Paspoort met feiten, geen identiteiten

We noteren toch ook geen geloofsovertuiging in ons paspoort? Waarom dan wel gender? Een definitie van gender is niet te geven en de diepe overtuiging om eigenlijk tot het andere geslacht te behoren (transgender te zijn) is niet te meten, vinden deskundigen zoals psychologen en psychiaters. Om die reden heeft een deskundigenverklaring geen zin. Dus argumenteren de transideologen van het TNN, COC en het NNID dat die dus kan vervallen bij het laten wijzigen van je geslacht in je paspoort. En dat iedereen zijn eigen geslacht kan kiezen en laten registreren. De begrippen man en vrouw verliezen hiermee hun betekenis.

Voor mensen zoals ik die deze ideologie niet aanhangen maar meer waarde hechten aan de fysieke realiteit van onveranderlijkheid van het biologische geslacht, is het juist een argument om zeer zorgvuldig te zijn met het toestaan van het wijzigen van je geslacht. Niet alleen in je paspoort, maar ook door medische ingrepen. In een seculiere staat kan en mag een geloof van enkelen geen plek hebben in een wet die voor iedereen geldt: een paspoort staat voor feiten, geen identiteiten.

Opinie: Wilsbekwame mensen weten ook zonder psycholoog wel wat hun identiteit is (volkskrant.nl)

Sappho