Kwartaalrapportage Stichting Voorzij: Nationale en internationale ontwikkelingen rond sekse en gender

Download hier de kwartaalraportage van de Stichting Voorzij Tweede kwartaal 2020

Verenigd Koninkrijk schrapt self-id plannen

De nieuwe Britse regering heeft besloten de plannen te schrappen om geslachtsregistratie te kunnen wijzigen zonder verklaring van een deskundige (self-identification). In plaats daarvan moet een verbod op conversietherapie voor homoseksuelen komen. Extra bescherming voor de waarborging van vrouwen-voorzieningen zijn eveneens aangekondigd. Zo moet voorkomen worden dat personen met mannelijke anatomie gebruik maken van o.a. toiletten en opvanghuizen bedoeld voor vrouwen. 

https://www.thetimes.co.uk/article/boris-johnson-scraps-plan-to-make-gender-change-easier-zs6lqfls0?fbclid=IwAR3WaaN73uMn7N1sJZKIS21yy0iFcwVQitCAi-Z-lx72nSeqjTzBofsL6nw

Uitspraak gebruik damestoiletten

Stichting Albeda discrimineerde volgens een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens op basis van geslacht door een trans-identificerende student toegang te ontzeggen tot de damestoiletten. Vrouwen die zich onveilig voelden op de toiletten in de aanwezigheid van de trans-identificerende student (“transvrouw”) zou uitgelegd moeten worden dat de transvrouw ook een vrouw is, ongeacht fysieke kenmerken. 

Hiermee worden het comfort, de privacy en veiligheid van vrouwen ondergeschikt gemaakt aan dat van mannen en wordt vrouwen de mogelijkheid ontnomen om zich op plekken te begeven waar geen biologische mannen aanwezig kunnen zijn.

https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2020-25

Communicatie namens Minister Van Engelshoven n.a.v. uitspraak gebruik damestoiletten

Zie bijlage 1

Naar aanleiding van bovengenoemde uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens is contact opgenomen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de vraag of vrouwen op (hoge-)scholen of universiteiten nog recht hebben op toiletten die enkel voor hetzelfde geslacht bestemd zijn. Hier is ontkennend op geantwoord: door het gelijkstellen van genderidentiteit aan geslacht zijn vrouwen gedwongen om faciliteiten zoals toiletten te gebruiken die eveneens toegankelijk zijn voor biologische mannen. Ter onderbouwing haalt het Ministerie het mogelijke gevoel van onveiligheid bij trans-identificerende mannen als zij zich op het mannentoilet bevinden. Het onveilige gevoel bij vrouwen als zij geconfronteerd worden met een trans-identificerende man op het damestoilet wordt vervolgens afgedaan als ongegrond en iets dat “even wennen” zou zijn. Dat er bij de betreffende rechtszaak geen sprake kan zijn geweest over een veiligheidskwestie voor de aanklager omdat de mogelijkheid tot een individueel toilet als alternatief werd geboden, wordt hier genegeerd. Tevens blijkt er geen aandacht voor de mogelijke rol van cultuur en religie die het vrouwen kan verbieden om van dergelijke faciliteiten gebruik te maken in het bijzijn van een man.

Uitspraak uitstrijkje

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat Stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West een trans-identificerende vrouw (“transman”) discrimineerde door zich niet actief en zorgvuldig in te spannen met betrekking tot het vergoeden van kosten voor deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Daarnaast doet het College de aanbeveling aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM om de werkwijze ten aanzien van het oproepen voor deelname aan en de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te herzien. Het uitgangspunt zou daarbij moeten zijn dat het nu bestaande verschil in behandeling tussen vrouwen en transmannen met een baarmoeder zoveel mogelijk wordt weggenomen. 

Deze situatie legt het belang van biologische sekse en de vastlegging daarvan bloot. Ongeacht hoe de persoon zich voelt en identificeert, het lichaam blijft haar sekse behouden. Dit gegeven is fundamenteel voor medische behandeling. Door de registratie van sekse te vervangen door een gevoelsmatige beleving van gender wordt het bieden van medische zorg en preventie bemoeilijkt. Om vervolgens een weg zien te vinden om een nu betekenisloze geslachtsregistratie is op zijn minst tegenstrijdig. Gelijke behandeling van vrouwen en vrouwen die zich hebben laten registreren als man vereist ofwel het toevoegen van een extra registratie van de sekse, of dat ook mannen een uitnodiging ontvangen voor onderzoek naar baarmoederhalskanker omdat niet zeker is wie tot de mannelijke sekse behoren en wie administratief het geslacht hebben laten aanpassen. 

