Steun ons

Steun ons door donateur te worden van de Stichting Voorzij.

De stichting Voorzij ontvangt geen subsidie. Iedereen werkt als vrijwilliger. De kosten worden betaald uit giften. Particuliere giften zijn daarom van harte welkom. Wij hebben een ANBI-status, waardoor giften aan ons aftrekbaar zijn van de belasting.

Wil je donateur worden?
Dat doe je door automatisch, liefst maandelijks een bedrag (bijvoorbeeld vijf of tien euro) over te maken naar NL30 INGB 0674 7735 78 t.n.v. Stichting Voorzij.

Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom.
Je kunt daarvoor ook gebruik maken van de donatiebuttons hieronder.