Protesteer ook tegen de wet op de zelfidentificatie

De nieuwe wet op de zelfidentificatie is niet controversieel volgens het demissionair kabinet en zal dus binnenkort behandeld worden. Kamerleden hebben tot 6 juli de tijd om er vragen over te stellen.

De wet maakt het mogelijk voor iedereen boven de zestien om zijn/haar geslacht op het geboortecertificaat te laten veranderen ZONDER ENIGE MEDISCHE TUSSENKOMST OF CONTROLE. Je hoeft dus geen hormonen te slikken of je te laten opereren om door het leven te kunnen gaan als iemand van het andere geslacht. Dat betekent o.a. dat mensen met mannenlijven legaal vrouw kunnen worden en het recht krijgen om zich bijvoorbeeld te verkleden in de vrouwenkleedkamer (ook volwassen mannen met minderjarige meisjes) en gebruik te maken van het vrouwentoilet. We weten uit het buitenland dat ook criminelen gebruik zullen maken van de mogelijkheid tot zelfidentificatie en dat de overheid dan verplicht is om hen te plaatsen in de vrouwengevangenis. Met alle gevaren voor de vrouwelijke gevangenen van dien.

Daarnaast betekent dit het einde van vrouwensport, immers mannen zijn sterker.
Ook worden cijfers op het gebied van lonen, misdrijven etc. onbruikbaar als er geen onderscheid meer wordt gemaakt op basis van geslacht, maar op basis van het subjectieve ‘gender’. 
Het betekent ook dat mensen die in een heteroseksueel huwelijk zijn door een eenzijdige beslissing van hun partner ineens in een homoseksueel huwelijk belanden (of omgekeerd). 
In Engeland heeft de echtgenoot nog het recht om de verandering van geslacht tijdelijk stop te zetten en van die pauze gebruik te maken om te scheiden.

Zelfidentificatie-wetten in Duitsland, Spanje, Engeland en diverse staten van Amerika zijn om die redenen gestopt. Nederland blijft echter achter de transgender-lobby aanlopen, zonder oog te hebben voor de consequenties voor vrouwen. De belangen van vrouwen (50% van de bevolking) worden door politieke partijen ongedaan gemaakt om privileges te geven aan nog geen 1 % van de bevolking. De belangen zijn hier onvoldoende tegen elkaar afgewogen en dit zal onherroepelijk schade toebrengen aan vrouwen en meisjes.

Brieven naar Kamerleden
Wij roepen iedereen met vragen over deze wet en de consequenties ervan voor vrouwen dan ook op om contact op te nemen met politieke partijen naar keuze om hen voor te houden dat deze wet een juridische misser is en de positie, privacy, waardigheid en veiligheid van meisjes en vrouwen ernstig zal schaden.
Stuur jij ook een brief naar de Kamerleden? 

Hieronder vind je een voorbeeldbrief en daarna de brief met argumenten die de Stichting Voorzij naar de Kamerleden heeft gestuurd.

Het beste is als je er een persoonlijke draai aan geeft.

VOORBEELDBRIEF

Geacht kamerlid,

Binnenkort gaat u stemmen over de zogenoemde Transgenderwet. Deze wet is gemaakt omdat transgenderpersonen het zwaar vonden dat een psycholoog of andere deskundige moest beoordelen of de gewenste geslachtsverandering diepgevoeld en duurzaam was. 
Dit is op het eerste gezicht dus een humane wet, maar er zitten veel haken en ogen aan. In het VK, Duitsland en Spanje zijn dergelijke wetten (voorlopig) tegen gehouden omdat feministische groeperingen begrepen wat deze haken en ogen zijn.

Deze wet maakt het niet alleen voor transgenders mogelijk om eenvoudig legaal van geslacht te veranderen, maar voor iedereen. Elke man die een mogelijkheid zoekt om zich toegang te verschaffen tot (misschien wel kwetsbare) vrouwen en meisjes krijgt deze zo op een presenteerblaadje aangeleverd. U kunt denken, dat komt toch bijna niet voor, maar kijk eens op naar deze opsomming (https://www.youtube.com/watch?v=9NpIy-0_esU) of hier (https://www.bbc.com/news/uk-england-leeds-45825838) en vraag u zelf af of u mannen zoals deze criminelen wilt helpen geregistreerd te worden als vrouwen. Want dat doet u als u voor deze wet stemt.

Onder oudere wetgeving werd er dus al misbruik van de mogelijkheid tot legale geslachtsverandering gemaakt, maar deze wet zet de sluizen helemaal open en schaft in feite alle bescherming die vrouwen op grond van hun sekse onder de wet kunnen hebben af. 
Geen eigen kleedkamers, gevangenissen, blijf-van-mijn-lijfhuizen, geen recht op bv gefouilleerd te worden door iemand met een lijf als van het eigen geslacht (of te fouilleren), geen registratie van bijvoorbeeld een loonkloof, geen registratie van bijvoorbeeld bijwerkingen van medicijnen/ziekten die de verschillende geslachten verschillend treffen, geen juiste statistiek over misdrijven.  Vrouwen die op grond van hun religie of om wat voor redenen dan ook, liever niet met mannenlijven sporten of in ruimtes waar ze kwetsbaar zijn verblijven, blijven dan waarschijnlijk maar thuis. Bedenk dat een vrouw gemiddeld veel kleiner, lichter en minder sterk is dan een man, kortom kwetsbaarder. En dat verandert uiteraard niet als die man zegt zich vrouw te voelen of administratief vrouw wordt.

Er wordt vaak gezegd dat transgenders een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving zijn, maar behalve het besparen van een eenmalige gang naar een psycholoog, hebben ze geen voordeel van deze wet en worden ze er niet veiliger door, wel maakt deze wet het leven voor vrouwen nog onveiliger.

Ik hoop dat u nog eens over deze wet en de consequenties voor vrouwen wilt nadenken en tegenstemt, 

Met vriendelijke groet,

jouw naam

Hier vind je de emailadressen van de kamerleden.
Wil je een bestandje met alle adressen, stuur dan even een mail naar info@voorzij.nl

Doe het NU want de Kamer gaat dit binnenkort bespreken en kamerleden hebben maar tot 6 juli de tijd om vragen over de wet te stellen aan de minister.

Eerst meer weten? Lees dan onze andere stukken over zelfidentificatie: