Ook Noorwegen zet vraagtekens bij gendertransitie van jongeren

9 maart 2023

De Norwegian Healthcare Investigation Board (NHIB/UKOM) heeft puberteitblokkers, cross-sekse hormonen (van het andere geslacht) en chirurgie voor kinderen en jongeren als experimenteel beschouwd en heeft vastgesteld dat de huidige “gender-bevestigende” richtlijnen niet op bewijs zijn gebaseerd en moeten worden herzien.

Het UKOM-rapport beweert dat toekomstige richtlijnen gebaseerd moeten zijn op een systematische beoordeling van bewijsmateriaal in plaats van op cherry-picking-onderzoeken, en dat alle hormonale en chirurgische interventies moeten worden beperkt tot onderzoekssituaties om duidelijke protocollen, bescherming en adequate follow-up te garanderen.

De bestaande Noorse behandelrichtlijnen voor jongeren met genderdysforie, gebaseerd op een rapport uit 2015 “The Right to the Right Sex”, weerspiegelen nauw het WPATH SOC7 “genderbevestigende” model. Medische genderbevestiging is algemeen beschikbaar voor jongeren, zonder dat er psychologische beoordelingen vereist zijn.

Volgens de huidige Noorse richtlijnen kunnen jongeren puberteitsremmers krijgen in de vroege puberteit (Tanner stadium 2), geslachtshormonen van het andere geslacht op 16-jarige leeftijd en operaties op 18-jarige leeftijd. In het rapport wordt opgemerkt dat deze algemeen beschikbare interventies onomkeerbaar zijn, veel risico’s met zich meebrengen en berusten op onvoldoende bewijs.

Het rapport bekritiseert de huidige “gender-bevestigende” richtlijnen van Noorwegen als ontoereikend, en merkt een gebrek aan specificiteit op met betrekking tot de beoordeling en bepaling van de medische noodzaak van risicovolle en onomkeerbare interventies voor jongeren wier identiteit zich nog aan het vormen is.

De Norwegian Healthcare Investigation Board constateert verschillende zorgwekkende trends: de snelle toename van genderdysforie bij adolescenten (vooral meisjes/vrouwen), de hoge belasting van psychische aandoeningen (75%) en een hoge prevalentie van neurocognitieve aandoeningen (ADHD/autisme, Gilles de la Tourette) bij de betreffende jongeren.

De aanbevelingen van de Norwegian Healthcare Investigation Board (NHIB/UKOM) brengen Noorwegen op één lijn met de veranderingen in het groeiende aantal Europese landen (Zweden, Finland, Engeland) die tot doel hebben jongeren te beschermen tegen schade door de gendertransities van jongeren scherp te beperken.

In tegenstelling tot Zweden, Finland en Engeland roept Noorwegen echter expliciet de groep jongvolwassenen op wiens ontwikkeling nog gaande is en die het risico lopen om onterecht van geslacht te veranderen. Het rapport merkt op dat de leeftijd voor toestemming tot sterilisatie in Noorwegen 25 jaar is.

NHIB/UKOM merkt op dat het recht op medische zorg niet het recht op experimentele behandelingen inhoudt. Bij wijze van experimentele interventie zullen gendertransities worden onderworpen aan verscherpt toezicht op het gebied van geïnformeerde toestemming, geschiktheidscriteria en evaluatie van de resultaten.

Het door Noorwegen voorgestelde model lijkt op het zorgmodel dat in de Cass-review wordt geschetst. Genderdysfore jongeren zullen met multidisciplinaire ondersteuning zorg krijgen voor hun noden in lokale eerstelijnszorginstellingen. Gendertransities bij jongeren zullen een uitzondering zijn, niet de regel.

De Raad geeft ook commentaar op de sterk gepolariseerde en onevenwichtige aard van de discussies rond de zorg voor genderdysfore jongeren, die het wetenschappelijk debat verstikken. Het bestuur roept alle partijen op om professioneel, empathisch en respectvol met elkaar om te gaan.

SEGM zal het rapport in meer detail analyseren. Momenteel is onze inschatting dat het UKOM-rapport verwant is aan de Britse Cass Review in die zin dat het aanbevelingen doet voor het herstructureren van genderzorg voor jongeren. Hoe de Noorse NHS deze aanbevelingen zal uitvoeren, valt nog te bezien.

Het grootste Noorse dagblad Afterposten, interviewde de UKOM-projectleider Stine Marit Moen. Hieronder vindt u de links naar het interview, de samenvatting en het volledige rapport.

Vil ha tryggere behandling for barn som vil skifte kjønn. – Mangelfull kunnskap om risikoen. (aftenposten.no)

Samenvatting – Ukom

Inleiding – Ukom