Nieuwe voorzitter Stichting Voorzij

Deze zomer gaf Voorzij-oprichter Caroline Franssen de voorzittershamer door aan Marianne Driessen. Na ruim drie bewogen jaren was het afgelopen voorjaar voor Caroline tijd om de balans op te maken en de bakens te verzetten. Marianne, die al langer op de achtergrond actief was bij Voorzij, start als nieuwe voorzitter in een fase waarin al veel is bereikt, maar ook nog veel werk te verzetten valt, vooral op politiek vlak.

Marianne: ‘Steeds meer vrouwen durven zich uit te spreken en verdedigen vrouwenrechten. Ik wil daar een van zijn. Dat voelt voor mij als mijn plicht als vrouw en burger binnen onze democratische rechtstaat’.

Bij het overdrachtsmoment dankt Marianne haar voorgangster voor haar tomeloze inzet en vooral ook haar moed in moeilijke tijden om te blijven vechten voor de rechten van vrouwen en meisjes.