‘Lentekriebels’ houdt kinderen op basisscholen voor dat ze kunnen kiezen tussen jongen of meisje zijn

De SGP is de enige politieke partij die een kritische rol speelt in het genderdebat. Half maart stelde de partij sxhrijftelijke vragen, naar aanleiding van de seksuele voorlichting ‘lentekriebels’.

Schriftelijke vragen van de leden Bisschop (SGP) en Bruins (CU) aan de ministers van Onderwijs, cultuur en wetenschap en van Medische zorg. 

1. Bent u bekend met het artikel ‘Zet kinderen niet onder druk met genderkeuze’? 

2. Deelt u de mening dat het feitelijke bestaan van variaties in geslachtskenmerken niet mag betekenen dat kinderen in het onderwijs de suggestie meekrijgen dat deze variaties veelvoorkomend zijn en dat zij zelfs zouden kunnen kiezen uit een reeks van geslachten? Vindt u het verantwoord dat Rutgers in de handreiking voor scholen als normatief kader schrijft dat “ontzettend veel variatie in genitalia” bestaat en dat intersekse “geen afwijking” zou zijn, maar “een natuurlijke variatie in geslachtskenmerken”? 

3. Hoe is de opvatting van Rutgers dat intersekse een reguliere geslachtelijke variatie zou zijn te verenigen met de gebruikelijke wetenschappelijke aanduiding Disorder of sex development, met het gegeven dat medisch specialisten erkennen dat sprake is van zeldzame uitzonderingen en dat de belangenvereniging DSDNederland spreekt van een aandoening? Hoe is het mogelijk dat Rutgers met overheidssteun kan voorzien in lesaanbod voor scholen, terwijl op wetenschappelijke gronden ernstige bedenkingen te formuleren zijn bij het materiaal dat Rutgers verspreidt?

4. Bent u het ermee eens dat de problematiek van intersekse personen en de zorgvuldige aandacht die zij verdienen niet misbruikt mogen worden om een ideologische visie op het geslacht te promoten in het onderwijs? Vindt u het beeld van het knutselen van een genderkoekje passend bij de fundamentele vragen die voor kinderen aan de orde zijn?

5. Wat is uw reactie op het indringende signaal vanuit de genderzorg over de grote stroom kinderen die zich sinds 2013 aanmelden?  Worden nieuwe onderzoeken gestart om de stijging onder jongeren te verklaren en betrekt u hierbij expertise uit het buitenland? Hoe voorkomt u dat onevenwichtige beeldvorming in het onderwijs bijdraagt aan de stijging van het aantal genderbehandelingen?