Onacceptabel: BUNQ heft bankrekening feministische stichting Voorzij op: vrijheid van meningsuiting in het geding

Onacceptabel: Bunq, ’the bank of the free’, heeft de bankrekening van de feministische stichting Voorzij opgeheven. Dit omdat “uw activiteiten niet aansluiten waar wij als bedrijf voor staan”. Na protesten van de achterban van Stichting Voorzij op Twitter gaf de bank aan wat ze daarmee bedoelt. Namelijk dat de bankrekening van de stichting is opgeheven omdat Voorzij transvrouwen niet als hetzelfde ziet als vrouwen. De bank vindt dat de stichting transvrouwen discrimineert door niet ook voor hun belangen op te komen. 

De feministische organisatie is opgericht om voor de belangen van vrouwen op te komen. Mannen die zich transvrouw voelen, vallen buiten die belangenbehartiging. Voorzitster mr. Caroline Franssen van de Stichting Voorzij reageert verbijsterd op het opheffen van de rekening: “De macht van de translobby reikt blijkbaar zover dat de bank een rekening van een groep vrouwen die opkomt voor haar rechten zonder pardon opheft.”

Dit schaadt de betrouwbaarheid van het hele Nederlandse bankwezen als er hier niet wordt ingegrepen. Genderideologie is naar de mening van Voorzij een geloof of een gevoel. De bank is er kennelijk van overtuigd dat mensen van geslacht kunnen veranderen en dat hun gevoelde gender belangrijker is dan het geslacht van hun lichaam. De bank wil de definitie van feminisme klaarblijkelijk veranderen. Feminisme komt op voor vrouwen, niet voor mannen. Stichting Voorzij respecteert het democratische recht op meningsuiting van allen, en vindt het verbijsterend en onacceptabel dat Bunq bank deze actie heeft ondernomen.

Franssen: “Straks kan iedere organisatie of persoon waar de bank het niet mee eens is vanuit een politiek, ideologisch of populair standpunt, een bankrekening kwijt raken.”

Voor ons als stichting is een bankrekening cruciaal. We hebben immers geld nodig om bijvoorbeeld onze website te onderhouden en activiteiten te organiseren. Op deze manier worden we niet alleen monddood gemaakt, maar wordt ons feitelijk functioneren onmogelijk gemaakt. Tot 1956 mochten vrouwen geen eigen bankrekening hebben. In 2021 raken ze hun rekening kwijt omdat ze opkomen voor de belangen van vrouwen.

We zijn een crowdfunding begonnen om een kort geding te kunnen aanspannen tegen de bank.

Met onze eerste crowdfunding bij Gofundme hadden we 5.000 euro opgehaald toen de organisatie onze crowdfunding cancelde en alle bedragen terug heeft gestort naar de gulle gevers.

Je kunt op twee manieren doneren : via Paypal of via Ideal/creditcard

We proberen iedere dag een update te geven van het ingezamelde bedrag.

Doneer op onze eigen website via Ideal/creditcard.