https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2020-30

Wetsvoorstel ‘homogenezing’

In het wetsvoorstel over het verbod op conversie therapie voor homoseksuelen is ook plotseling therapie voor transgenders toegevoegd. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, betekent dat dat het ook in Nederland voor therapeuten verboden gaat worden om mensen die vragen hebben over hun gender te helpen om hun eigen lichaam en hun eigen geslacht te aanvaarden en vrede te hebben met zoals ze geboren zijn. De enige toegestane vorm van hulp wordt dan hen te bevestigen in hun vermeende identiteit. Zie het stukje daarover op de Voorzij-website:

In Engeland wordt nu gezegd dat het transen van kinderen juist een vorm van conversie therapie voor homoseksuele kinderen is. https://www.thetimes.co.uk/article/it-feels-like-conversion-therapy-for-gay-children-say-clinicians-pvsckdvq2?fbclid=IwAR1hTt1cShKm0Sx_2YlexNRD-iyw09MAi51zIegiYpuh96TIr8F4hvEOurQ

In de kamer is onlangs het onderzoek naar homo-genezing gepresenteerd. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/10/commissiebrief-tweede-kamer-inzake-so-onderzoek-naar-blootstelling-aan-homogenezingstherapieen

Uit dit onderzoek blijkt vreemd genoeg dat het COC, de belangenbehartiger van homoseksuelen, er bij een homoseksuele man op heeft aangedrongen om transgender te worden, omdat hij als vrouw een gewone heteroseksuele relatie zou hebben.


Zie bijlage 2.

Deelname transgenders aan sport

Een coalitie van vrouwenrechtenorganisaties is een petitie gestart voor het Internationaal Olympisch Comité om hun richtlijnen voor deelname van transgender sporters te herzien; richtlijnen die trans-identificerende mannen toestaan om deel te nemen in vrouwensport met een testosterongehalte dat vele malen hoger is dan de waardes die bij biologische vrouwen worden gemeten. Naast de gunstige effecten die testosteron op de sportprestatie heeft, leidt het doormaken van de mannelijke puberteit tot veelal permanente ontwikkelingen van het lichaam die gunstig zijn voor veel takken van sport. Het gaat hierbij om factoren als botdichtheid, lichaamslengte, spiermassa, grotere longen en een groter hart. De petitie heeft inmiddels handtekeningen uit 28 landen vergaard.

Petitie voor IOC om geen transgender atleten toe te laten in vrouwensport 

https://savewomenssports.com/?fbclid=IwAR1dTViZT5C0jUGHMsh5H-K8pV7QAoZOmu7NPDGMi_fI537U2LUXcgRnSrY

Achtergronden van transgenders en sport
De CEO van het Australische Olympisch Committee roept het Internationaal Olympisch Comité op om de regels voor transgender atleten te herzien om een eerlijke kansen voor vrouwelijke atleten te garanderen.

https://7news.com.au/sport/olympics/aoc-boss-matt-carroll-calls-for-transgender-athlete-rules-to-be-addressed–c-729409?fbclid=IwAR2_WqpLZwJFHUsJPXPpc_Axvz8C5IeRO3WigDToDV8JXzTqOSEH26-8Z58

De gouverneur van de staat Idaho heeft een wet ondertekend die deelname van biologische jongens en mannen aan vrouwensport verbiedt. De wet citeert aangeboren verschillen tussen mannen en vrouwen als rechtvaardiging.

Een rechter in de staat Connecticut heeft in een lopende zaak over deelname van transgender sporters in competities met meisjes op middelbare scholen de kant van de verdedigende partij gekozen door de aanklagers te verzoeken om niet naar de transgender sporters te verwijzen als biologische mannen. Dit verzoek dwingt de aanklagers om de ideologie van de tegenpartij te accepteren, wat juist de grond voor de rechtszaak vormt. Op deze manier wordt het de aanklagers onmogelijk gemaakt om de eerlijkheid te betwisten van vrouwelijke sporters die worden gedwongen zich te meten met de prestaties van mannelijke tegenstanders.

https://nypost.com/2020/05/12/judge-sides-with-trans-athletes-against-girls-who-just-want-fairness/

