Minister Volksgezondheid vindt het gevaarlijke desinformatie om tegen kinderen te zeggen dat je niet van geslacht kunt veranderen

Minister Ernst Kuipers noemt onze (uiterst voorzichtig geformuleerde) flyer “Mam, pap, ik ben trans’ (hier downloaden) nepnieuws/ nepinformatie in een reactie op de kamervragen die er door Sylvana Simons van Bij1 over gesteld zijn.

In de flyer raden wij ouders aan een nieuwe genderidentiteit van hun kind niet onmiddellijk te bevestigen en uitgebreid met elkaar te praten voor er fysieke stappen worden gezet. De minister zegt hierover: “Dit kabinet vindt het belangrijk dat ieder kind en iedere jongere zich in vrijheid en veiligheid kan ontwikkelen. Dat is waar het kabinet zich voor in wil zetten. De adviezen die in de flyers aan ouders worden gegeven passen daar niet bij.”

Ouders adviseren om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van hun kinderen wordt door de minister gevaarlijke desinformatie genoemd. Het lijkt wel alsof we midden in 1984 zitten en alles precies de tegengestelde betekenis heeft gekregen.

Want ondertussen bezoekt de minister wel genderklinieken waar artsen geld verdienen aan het amputeren van gezonde borsten van jonge vrouwen en het amputeren van gezonde penissen van jonge mannen. Dat is de gezondheidszorg die dit kabinet op dit moment voorstaat. Zodra je twijfelt over je identiteit, zetten we je levenslang op medicatie en gaan we in je gezonde lichaam snijden. Therapie voor mensen die over hun identiteit twijfelen, wordt straks zelfs strafbaar gesteld. Terwij dat toch echt het eerste is wat je te doen hebt als mensen depressief zijn en aan hun identiteit twijfelen.

De minister schermt ook weer met zelfmoord, die meer zou voorkomen onder kinderen met genderdysforie. De minister vergeet daarbij te zeggen dat transseksuelen, dus mensen die al die operaties ondergaan waar de minister zo’n voorstander van is, vaker zelfmoord plegen dan mensen die hun genderdysforie verdragen in een ongeschonden lichaam.

De minister laat zich leiden door de translobby en verdiept zich totaal niet in het verschijnsel detransitioners. Mannen en vrouwen die zich op enig moment realiseren dat hun lichaam niet veranderd kan worden in het andere geslacht. En dan spijt hebben, omdat ze door de operaties geen kinderen meer kinderen krijgen. Of zelfs geen enkel seksueel plezier beleven.

Er wordt hier gedaan alsof men het beste voorheeft met deze kinderen, terwijl er ondertussen een gevaarlijk medisch experiment op hen wordt uitgevoerd. Van de behandelingen is namelijk niet op wetenschappelijke wijze bewezen dat zij ook daadwerkelijk werken.

Het ministerie van Volksgezondheid is onderdeel geworden van de gendercult. Een nieuw geloof dat er uit bestaat dat mensen van geslacht kunnen veranderen en dat het geslacht van mensen zich in hun hoofd/ gevoel bevindt en dat het lijf an dat gevoel moet worden aangepast.

Hieronder de volledige antwoorden van minister Ernst Kuipers

Antwoorden op Kamervragen van het lid Simons (BIJ1) over antitransgenderflyers
bij GGD’s, huisartsenpraktijken en apotheken (2022Z10163) (ingezonden d.d. 23
mei 2022)

