Online conferentie: Stop Medicaliseren van ‘transgender kinderen’

Wereldwijd neemt het aantal meisjes dat denkt dat ze trans is toe. In Nederland puilen de wachtlijsten uit. Kinderen krijgen medicatie die de puberteit tegen gaat en jonge vrouwen laten hun gezonde borsten amputeren. Een deel daarvan heeft later spijt. De Nederlandse politiek (links voorop) wil therapie voor kinderen die denken dat ze van een ander geslacht zijn dan hun lichaam aangeeft zelfs helemaal afschaffen en hen na beperkte intake onmiddellijk levenslang afhankelijk maken van medicatie.

Een verontrustende ontwikkeling vindt de Stichting Voorzij. Daarom organiseert zij op donderdag 29 oktober om 20.00 uur een online conferentie: Stop Medicalising Children.

Met internationale sprekers en autismedeskundige Martine Delfos uit Nederland.

Spreeksters:
Abigail Schrier (USA), veel in het nieuws vanwege het boek Irreversible Damage, The Transgender Craze Seducing Our Daughters.
De Nederlandse autismedeskundige Martine Delfos vertelt waarom er uitzonderlijk veel jongeren met autisme trans geïdentificeerd zijn.
Ook zal er een detransitioner uit Engeland spreken; een vrouw die alles heeft gedaan om ‘man te worden’ en weer terug is gekomen op haar beslissing en nu met een beschadigd lichaam verder moet. 
De vierde spreekster is Michele Moore, zij komt ook uit Engeland en is een van de samenstellers van het boek’ Inventing Transgender Children and Adolescents’.

Chatrooms
Na afloop zijn er chatrooms waar ouders, jongeren en deskundigen ervaringen kunnen uitwisselen, ook in het Nederlands.

Affirmatiecultuur
De Stichting Voorzij is de eerste organisatie in Nederland die een kritisch tegengeluid laat horen aan de hand van onthullende feiten over de huidige affirmatiecultuur. Voorzitter van de Stichting, Franssen: “Kinderen bevestigen in de gedachte dat hun lichaam niet bij hen hoort, gaat ten koste van hun gezondheid. Immers; als je geen medicijnen geeft aan kinderen, ontdekt 85% van hen na de adolescentie, dat zij niet transgender zijn, maar homoseksueel.  

Therapie
Vandaar dat wij voorstander zijn van demedicalisatie en gewoon terug willen naar therapie. Vooral omdat veel van de trans geïdentificeerde kinderen verwachten dat transitie hun problemen zal oplossen, terwijl de onderliggende problemen op een ander vlak liggen: zoals eetstoornissen en trauma na seksueel geweld. Autistische kinderen kunnen ook vallen voor het idee transgender te zijn omdat zij zich gemiddeld minder volgens de sekse-stereotypen gedragen”.

Overheid
Bij de stichting zijn grote zorgen over de jeugd in Nederland, vooral nu zij steeds vaker uitingen tegenkomt waaruit blijkt dat ook de Nederlandse overheid meedoet aan de affirmatiecultuur van de trans-levensstijl waarbij kinderen zonder veel verdere overwegingen worden bevestigd in het idee dat zij in het verkeerde lichaam geboren zijn. Nu blijkt dat de overheid ook van mening is dat ouders met hun kinderen moeten bespreken of zij misschien ‘trans’ zijn. (zie link)Stichting Voorzij vraagt aandacht voor de andere kant van dit verhaal.

In Engeland is deze week het proces begonnen van een 23- jarige vrouw die stelt dat de genderkliniek haar te weinig heeft uitgedaagd en te snel is over gegaan tot het geven van medicijnen die haar steriel hebben gemaakt en het amputeren van haar borsten. “Op die leeftijd kan je de consequenties op lange termijn niet overzien. Kinderen horen geen puberteitsblokkers te krijgen” stelt zij. In de kliniek wordt het Nederlandse behandelprotocol gevolgd.

Ticket
Bestel uw ticket – € 10.
Overweeg om extra te doneren voor een Nederlandstalige brochure voor ouders.

Tijd:
NL: 20.00 uur – 22.00 uur
GB: 19.00 uur – 21.00 uur
Voor andere landen: gebruik de wereldklok en voer 20.00 uur Nederlandse / Nederlandse tijd in en kijk hoe laat je kunt meedoen.

LInk
De conferentie vindt plaats op Zoom. U ontvangt de link een uur voordat de conferentie begint. Zorg ervoor dat u de Zoom-software daarvoor installeert.