Onderzoek naar de effecten van medicalisering trans geïdentificeerde kinderen is hard nodig

Apotheker L. Bakermans pleitte tijdens de Voorzij-bijeenkomst bij de Verenigde Naties vrouwenconferentie op 25 maart voor uitvoerig onderzoek naar trans geïdentificeerde kinderen en de effecten van medicalisering. “Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de kinderen met gender dysforie uiteindelijk vrede heeft met het eigen geslacht. Waarom zetten we ze allemaal dan op het pad van levenslange medicatie en doen we intensieve cosmetische chirurgie bij hen?”

In een Nederlandse bijeenkomst tijdens de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties zette de apotheker op een rijtje hoe kinderen met genderdysforie op dit moment behandeld worden met het ‘Dutch protocol’. Wat doen puberteitsblockers met het lichaam? En wat zijn de effecten van cross-sekshormonen?

“Er wordt te weinig gekeken naar de lichamelijke schade op de lange termijn. Door kinderen hormoonremmers te geven, wordt de puberteit stop gezet. Dat betekent dat meisjes nooit dezelfde botdichtheid bereiken als wanneer ze gewoon door de puberteit zouden gaan. Op latere leeftijd krijgen ze daardoor een groter risico op ostheoporose en botbreuken.” aldus Bakermans

Haar volledige speech is hieronder te zien.