Stichting Voorzij roept vrouwelijke Kamerleden op om tegen de herziening van de grondwet te stemmen

Stichting Voorzij doet vandaag een persoonlijke oproep aan alle vrouwelijke Tweede Kamerleden om, nu de definities van vrouw en homoseksueel niet meer helder zijn, tegen de wetswijziging te stemmen waarin de grondwet wordt aangepast naar de taal van gender en gender identiteit.

“Met deze op handen zijnde wijzigingen wordt niet alleen homoseksualiteit maar ook heteroseksualiteit uit de grondwet geschreven en daarmee staan alle op sekse gebaseerde rechten op de tocht.
Daar zullen hoofdzakelijk vrouwen en meisjes de nadelige gevolgen ondervinden.” schrijft Voorzij aan de Kamerleden.

“Waar het om draait, is dat er zo een potentiële mogelijkheid tot misbruik ontstaat, doordat mannen puur op basis van hun gender-expressie niet gediscrimineerd mogen worden en toegang kunnen eisen tot bijvoorbeeld damestoiletten en – kleedkamers en Blijf van mijn Lijf Huizen. Ook kan hen overplaatsing naar een vrouwengevangenis niet meer geweigerd worden.
De bestaande rechten op bescherming van vrouwen, opgenomen in de wet gelijke behandeling, kunnen onbedoeld overruled worden. Er is niet voor niets zo lang gevochten voor de vrouwenrechten! Met jullie hulp hopen we dat er niet wordt gekozen voor een onherstelbare dwaling”, aldus Voorzij.

“Wij maken ons ook ernstige zorgen over de opening die zo geboden wordt aan pedofilie, doordat pedoseksuelen dan niet meer kan worden geweigerd om te werken op bijvoorbeeld scholen of kinderdagverblijven en andere plekken waar zij in direct contact kunnen komen met kinderen, als zij een grondwettelijk beroep kunnen doen op het feit dat zij vanwege hun ’seksuele gerichtheid’ niet gediscrimineerd mogen worden.”