Nederlandse schoolkinderen worden vanaf negen jaar geïndoctrineerd met de transideologie

Als kinderen bij de schoolverpleegster komen, krijgen zij daar een voorlichtingsboekje mee, waarin transgender zijn wordt gepresenteerd als doodnormaal en zelfs meer aandacht krijgt dan homoseksualiteit. De brochure is gemaakt door de Rutgerstichting.

Download de brochure hier

Scholen zijn verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit, diversiteit en met name seksuele diversiteit, dit is te vinden in de zogenaamde ‘kerndoelen’. In december 2012 zijn de kerndoelen ivm seksuele opvoeding (kerndoel 38 en 43)  gewijzigd. Aan de formulering van de kerndoelen is toegevoegd “en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit”.

Hoe scholen in het kader van diversiteit aandacht geven aan transgenders, blijkt uit de gebruikte materialen van de Rutgersstichting die verspreid worden tijdens de lessen of meegegeven als kinderen bij de schoolverpleegster komen. Hierin wordt transgender zijn gepresenteerd als doodnormaal en krijgt zelfs meer aandacht dan homoseksualiteit.

Hoe het ook anders kan is te vinden is in een Engelse gids, ‘A resource pack for schools, supporting gender diverse and trans-identified students in schools’ waarin oa het volgende wordt opgemerkt:

“Het aantal kinderen dat zich identificeert als transgender is de afgelopen jaren exponentieel gestegen. Scholen zijn niet voorbereid op de complexe problemen die zich kunnen voordoen in een gebied waar de meeste leraren geen eerdere professionele ervaring hebben gehad. Het advies van transgenderorganisaties is gericht op de transgenderpersoon en kijkt mogelijk niet naar de holistische plichten die de school heeft voor de hele gemeenschap.”

Het publiek ‘vieren’ van een transgender kind als ‘dapper en moedig’ kan onbedoelde gevolgen hebben. Scholen moeten een neutrale houding van ‘vriendelijke acceptatie’ handhaven. Kinderen, en soms hun ouders, zijn mogelijk op zoek naar goedkeuring en validatie. Het is niet de taak van de school om het kind publiekelijk te valideren of om afkeurend en onvriendelijk te zijn. Scholen moeten een tolerante en zorgzame aanpak bevorderen en ervoor zorgen dat er geen pesterijen of vijandigheid tegenover het kind is

Ouders van jonge kinderen kunnen een voortrekkersrol spelen in de ‘beslissing’ van een kind om transgender te worden. Scholen kunnen ouders geruststellen dat het normaal is dat kinderen met ‘genderspecifiek’ speelgoed spelen en verschillende rollen uitproberen. Dit betekent niet dat het kind transgender is.

Dit is een heel nieuw fenomeen. Scholen moeten zich ervan bewust zijn dat er op de lange termijn geen bewijs is om de ‘transitie’ van kinderen te ondersteunen, inclusief sociale transitie. Daarom zou de rol van de school er een moeten zijn van ‘de ruimte bewaren’ voor een kind om vrijheid van ontwikkeling mogelijk te maken zonder ongepaste beïnvloeding of versterking van één set ideeën.