Het Departement van Educatie van de V.S. heeft bepaald dat het beleid van de staat Connecticut om transgender sporters deel te laten nemen in competities voor vrouwen in strijd is met de rechten van vrouwelijke atleten.

https://apnews.com/5c1d9682fb92ed9c277c7e139bdab9ed

Artikel over de petitie tegen het toelaten van transgenders in de vrouwencompetitie https://dailycaller.com/2020/04/29/save-womens-sports-petition-international-olympic-committee-transgender-athletes-biological-male-tokyo-2021/?fbclid=IwAR0NPoUd-IxXqW132sNuQbYFGnoOL6s9n-P5vhLuEOZWWHZB_59Uefifiio

In Nederland staat de KNVB wel toe dat transgenders deelnemen aan de vrouwencompetitie:

https://www.ad.nl/buitenland/mara-zet-voetbalwereld-op-z-n-kop-wordt-zij-de-eerste-transgenderprof~a859b154/?referrer=https://www.google.com/

Andere internationale ontwikkelingen

Transgenders in de gevangenis 

Transgender personen worden in toenemende mate ondergebracht in gevangenissen voor het geslacht waarmee zij zich identificeren. Waar dit voor vrouwen die zich identificeren als man een risico met zich meebrengt voor de gevangene zelf, is dit bij trans-identificerende mannen andersom: als biologische mannen vormen zij een grotere bedreiging voor hun medegevangenen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er inmiddels zeven geregistreerde gevallen van seksueel geweld gepleegd door transgender gevangenen in vrouwengevangenissen. Een voormalig minister van Justitie claimt dat ook vrouwelijke gevangenisbewaarders zijn verkracht door transgender gevangen, maar het Ministerie van Justitie ontkent deze aantijging. 

Zeven geregistreerde aanvallen door transgevangen https://www.dailymail.co.uk/news/article-8303753/Transgender-inmates-carried-seven-sex-attacks-women-jail.html

Vrouwelijke gevangenisbewaarders verkracht door transgevangenen

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/12/female-prison-officers-raped-inmates-claiming-trans-rory-stewart/

Toiletten/kleedkamers

Gemeenten en OM Engeland trekken richtlijnen tegen LHBT-discriminatie in

Het openbaar ministerie van het Verenigd Koninkrijk heeft anti-LHBT-discriminatie-richtlijnen voor scholen ingetrokken nadat een leerlinge een rechtszaak aan heeft gespannen omtrent het gebruik van meisjestoiletten door transgender leerlingen. De actie van het OM volgt op het intrekken van vergelijkbare richtlijnen door de gemeenteraden van Oxfordshire en Warwickshire onder druk van ouders en/of leerlingen.

Intrekken richtlijnen Oxfordshire:

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/30/cpspulls-hate-crime-guidance-schools-14-year-old-girl-mounted/?fbclid=IwAR3hOZERlyRVbqc9kC86v9VMLBsNYWuGYHijX1t8nwWkec2aQpCj1-xuJS8

Intrekken richtlijnen Warwickshire:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8259501/U-turn-trans-toilets-schools.html?fbclid=IwAR12GboCok0oqbpneUyR1Mr0-z57EDLAWQi6a05CgMtMmvOpOBaY-81m82I

Intrekken richtlijnen OM:

https://www.thetimes.co.uk/article/council-ditches-trans-guidance-on-lavatories-after-girls-victory-t5cl3mq0d?fbclid=IwAR20Ej9M6suzgt90bUTEQvQeqTlT8ctOLoP7VKf1kWDu-Ygb_48ohy87CGw

Wisconsin, Amerika
Een trans-identificerende basisschooldocent in de staat Wisconsin, die eerder voor zijn klas uitkwam als “non-binary”, wil gebruik maken van de meisjestoiletten op de school in plaats van de toiletten beschikbaar voor volwassenen. Dit zou passen bij “haar genderidentiteit”. Waarom een volwassene erop staat faciliteiten voor kinderen te gebruiken zou direct vraagtekens op moeten roepen. Hier gebruikt een biologische man het concept genderidentiteit voor toegang tot de meisjestoiletten. 

Debat rond J.K Rowling
Huidig nieuws mbt J.K. Rowling wordt door Stichting Voorzij op de voet gevolgd.
Er staat een vertaling van haar essay op de website. https://www.voorzij.nl/jk-rowling-waarom-zij-zich-uitspreekt-over-sekse-en-genderkwesties/

Bijlage 1.

Bijlage 2.