Mannen kunnen geen vrouw worden. Teken onze petitie tegen zelfidentificatie

De tweede kamer behandelt na het reces een nieuwe wet, die mannen de mogelijkheid geeft om zonder tussenkomst van een arts hun geslacht op papier te veranderen in ‘vrouw’. Hieronder de tekst van de petitie

Teken onderstaande PETITIE hier

Er staat wetgeving op stapel om mannen de mogelijkheid te geven zelf hun geslacht in hun paspoort te veranderen. Zonder operaties en zonder doktersbezoek. Als ‘vrouw’ krijgen zij dan toegang tot voorzieningen voor vrouwen. Vrouwen en meisjes worden zo gedwongen geconfronteerd met (blote) mannen.

CONSTATEREN

Dat vereenvoudiging van de ‘Wet Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte’ . Mannen toegang geeft tot domeinen die gereserveerd zijn voor vrouwen zoals kleedkamers, Blijf-van-mijn-lijfhuizen en vrouwengevangenissen . Dit rechten, privacy & veiligheid van vrouwen en meisjes in gevaar brengt . In UK en VS al (seksueel) geweld tegen vrouwen in vrouwenvoorzieningen is gemeld . De Nederlandse wetgeving álle burgers behoort te beschermen.

en verzoeken

. Een open debat te voeren met álle belanghebbenden (dus ook met tegenstanders van deze vereenvoudiging) . Onderzoek te doen naar de mogelijke consequenties voor de veiligheid van vrouwen en meisjes, vooral in kwetsbare situaties
. De rechten en veiligheid van vrouwen en meisjes (50% van de bevolking) te waarborgen

. Invoering van de wet uit te stellen tot de rechten en veiligheid van vrouwen en meisjes daadwerkelijk gewaarborgd zijn.

Teken hier de petitie