 1. Bent u bekend met de flyer ‘Pap, mam, ik ben trans’ van het christelijke
  platform GezinsPlatform.NL en anti-transorganisatie Voorzij?
  1.
  Ik ben bekend met de betreffende flyer.
 2. Wat is uw oordeel over de inhoud van de flyer, die volgens de schrijvers ouders
  moet adviseren ‘om niet te snel mee te gaan in de gedachte van hun kind als het
  zegt transgender te zijn’? 1)
 3. Wat is uw oordeel over frases als ‘Een man kan geen vrouw worden en een
  vrouw geen man’, een direct citaat uit de flyer?
  2 en 3.
  Deze flyers en de adviezen die daarin worden gegeven, geven duidelijk aan dat we
  ons moeten blijven inzetten voor gelijke rechten voor ieder individu, ongeacht
  iemands geslachtskenmerken, seksuele gerichtheid, genderidentiteit of
  genderexpressie.
  De invloed van ouders op het welzijn en de gezondheid van transgender jongeren
  is groot. Zo blijkt uit onderzoek van Movisie (2018) dat gedachten aan zelfdoding
  en angst en depressie onder transgender personen significant afnemen wanneer
  zij steun van hun ouders ervaren voor hun genderidentiteit en genderexpressie. 1
  Het advies in de flyer aan ouders ‘om niet te snel mee te gaan in de gedachte van
  hun kind als het zegt transgender te zijn’ of ‘met verandering van
  voornaamwoorden’, en de uitspraak ‘Een man kan geen vrouw worden en een
  vrouw geen man’, kunnen dan ook grote gevolgen hebben voor het welzijn en de
  gezondheid van transgender kinderen en jongeren. Ik ben dan ook bezorgd over
  de gevolgen van de adviezen die door deze organisaties aan ouders worden
  gegeven.
 4. Klopt het dat deze flyer verkrijgbaar is via GGD’s, huisartsenpraktijken en
  apotheken, zoals vermeld in het Reformatorisch Dagblad?
  4.
  Ik heb naar aanleiding van deze Kamervragen contact opgenomen met de
  Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), GGD GHOR Nederland en de Koninklijke
  Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).
  De LHV heeft mij laten weten niet bekend te zijn met de folder en ook niet achter
  de inhoud te staan. De LHV is niet bekend met huisartsen die deze folder
  verspreiden of in de wachtkamer hebben liggen.
  Ook de KNMP heeft mij laten weten niet het beeld te hebben dat de betreffende
  flyer wijd verspreid wordt via apotheken.
  Van GGD GHOR Nederland heb ik begrepen dat GGD’en deze folder niet actief
  aanbieden en dit ook niet zullen doen. GGD GHOR Nederland kan niet garanderen
  dat deze folder op geen enkele locatie van een van de GGD’en ligt, maar de

1 https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-12/Literatuurstudie%20-
suicidepreventie-lhbt-jongeren.pdf

Pagina 5 van 5

professionals zijn op de hoogte van het beleid en extra alert door de vragen die
GGD GHOR Nederland hierover heeft gesteld.

 1. Deelt u de mening dat flyers, afkomstig van politieke platforms die zich niet
  berusten op medische dan wel psychologische expertise, geen plek mogen hebben
  bij zorginstellingen als GGD’s, huisartsenpraktijken en apotheken? 2)
  5.
  Het is de professionele verantwoordelijkheid van zorgverleners om te beslissen
  over het verstrekken van informatie (via bijvoorbeeld folders of beeldschermen) in
  hun eigen praktijk, zo lang dit niet in strijd is met de wet- en regelgeving en
  geldende richtlijnen. Ik ga er graag vanuit dat zij zich daarbij bewust zijn van het
  belang van het verstrekken van betrouwbare informatie, en van de impact die het
  heeft als een flyer via een zorginstelling beschikbaar wordt gesteld.
  De KNMP geeft aan dat apothekers zich verantwoordelijk voelen voor het
  verstrekken van betrouwbare informatie, omdat zij hechten aan de goede
  professionele relatie met de patiënt. Zij hebben een individueel beleid ten aanzien
  van het verspreiden van informatie via de apotheek. Er zijn apotheken die daar
  zeer terughoudend in zijn, maar ook apotheken die ruimer informatie van derden
  verstrekken. Als apotheken informatiemateriaal van derden verstrekken, toetsen
  apothekers of die informatie via de apotheek verspreid kan worden. De meeste
  apotheken beperken zich tot het aanbieden van patiëntinformatie van de KNMP
  en/of hun formule of keten, aldus de KNMP. 2 Op Apotheek.nl staat ook informatie
  over genderdysforie. 3
  GGD GHOR Nederland heeft mij laten weten dat de GGD een neutrale partij is en
  geen folders met een politieke/religieus/commercieel gekleurde boodschap
  verspreidt. De informatie die de GGD verstrekt wordt gebaseerd op
  wetenschappelijke en professionele kennis van bijvoorbeeld het RIVM, Rutgers en
  Soa Aids Nederland. GGD’en hebben mede daarom ook bijgedragen aan de
  ontwikkeling van de online training ‘Jong en transgender’ van Movisie en
  stimuleren het eigen personeel deze training ook te volgen. Het gesprek met
  ouders die worstelen (bijvoorbeeld vanwege religie) met hoe te reageren op
  gendervragen van hun kind, zou zeker plaats kunnen hebben bij GGD’en, aldus
  GGD GHOR Nederland.
  GGD GHOR Nederland is verder van oordeel dat de inhoud van deze flyer niet
  overeenkomt met medische, psychologische en wetenschappelijke standpunten en
  niet bij de inclusieve aanpak past. Zij geven aan dat het aanbieden van dit soort
  informatie schadelijk kan zijn aangezien gevoelens van jongeren hiermee niet
  serieus worden genomen en er foutieve informatie wordt verstrekt.
  Ook de LHV heeft mij laten weten niet achter de inhoud van deze flyer te staan.
 2. Op welke manier rijmt, in uw mening, enerzijds de aanmoediging van deze
  organisaties aan ouders om terughoudend te zijn in het serieus nemen van de
  genderidentiteit van hun kinderen, met de anderzijds algemeen geaccepteerde
  ambitie om de emancipatie van LHBTQIA+ personen te verbeteren?
  6.
  Dit kabinet vindt het belangrijk dat ieder kind en iedere jongere zich in vrijheid en
  veiligheid kan ontwikkelen. Dat is waar het kabinet zich voor in wil zetten. De
  adviezen die in de flyers aan ouders worden gegeven passen daar niet bij.

2 Zie onder meer www.apotheek.nl en https://www.knmp.nl/over-de-
knmp/producten-en-diensten/patienteninformatie
3 https://www.apotheek.nl/klachten-ziektes/genderdysforie.

Pagina 5 van 5

Onderzoek wijst uit dat de invloed van ouders op het welzijn en de gezondheid
van transgender jongeren groot is. Ik ben dan ook bezorgd over het gegeven dat
ouders door deze organisaties juist worden aangemoedigd om terughoudend te
zijn in het serieus nemen, en daarmee accepteren, van de genderidentiteit van
hun kinderen. Immers, de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren
mag niet worden geschaad door opvattingen die hun genderidentiteit op impliciete
of expliciete wijze in twijfel proberen te trekken. Hun persoonlijke ontwikkeling
zou juist in veiligheid en vrijheid moeten kunnen plaatsvinden.

 1. Wat is volgens u de potentiële impact van een dergelijke flyer op jonge
  transpersonen, bijvoorbeeld uit christelijke milieus, die moeite hebben om uit de
  kast te komen?
  7.
  Uit onderzoek van Movisie blijkt dat transgender jongeren maar liefst tien keer
  vaker een suïcidepoging doen dan cisgender jongeren. 4 Gedachten aan zelfdoding
  en angst en depressie onder transgender personen nemen echter significant af
  wanneer zij steun van hun ouders ervaren voor hun genderidentiteit en
  genderexpressie. De invloed van ouders op het welbevinden en de mentale
  gezondheid van transgender jongeren of jongeren die vragen hebben over hun
  genderidentiteit is dan ook groot. Daarom baart het me zorgen dat ouders in deze
  flyer worden aangemoedigd om terughoudend te zijn in het serieus nemen, en
  daarmee accepteren, van de genderidentiteit van hun kinderen. De potentiële
  impact van een dergelijke flyer is, zoals uit het voorgaande blijkt, groot.
 2. Hoe bent u van plan om het voor transpersonen in deze christelijke milieus
  veiliger te maken voor transpersonen zichzelf te zijn?
  8.
  Om ook binnen geloofsgemeenschappen te bevorderen dat ieder kind en iedere
  jongere de ruimte krijgt om zichzelf te kunnen zijn, ondersteunt de minister van
  OCW onder meer het project ‘Stil verdriet’ van Theater AanZ, de christelijke
  alliantie LCC+ en Stichting School en Veiligheid. In samenwerking met onder
  andere protestant-christelijke scholen heeft Theater Aanz een voorstelling
  ontwikkeld over seksuele en genderdiversiteit binnen het christelijk geloof. Bij de
  voorstelling wordt na afloop een gesprek gevoerd over deze thema’s in de klas.
  Ook is er een training voor de docenten van de school waar de voorstelling wordt
  gegeven. Daarnaast ondersteunt de minister van OCW de Gender and Sexuality
  Alliances (GSA’s). De GSA’s zijn een bewezen effectieve interventie die zorgt voor
  een sociaal veiliger klimaat op school. Met steun van het COC worden door de
  GSA’s verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder Paarse Vrijdag. Door elk
  jaar op de 2 e vrijdag in december de school paars te kleuren, zet de GSA zich in
  voor seksuele- en genderdiversiteit als norm. Sinds 2021 wordt Paarse Vrijdag ook
  in het primair en hoger onderwijs gevierd.
  Verder heeft het COC zich in de afgelopen jaren ingezet om door middel van
  gerichte interventies in onder andere christelijke gemeenschappen te
  ondersteunen bij onderlinge ontmoetingen, en voor het bespreekbaar maken van
  omgevingsfactoren die van invloed zijn op het emancipatieproces van onder
  andere transgender personen.
  Daarnaast ondersteunt de minister van OCW de alliantie ‘Gedeelde Trots, Gedeeld
  Geluk’, waarbinnen Transgender Netwerk Nederland zich onder andere inzet voor
  transgendervriendelijk onderwijs om de veiligheid en vrijheid van transgender
  jongeren in het onderwijs te bevorderen.
  4 Vijlbrief, A., & Bool, M. (2018). Suïcidepreventie LHBT-jongeren. Movisie.

