Petitie tegen het eenvoudiger maken van het wijzigen van je geslacht

Teken de petitie op Petities.nl

De minister wil het eenvoudiger te maken om van geslacht te veranderen. Hij doet daarom een voorstel om het mogelijk te maken dat iedereen die van geslacht wil veranderen naar het stadhuis gaan en zijn of haar geslacht laten veranderen. Een man met zijn klokkenspel intact, een baard en mannenkleren kan dan met een pennenstreek zichzelf in vrouw veranderen en vanaf dat moment eisen dat hij door iedereen gezien wordt als vrouw. En toegelaten wordt tot domeinen van vrouwen.

Teken de petitie op Petities.nl

Waarom is deze wet gevaarlijk?

 • Het iedere man voortaan zonder tussenkomst van een arts, zonder lichamelijke veranderingen, zonder hormonen de mogelijkheid heeft om met één pennenstreek zijn geslacht te veranderen van man naar vrouw.
 • Daarna kan hij met de anti-discriminatie-wetgeving in de hand toegang eisen tot vrouwendomeinen als vrouwenkleedkamers, vrouwensportscholen, daklozenopvang voor vrouwen, Blijf-van-mijn-Lijfhuizen en vrouwengevangenissen
 • Er worden verder geen eisen gesteld, wat betekent dat ook zware criminelen dit kunnen doen om geplaatst te worden in de vrouwengevangenis
 • Ook mannen die veroordeeld zijn wegens zedenmisdrijven kunnen zo hun geslacht en ook hun naam veranderen. Zo kunnen zij verdwijnen uit de registers van zedendelinquenten en zijn zij niet meer te monitoren.
 • Er is geen enkele mogelijkheid om een man dan nog te weigeren van een plek waar vrouwen onderling samen willen komen.

Op dit moment moet iemand die van geslacht wil veranderen nog een verklaring van een arts overleggen. In de voorgesteld wetswijziging wordt GEEN ENKELE VOORWAARDE MEER GESTELD AAN EEN WIJZIGING VAN GESLACHT. Er is geen verklaring van een psycholoog of arts meer nodig, een eigen verklaring volstaat.

Teken de petitie op Petities.nl

Toen de wet in 1985 werd ingesteld, waren onvruchtbaarheid en feitelijke wijziging van geslacht verplicht voor het geslacht op de geboorteakte werd veranderd.

Sinds 2014 is een feitelijke verandering van geslacht niet meer vereist. Ook de voorwaarde van sterilisatie is geschrapt. Wel moet iemand die van geslacht wil veranderen nog een doktersverklaring voorleggen waarin staat dat er sprake is van gendersysforie.

Die doktersverklaring biedt nog een zekere bescherming. Ook al wordt van artsen alleen gevraagd of de betreffende man lijdt aan genderdysforie en beoordeelt hij niet of de betreffende man een gevaar kan vormen of eventueel al een geschiedenis heeft van (seksueel) geweld tegen vrouwen en kinderen voor hij van geslacht kan veranderen.
Deze eerdere vereenvoudiging van de mogelijkheid om van geslacht te veranderen,
biedt ook nu al mannen die fysiek volledig man zijn en alleen op papier vrouw de mogelijkheid om toegang eisen tot bijvoorbeeld een vrouwensportschool.

In Nederland heeft de commissie voor de rechten van de mens al bepaald dat trans geïdentificeerde mannen de toegang tot vrouwensportscholen niet geweigerd mag worden. Ook al zijn zij feitelijk lichamelijk nog man. Zie hier het artikel daarover.

Dit betekent dat vrouwen worden verplicht mannenlijven te accepteren op plekken waar zij alleen met vrouwen willen zijn.
Zie hier de officiële stukken rond de eerste vereenvoudiging in 2014.

De nieuwe voorgestelde wetswijziging en de officiële verslagen van de beraadslagingen erover in de Eerste Kamer zijn hier te vinden. Zie hier voor het laatste verslag van oktober 2019

De gevaren die deze wetswijziging met zich meebrengt, zijn niet denkbeeldig. Over de hele wereld worden steeds meer incidenten gemeld.

Teken de petitie op Petities.nl

 • in het buitenland zijn al vrouwen in vrouwengevangenissen aangerand door ‘trans geïdentificeerde mannen’ die in de vrouwengevangenis waren geplaatst.
 • incident in de gevangenis van een verkrachter die geplaatst is in de women-only HMP Bronzefield in Surrey. One of the rapist’s victims called it “a kick in the teeth”.
 • Sexoffender geplaatst in vrouwengevangenis in Dublin
 • In Engeland worden op bepaalde scholen trans geïdentificeerde jongens al toegelaten tot de meisjeskleedkamer, die zich hier heel onveilig bij voelen
 • Het aantal incidenten van seksueel geweld neemt toe als er gemengde kleedkamers zijn, blijkt uit onderzoek.
 • Meisjes zijn niet meer veilig in meisjeskleedkamers, ook in winkels. Hier een incident uit Schotland
 • De eerste incidenten van trans geïdentificeerde mannen in de vrouwenopvang zijn al gemeld.
 • In Nederland heeft de commissie voor de rechten van de mens al bepaald dat trans geïdentificeerde mannen de toegang tot vrouwensportscholen niet geweigerd mag worden. Ook al zijn zij feitelijk lichamelijk nog man. Zie hier het artikel daarover. Dit betekent dat vrouwen worden verplicht mannenlijven te accepteren op plekken waar zij alleen met vrouwen willen zijn.

Het is nog niet te laat. Op dit moment loopt een consultatie en kan iedereen zijn of haar mening over het wetsvoorstel laten horen. De wetswijziging kan dus nog tegengehouden worden. De politiek kan nog heroverwegen en onderzoeken hoe de rechten en veiligheid van meisjes en vrouwen gewaarborgd kunnen worden.

Wat kan jij doen?

 • Teken de petitie op Petities.nl
 • Verspreid de petitie in jouw netwerk
 • Neem contact op met de politieke partij waar jij bij bent aangesloten of waarop je gestemd hebt en maak kenbaar dat jij vindt dat deze wet moet worden tegengehouden
 • Stuur ons een mail als je actief wilt worden.