverklaring aan te leveren vervalt en de minimumleeftijd van 16 jaar wordt geschrapt. Dit betekent dat iedereen straks bij de gemeente diens geslacht in de Basisregistratie Personen kan laten wijzigen, zonder dat er verdere voorwaarden aan verbonden zijn (kinderen jonger dan 16 jaar moeten via de kinderrechter toestemming krijgen). Er is dan dus geen tussenkomst van een arts meer nodig, geen diagnose, en er hoeft zelfs geen Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) aangeleverd te worden. Dat betekent dat iedere man zich met één gang naar het gemeentehuis van man tot vrouw kan laten verklaren. Daarna is iedereen wettelijk verplicht hem als vrouw te behandelen, anders is er sprake van discriminatie.

Wat maakt dat uit?
Een man kan dan dankzij zijn “vrouwelijke” geslachtsregistratie voortaan verkleden in vrouwenkleedkamers, gebruikmaken van vrouwenslaapzalen, toetreden tot koren en breiclubs voor vrouwen en tot specifieke geslachtsgebonden cursussen rond bijvoorbeeld de overgang, borstkanker of seksueel geweld. Daarnaast kan hij “als vrouw” meedoen aan alle teamsporten en individuele sporten van vrouwen. Ook wordt hij geplaatst in vrouwengevangenissen als hij misdrijven begaat. De misdrijven gaan de statistieken in als gepleegd door een vrouw.

De politiek verwacht dat er geen misbruik gemaakt zal worden van deze mogelijkheid. Wij weten door ervaringen uit binnen- en buitenland dat mannen met kwade bedoelingen alles zullen doen om in de buurt te komen van potentiële slachtoffers. Ook op papier van geslacht veranderen.

Koop hieronder je kaartje en steun daarmee stichting Voorzij:

Gevolgen gezondheidszorg
Tot nu toe wordt het geslacht bij de geboorte geconstateerd door een arts of verloskundige. Als dit biologische en medische gegeven vrij naar individueel gevoel aanpasbaar wordt gemaakt, word het deskundige oordeel van een medicus overschreven en vervangen door zelfdiagnose. Dit heeft bredere implicaties voor onze gezondheidszorg.

Geslacht is voor veel medische behandelingen een belangrijk gegeven. De symptomen van een hartaanval verschillen bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, en sommige screenings en onderzoeken zijn alleen relevant voor één geslacht (uitstrijkjes vs. prostaatonderzoeken). Zijn deze vanzelfsprekendheden nog wel zo vanzelfsprekend als een patiënt voor de wet ineens tot het andere geslacht behoort?

Bestel hieronder je ticket als je student bent of ons echt niet kunt steunen: