Schrijf de atletiekunie: geen mannen in vrouwensport: maak atletiek weer eerlijk en veilig voor vrouwen en meisjes

De Atletiekunie staat jongens / mannen die ‘zich identificeren als vrouw’ toe, om mee te doen bij de meisjes / vrouwen. Zelfs als ze geen hormonen slikken en geen operaties hebben ondergaan. De atletiekunie heeft daarmee vrouwensport oneerlijk gemaakt. Mannen hebben immers fysiek een enorme voorsprong op vrouwen.

De vrouwen kunnen trainen tot ze een ons wegen, maar tegen mannen kunnen ze niet op. Vrouwen en meisjes maken hierdoor geen kans meer om te winnen in hun eigen competitie als er een man /jongen meedoet, die zich identificeert als trans. Ook als mannen wel hormonen gebruiken of operaties aan hun genitaliën ondergaan, verandert hun voorsprong op vrouwen niet. Daarom vinden wij dat alleen vrouwen toegelaten moeten worden tot de vrouwencompetitie.

Bovendien wordt de waardigheid, privacy en veiligheid van vrouwen en meisjes aangetast. Ze worden immers verplicht om zich te verkleden met intacte mannen. De wereldatletiekbond heeft daarom sinds maart dit jaar besloten dat alleen (biologische)vrouwen mogen deelnemen aan internationale wedstrijden. De Nederlandse Atletiekunie voert echter nog steeds de politiek van ‘inclusie’.

Wij vinden dat vrouwen en meisjes recht hebben op eerlijke sport. En zijn een actie begonnen. We willen je vragen om mee te doen en de Atletiekunie hierop aan te spreken. Atletiek moet weer eerlijk en veilig worden voor voor vrouwen en meisjes.

Je kunt onderstaande brief naar ze mailen. Onder aan de voorbeeldbrief staan e-mailadressen van de atletiekunie.

Voorbeeldbrief

Geachte Atletiekunie,

Hierbij protesteer ik tegen uw beleid om biologische jongens en mannen toe te laten tot wedstrijden voor vrouwen. Dat een jongen / man zich vrouw voelt, verandert zijn geslacht niet. Hij blijft dus fysiek een jongen / man en heeft daardoor voordeel op meisjes en vrouwen. 

World Athletics heeft, na uitvoerig wetenschappelijk onderzoek, besloten om transgeïdentificeerde mannen die de mannelijke puberteit doorlopen hebben, uit te sluiten van de vrouwencompetities. Dit vanwege het biologisch voordeel dat mannen vanaf het begin van de puberteit hebben. Mannen – ongeacht hun genderidentiteit en cosmetische aanpassingen in het kader daarvan – zijn oneerlijke concurrentie voor vrouwen. Ze zijn sterker en sneller. 

Dit is duidelijk te zien door het vergelijken van de records van de Nederlandse juniorenjongens en de seniorenvrouwen. 

Wereldrecordhouster 400 meter Femke Bol’s record van 49,26 wordt bijvoorbeeld ruim verslagen door U20 (Junioren B) Djoao Lobles met 47,46. Hij loopt dus al twee seconden sneller dan een volwassen vrouw. 

Ook het record van Daphne Schippers op de 60 meter houdt geen stand tegen de U20 recordhouder. De junioren jongens zijn veel sneller. 

Dit patroon zien we steeds terugkeren. Sommige vrouwenrecords worden zelf  al gebroken door jongens in de Junioren C competitie,  zoals het record hoogspringen van Britt Weerman van 1,96m door Rik Taam met 1,98 m. 

Uw beleid is echter om jongens en mannen mee te laten trainen en mee te laten doen aan wedstrijden bij de vrouwen. 

Omdat het binnen de sport draait om classificatie, lopen talentvolle vrouwen en meisjes de kans in hun club of regio uit te moeten komen tegen mannen of jongens. Zij zullen verliezen en minder of geen kans hebben om door te stromen naar de hogere wedstrijden. Zelfs de beste vrouwen komen niet door de oneerlijke competitie heen en zullen niet meedoen bij de nationale kampioenschappen. 

Dat brengt ook de Nederlandse positie in de internationale wedstrijden in gevaar. Want de jongens en mannen die door uw beleid in Nederland wel mogen winnen in vrouwenwedstrijden, mogen bij internationale wedstrijden niet aan de start verschijnen. En de vrouwen hebben de sponsoring en trainingsmogelijkheden die ze nodig zouden hebben om aan internationale wedstrijden mee te doen gemist doordat ze verloren hebben van mannen. 

Door zich als trans identificerende jongens en mannen toe te laten, wordt dus uiteindelijk ook de positie van Nederland in de internationale atletiek in gevaar gebracht. 

Vrouwen en meisjes zullen daarnaast ook afvallen doordat de vrouwenkleedkamers niet meer uitsluitend voor vrouwen zijn. De Atletiekunie staat immers toe dat zich daar ook biologische jongens en mannen verkleden. De waardigheid, privacy en veiligheid van vrouwen en meisjes wordt daardoor aangetast. Vrouwen en meisjes voelen zich ongemakkelijk als zij bekeken worden door mannen en geconfronteerd worden met mannelijke geslachtsdelen. Vrouwen die privacy willen, vanuit religieuze, traumatische of welke reden dan ook, worden hierdoor buitengesloten en zullen stilletjes afhaken. 

De ‘inclusie’ van mannen in vrouwensport betekent dus de exclusie van vrouwen. Het is niet de functie van sportverenigingen als de atletiekunie om de ‘genderidentiteit’ van de jongens en mannen te valideren. Het is de taak van de atletiekunie om te zorgen voor een level playing field, een eerlijke competitie. Het is de taak van de Atletiekunie om ervoor te zorgen dat meisjes en vrouwen kunnen excelleren in hun eigen categorie. 

Ik vraag u dan ook vriendelijk om het beleid van World Athletics te volgen en onmiddellijk en op elk niveau te stoppen met het toelaten van biologische jongens / mannen tot de vrouwencompetitie. Om vrouwensport weer centraal te stellen en u te richten op waar het echt om gaat: het vieren van de excellentie van het vrouwelijk talent. Op elk niveau. 

De beslissing van World Athletics en wetenschappelijke onderbouwing van het biologisch voordeel van mannen in de vrouwensport (in welk stadium van transitie dan ook) zijn hier te vinden: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-020-01389-3

https://worldathletics.org/news/press-releases/council-meeting-march-2023-russia-belarus-female-eligibility

Voor algemene informatie over de verschillen in sportprestaties zie www.boysvswomen.com

De gegeven records komen van uw site. 

met vriendelijke groet,

……..
E-mailadressen van de atletiekunie waar je deze brief naartoe kunt sturen, zijn veiligsporten@atletiekunie.nlwedstrijdsport@atletiekunie.nltopsport@atletiekunie.nlaccomodatie@atletiekunie.nlsportaanbod@atletiekunie.nl en opleidingen@atletiekunie.nl

afbeelding: www.freepik.com