Nuchterheid in de pers

Eindelijk lijkt er meer ruimte te komen voor wat kritische geluiden tegen de gendergekte. 

Behalve de stukken van Jan Kuitenbrouwer verschenen de laatste tijd nog wat artikelen die vraagtekens zetten bij de ZelfID-wet. 

Hoewel er daarna -volgens wat wel een ijzeren wet lijkt te zijn- ook wat jammerende commentaren van transgender activisten geplaatst worden, die er meestal op neer komen dat er nergens misbruik van deze wet gemaakt wordt èn dat degenen die er misbruik van maken geen transgenders zijn en dat transgenders enorm kwetsbaar zijn en gevaar lopen door deze kritische geluiden-hoe dan?-, zijn we enorm blij met de plaatsing van deze kritische artikelen, omdat de invoering van deze knotsgekke wet bij geruisloosheid gebaat is. Mensen die worstelen met de gevoelens over hun geslacht kunnen best op veel sympathie bij een groot deel van de bevolking rekenen, maar van sekse een keuzemogelijkheid op je paspoort maken, gaat de meeste mensen echt veel en veel te ver.

15 februari 2022
Renate van der Zee en Peter Vasterman in de Volkskrant.
In een opiniestuk in de Volkskrant leveren deze auteurs commentaar op reacties van ‘Trans Rights Activists’ op het stuk van Martin Sommer. Ze verwijten ze niet uit te leggen dat ‘genderidentiteit’ een hoogst persoonlijk gevoel is dat niet getoetst kan worden en dat, door dit in de wet vast te leggen, elk onderscheid tussen mannen en vrouwen wordt afgeschaft. Ook wijzen ze op de problemen die er zijn door de mogelijkheid je eigen geslacht te ‘kiezen’ ook voor kinderen (adolescenten) open te stellen. Ze verwijten de TRA’s met een ruime boog om alle kwesties heen te skiën.

4 februari 2022
Martin Sommer in de Volkskrant
Martin Sommer verbaast zich over de relatieve mediastilte rondom een wet die zo ingrijpend is voor iedereen en dat het allerindividueelste gevoel gebruikt wordt om een wet op te baseren, waarbij biologische feiten ontkend worden. Hier heeft Sappho wat overdenkingen bij zijn opmerkingen en wat enkele vrouwen ten deel viel na soortgelijk commentaar.

3 februari 2022
Ronald Plasterk in de Telegraaf (Archive)
Ronald Plasterk denkt na over de consequenties van de ZelfID-wet en komt tot de conclusie dat degenen die deze wet willen doorvoeren dat in elk geval niet gedaan hebben, want accepteren dat deze wet door iedereen die dat wil misbruikt kan worden is veruit de slechtste optie die je kan kiezen als je vindt dat de wetgeving over registratie van geslacht veranderd moet worden.

30 januari 2022
Renate van der Zee in HP- de Tijd
Renate van der Zee zet op een rijtje wat de nadelen van een ZelfID wet zijn aan de hand van voorbeelden uit het buitenland.

7 januari 2022
Interview met Christine Karman, een transseksueel  in NRC (Archive)
Christine Karman is een transseksueel, iemand die het lichaam met hormonen en operaties heeft aangepast om het zoveel mogelijk op (in dit geval) een vrouwenlichaam te laten lijken. Christine geeft aan hoe alles slechter is geworden voor transseksuelen juist door de agressieve transgender-lobby, die pleiten voor het idee dat iedereen vrouw kan zijn, omdat dat een gevoel is en operaties helemaal niet nodig zijn en wijst ook op de gevaren van die ZelfID. 

11 december 2021
Interview met Kathleen Stock (Archive), een Britse filosofe die weggetreiterd is van haar universiteit omdat ze voor de belangen van vrouwen op kwam. Ze ziet hoe deze belangen opgeofferd worden aan die van mannen die menen dat ze vrouw kunnen zijn en wijst er op dat de wetten door zelfID fnuikend zijn voor vrouwenrechten.
Schrijfster van o.a. het boek “Material Girls”