Reclame voor het amputeren van borsten van jonge vrouwen moet verboden worden

In het AD van zaterdag 14 maart staat een advertorial van een genderkliniek voor het amputeren van de borsten van een vrouw van twintig die zich niet thuis voelt in haar eigen lichaam. Snelheid om toe te geven aan de illusie van deze vrouw dat zij in ‘het verkeerde lichaam zit’ en eigenlijk een man zou zijn, wordt hier belangrijker gevonden dan zorgvuldig medisch handelen. Hiermee worden alle ethische grenzen overschreden.

De Stichting Voorzij heeft dan ook bezwaar ingediend tegen deze reclame bij de Reclame Code Commissie.

Er zijn maar weinig jonge mensen die zich echt thuis voelen in hun eigen lichaam. De puberteit en adolescentie zijn voor veel jongeren onprettig. De laatste jaren wordt kinderen voorgespiegeld dat als ze zich onprettig voelen in hun eigen lijf, ze misschien van het andere geslacht zijn. Dat ze mogelijk geboren zijn in het verkeerde lichaam. Hen wordt voorgehouden dat ze zelf hun geslacht kunnen kiezen en dat mensen hun geslacht kunnen veranderen.

Dat is een leugen. Mensen kunnen niet van geslacht veranderen. Als je geboren bent als vrouw, ga je ook dood als vrouw. Als je geboren bent als man, ga je dood als man. Het amputeren van je borsten of je penis en cosmetische chirurgie kunnen je echt niet van geslacht laten veranderen. Het is slechts een uiterlijke aanpassing. Binnen je lichaam blijven al je cellen XX of XY.

Het levenslang slikken van hormonen die bij het andere geslacht horen, is bovendien bewezen gevaarlijk. Testosteron doet bijvoorbeeld de uterus slinken en beschadigd de baarmoeder zodanig dat die na enkele jaren zelfs verwijderd móet worden waardoor jonge vrouwen van onder de dertig niet alleen nooit meer kinderen kunnen krijgen, maar ook nog eens kunstmatig in de overgang komen.

Het amputeren van de gezonde lichaamsdelen van jongeren, zou door de overheid verboden moeten worden. Het is niet ethisch om reclame te maken voor het amputeren van gezonde lichaamsdelen bij jong-volwassenen. Dit valt niet meer onder gezondheidszorg. Hier wordt geld verdiend over de ruggen van jong volwassenen met psychische problemen.

De genderklinieken gaan mee in deze illusie dat je van geslacht kunt veranderen. Zij leggen de nadruk op het slikken van puberteitsblockers en cross-seks-hormonen. En er wordt de mogelijkheid aangeboden om gezonde lichaamsdelen te amputeren.

Het is een verdienmodel. Als je niet fysiek ingrijpt en alleen psychische begeleiding biedt, blijkt dat 85% van de jongeren zich uiteindelijk tevreden voelt in het eigen lichaam. De meesten blijken moeite te hebben gehad met de mannen- of vrouwenrol omdat ze eigenlijk homoseksueel zijn.

Een groot deel van de kinderen met genderproblemen, heeft ook andere aandoeningen. Autisme komt veel voor, maar ook depressie en eetproblemen en trauma (met name seksueel geweld kan het verlangen om van het andere geslacht te zijn bevorderen). Het is belangrijk om zeer uitgebreid te kijken naar de onderliggende problematiek alvorens er ingrepen worden gedaan die niet meer teruggedraaid kunnen worden (zoals puberteitsremmers- het is niet z dat de puberteit na het stoppen met de medicijnen op een gezonde manier weer op gang komt). De transgenderzorg in Nederland lijkt daarom op een gevaarlijk medisch experiment met kinderen met psychische problematiek.

Het wordt tijd dat de overheid een grootschalig onderzoek instelt naar de enotme toename van de behoefte aan deze zorg bij kinderen en met name bij jonge meisjes.

En om te beginnen moet de overheid verbieden dat er reclame wordt gemaakt voor het amputeren van gezonde lichaamsdelen!