Pagina 5 van 5

 1. Bent u bereid u in te spannen tegen pogingen van anti-LHBTI-organisaties om
  middels politieke flyers bij zorginstellingen de LHBTI-emancipatie tegen te
  houden? Zo ja, hoe zou u dat willen doen? Zo nee, waarom niet?
 2. Bent u bereid u in te spannen tegen deze specifieke flyer en deze te laten
  verwijderen uit GGD’s, huisartsenpraktijken en/of apotheken? Zo ja, hoe zou u dat
  willen doen? Zo nee, waarom niet?
  9 en 10.
  Zoals ik in mijn antwoord op vraag 5 heb aangegeven is het de professionele
  verantwoordelijkheid van zorgverleners om te beslissen over het verstrekken van
  informatie (via bijvoorbeeld folders of beeldschermen) in hun praktijk, zo lang dit
  niet in strijd is met de wet- en regelgeving. Ik heb hier geen rol in. Dat neemt niet
  weg dat wij als kabinet via allerlei andere wegen vol inzetten op het bevorderen
  van de emancipatie en acceptatie van transgender personen. In dat kader is het
  ook van belang dat de kennis van zorgverleners over transgenderthematiek en
  transgender personen toeneemt. In dat kader heb ik recent bijvoorbeeld opdracht
  gegeven aan de kwartiermaker transgenderzorg om webinars te organiseren voor
  de nascholing van huisartsen, en heb ik opdracht aan Transvisie en TNN verstrekt
  voor onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigen binnen de
  transgenderzorg.
 3. Zijn er, in navolging van de Conferentie tegen Transfobie, plannen om breder
  de strijd aan te gaan met transfobe-desinformatie? Zo nee, bent u bereid
  dergelijke plannen te maken?
  11.
  Sinds 2019 is er een door het ministerie van BZK gecoördineerd kabinetsbreed
  beleid om desinformatie aan te pakken 5 . Het kabinet zet hiervoor in de eerste
  plaats in op preventie. Zo steunen de ministers van BZK en OCW het Netwerk
  Mediawijsheid om initiatieven te ontplooien voor het verder bevorderen van
  mediawijsheid onder (jong)volwassenen in het kader van
  desinformatie/nepnieuws. Het uitgangspunt van het desinformatiebeleid is dat
  mensen zelf in staat moeten zijn om informatie op waarde te schatten. Ik vind het
  belangrijk dat kinderen en jongeren zelf keuzes kunnen maken over wie zij willen
  zijn en daarbij toegang hebben tot kloppende, objectieve en onderbouwde
  informatie. In dat kader ben ik blij dat bijvoorbeeld de apotheken via Apotheek.nl
  informatie over genderdysforie aanbieden, en dat het personeel van GGD’en wordt
  gestimuleerd de online training ‘Jong en transgender’ van Movisie te volgen zodat
  zij hun cliënten hierin goed kunnen begeleiden (zie ook mijn antwoord op vraag
  5). Verder financier ik bijvoorbeeld Genderpraatjes, een chatservice voor jongeren
  en jongvolwassenen die vragen hebben rondom gender en genderidentiteit. Ook
  ondersteunt de minister van OCW de Stichting School & Veiligheid en hun online
  platform Gendi (voorheen ‘Gay&School’), dat informatie biedt aan
  schoolprofessionals om te werken aan een sociaal veilige omgeving voor gender-
  en seksuele diversiteit. De minister en staatssecretaris van BZK zullen uw Kamer
  in het najaar nader informeren over de Rijksbrede aanpak van desinformatie.

1) GezinsPlatform.NL, ‘Pap, mam, ik ben trans’ (mam_pap_ik_ben_trans.pdf
(gezinsplatform.nl))

5 Zie o.a. Kamerstukken II, 2019/20, 30821, nr. 91 en nr. 112

Pagina 5 van 5

2) Reformatorisch Dagblad, 3 mei 2022, ‘Gesprek aan keukentafel over transgender zijn
krijgt stimulans’ (Gesprek aan keukentafel over transgender zijn krijgt stimulans (rd.nl))