Radboud Universiteit bagatelliseert explosieve toename transgenders: ‘Men kijkt weg’.

Afgelopen woensdag, 12 juli 2023, zond Blckbx een interview uit met enkele deskundigen die flinke kritiek uitten op het onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit. Het onderzoek zou de vraag moeten beantwoorden waar de exponentiële toename van de vraag naar transgenderzorg vandaag komt. Belangrijkste punt van kritiek: er worden geen vragen beantwoord, er wordt slechts weggekeken. Het is vooral een ideologisch gedreven rapport geworden.

Vanuit Voorzij hebben wij onze medewerking verleend aan het uitgebreide artikel dat erbij geleverd werd. Caroline Franssen, de oprichter van Voorzij, leverde haar bijdrage in de live-uitzending.

Verbaas je ook over hoe de wetenschappers zonder relevante data toch tot aanbevelingen komen!

Je kunt de uitzending bekijken en het artikel lezen op:

Radboud Universiteit bagatelliseert explosieve toename… | blckbx