Enkele achtergronden:

Er is wereldwijd een verveelvoudiging van het aantal kinderen en jongeren die aangeven te lijden aan genderdysforie (het idee dat ze in het verkeerde lichaam zitten).

Er zijn overal lange wachtlijsten
ontstaan in de transgenderzorg zijn welke onder druk wordt gezet door de transgenderbeweging en de Rijksoverheid om deze lijsten weg te werken.

Er wordt te snel besloten tot behandeling
. Het psychologische voortraject wordt afgeraffeld en beoordelingen naar juistheid van behandeling wordt te snel gedaan.

Er is te weinig onderzoek gedaan
naar de onderliggende oorzaken: deze betreffen grotendeels meisjes, vaak lesbisch, met een opeenstapeling van onderliggende problematiek en een oververtegenwoordiging van autistisch spectrum stoornissen (Rapid Onset Gender Dysphoria). 

De gezondheid en de veiligheid van jongeren moet voorop staan ipv ze patiënt voor het leven maken.
Het medische traject betreft behandeling met hormonen, pubertijdsremmers, crosshormonen, stoffen die bij volwassenen gebruikt worden voor chemische castratie.
Daarop zijn amputaties van gezonde lichaamsdelen, onvruchtbaarheid en een levenslange afhankelijkheid van medicatie en zorg het gevolg. 

Er wordt verkeerde informatie aan de jongeren gegeven. Pubertijdsremmers worden aangeboden onder het mom van uitstel voordat er besloten wordt maar ze gaan allemaal door op de ingeslagen weg naar transitie. Puberteitsremmers zorgen ervoor dat een kind geen seksuele ontwikkeling doormaakt, zowel fysiek als emotioneel blijft het hangen in pre-puberteit.
Het ontneemt hen de vrijheid van zelfontwikkeling, terwijl uiteindelijk slechts 15% transseksueel blijkt.
De overige 85% verzoent zich met haar geslacht en geaardheid waarbij het meestal om homoseksuele of lesbische jonge mensen gaat.

Er wordt verkeerde informatie aan de ouders gegeven. Suicidaliteit wordt vaak aangevoerd als argument om jonge mensen te gaan behandelen. Terwijl er geen cijfers gevonden zijn van patiënten die tijdens de wachtlijst zelfmoord plegen. Internationaal onderzoek toont aan dat ná transitie nog steeds veel mensen worstelen met depressies, zelfbeschadiging en suicide.

De gevolgen van de behandeling zijn voor de gezondheid ernstig en onomkeerbaar. Het gevolg van 
testosterongebruik: botontkalking, stemmingsstoornissen, hoge bloeddruk, trombose, hyperseksualiteit. Chirurgische ingrepen zijn een volgende onomkeerbare stap. Er kunnen daarbij zeer ernstige complicaties optreden.

De gevolgen op lange termijn zijn onvoldoende onderzocht 

De gevolgen van een beslissing over seksuele transitie zijn voor een kind niet te overzien. Jongeren van 16 mogen geen alcohol drinken, niet roken, autorijden, stemmen, stevig vuurwerk kopen, gokken, trouwen, een bankrekening openen en zelfstandig wonen, omdat zij nog niet in staat zijn om weloverwogen zelfstandig beslissingen te nemen. Het brein is nog niet genoeg ontwikkeld en zeer beïnvloedbaar. 

De transgenderzorg verklaart dat ze geen onderzoek doen naar spijtoptanten.
Ze verliezen een aanzienlijk deel (30%) van de mensen na transitie uit het oog. 

De internationale transgender rechten organisaties hebben een sterke en agressieve lobby 

Fundamentele bestaanskwesties worden onderuit gehaald.
Biologische werkelijkheid wordt verdraaid met grote gevolgen voor kinderen en jonge vrouwen.

Geslacht en gender worden door elkaar gehaald
Geslacht en sekse worden voor het gemak onder de noemer gender geplaatst. Gender is het geheel van sociale, culturele, gedrags- en identiteitsaspecten van een sekse, ter onderscheiding van lichamelijke en biologische aspecten.

FOTO: van een andere genderkliniek.