Pillen of Praten?

In dit uitgebreide artikel in een wetenschappelijk tijdschrift zet psycholoog Robert Withers uiteen welke problemen hij ziet met het narratief van de ‘transactivisten’.

Angst voor psychisch problematiek
Hij beschrijft hoe iemand zelf liever naar een medische ‘oplossing’ zoekt door al zijn of haar problemen te vertalen naar ‘trans’-zijn, in plaats van zijn problemen onder ogen te komen en zich af te vragen waar die gevoelens vandaan komen. Ook de omgeving en zelfs therapeuten vermijden vaak de zware psychische problematiek, juist omdat het zo heftig kan zijn. Iets biologisch -iets medisch- vinden mensen eenvoudiger te aanvaarden dan iets psychisch. Hij verwijst naar de tijd dat lobotomie toegepast werd en is bang we later op deze periode met dezelfde afschuw terug kijken.

Concrete voorbeelden
Hij beschrijft drie gevallen en schetst ook alternatieve routes. Hij vertelt dat het medisch traject zijn patiënt totaal niet had geholpen. Ook kan de patiënt niet meer terug naar zijn oude lichaam.

Spijt
Hij beschrijft de problemen die mensen ervaren als ze spijt hebben van de onomkeerbare behandeling. In een onderzoek was 36 % van de (chirurgisch behandelde) patiënten uit het zicht geraakt, toch werd er geconcludeerd dat maar 0,5 % spijt had van de operatie. Zo is er geen zicht op de hoeveelheid mensen die spijt hebben van de operatie.

Geldstromen
Hij spreekt zijn zorgen uit over het onderzoek dat is gedaan, waarin gepleit wordt voor medisch ingrijpen bij jongeren met puberteitsblokkers. Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door farmaceutische bedrijven die deze zware medicijnen leveren (en ook politieke partijen en actiegroepen krijgen geld van deze bedrijven).
Een grote zorg is ook hoe jongeren online en in de media, maar onder druk van actiegroepen ook op scholen, de taal leren waarmee ze zichzelf als ‘trans’ kunnen diagnostiseren en presenteren bij artsen.
Er zijn veel aanwijzigingen voor schade bij de gebruikers. De jongeren blijven hun leven afhankelijk van medicijnen.

Onderbouwing
En eigenlijk beschrijft hij nog zoveel meer. Omdat het in een wetenschappelijk tijdschrift staat, is het goed voorzien van referenties. Toch is het goed leesbaar, het engels is niet te technisch.

Artikel gepubliceerd op 17 November 2020. Withers, R.(2020). ‘Transgender medicalization and the attempt to evade psychological distress’ Journal of Analytical Psychology. Onlinelibrary.wiley.com. https://doi.org/10.1111/1468-5922.12641

In de daily mail heeft de auteur, Robert Withers een stuk geschreven over zijn artikel.