POLITIE MOET DADERS HUISELIJK GEWELD SNEL UIT HUIS PLAATSEN

Het werd al verwacht en de eerste cijfers tonen inmiddels ook al aan dat er een toename is van huiselijk geweld, nu zoveel mensen door de corona-crisis noodgedwongen lange tijd binnenshuis op elkaar aangewezen zijn.

Wijzen naar het slachtoffer

Helaas is het in onze samenleving heel normaal om dan als eerste naar het slachtoffer te kijken. Om naar het slachtoffer te wijzen en haar aan te geven wat zij zou moeten doen of nalaten om een en ander te veranderen. Daarbij wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat het de dader is die zich schuldig maakt aan geweldpleging. En dat het dus de dader is die aangesproken moet worden en dat hij aangepakt moet worden op zijn gedrag.

Ook al pleegt de man die het geweld , toch wordt er altijd naar de vrouw gekeken alsof zij zelf dat geweld had moeten voorkomen.
Ze kleedde zich te uitdagend, ze liep teveel te vitten, ze zeurde, ze wist toch dat ze hem niet kan veranderen, ze zou aangifte moeten doen, waarom is ze nog steeds bij hem, zoiets pik je toch niet…. Alsof de vrouw de macht heeft om het geweld tegen haar te stoppen.

Nieuws

Breed uit staat er ook begin april 2020 weer in het nieuws dat de WHO slachtoffers van huiselijk geweld aanraadt om hulp te zoeken en een veilig heenkomen te zoeken.
De VN-secretaris-generaal roept op tot beschermen van vrouwen tijdens de coronacrisis, maar roept niet op tot het oppakken van daders of tot snelrechtprocedures. Enkel de vrouwen worden aangesproken.
Dat is de omgekeerde wereld. De oplossing voor huiselijk geweld ligt niet bij vrouwen. Die ligt namelijk bij de daders.
Want de daders zijn verantwoordelijk en niet de slachtoffers.
Als de WHO vrouwen/slachtoffers wil beschermen moet beleid geadviseerd worden in de richting van de daders.

Aanpakken

Huiselijk geweld is strafbaar. Het is dus aan de overheid om in te grijpen als door verplicht thuis blijven het huiselijk geweld toeneemt. Laat de politie sneller optreden en daders uit huis plaatsen. Laat de daders maar zoeken naar tijdelijke huisvesting, in plaats van de slachtoiffers aan te raden te vertrekken met meeneming van hun kinderen.
Richt beleid op de veroorzakers van het probleem.

Een eerder artikel op Voorzij gaat dieper in op het mannelijk geweldpatroon.