KNMG ondergraaft de medische professie door ‘geen bezwaar’ te hebben tegen het schrappen van de artsenverklaring transgenders

De KNMG, de federatie van artsen, vindt het geen probleem als mensen voortaan zelf hun geslacht mogen bepalen.

Arts Hanneke Kouwenberg zegt daarover het volgende:

De KNMG heeft blijkbaar niet begrepen dat “zelfidentificatie” los staat van medische behandelingen, maar wél tot herdefinitie van het begrip geslacht leidt.

De term “zelfidentificatie” is ook onjuist, omdat het gaat om het juridisch opleggen van validatie van het gewenste geslacht door derden. Het is de vraag of artsen in hun professie daarin mee kunnen gaan. Het zal de meesten ontgaan zijn, maar het benoemen van biologische feiten leidt elders al tot strafvervolging. Een wetsvoorstel zoals dat in Noorwegen bestaat, wordt ook in Nederland voorbereid.
https://www.rd.nl/artikel/977396-noors-om-onderzoekt-haatzaaiende-tweets-over-gender

Zéker gezien de recentelijke uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens waarin expliciet gesteld werd dat artsen geen onderscheid mogen maken op geslacht, zou de KNMG uitermate gealarmeerd moeten zijn en verzet moeten tonen.

Geslacht is wezenlijk in de gezondheidszorg, en als “geslacht” voortaan gaat over de niet-objectiveerbare genderidentiteit, zouden wij, artsen, maar ook verloskundigen er van af moeten zien geslacht te registreren. We zijn immers geen kwakzalvers, en onderscheid maken op persoonskenmerken is wezenlijk in onze diagnostiek. Dat níét doen, komt neer op het benadelen van patiënten!

Elders heb ik uiteen gezet hoe zelfidentificatie de gezondheidszorg raakt:

https://www.rd.nl/artikel/965296-waar-zijn-de-artsen-in-het-genderdebat
https://www.rd.nl/artikel/974993-arts-hanneke-kouwenberg-gevolgen-transgenderwet-blijven-onduidelijk
https://www.youtube.com/watch?v=ogMUkJzmjNY

Ook de Duitse Bundesärztekammer adviseert negatief over zelfidentificatie, omdat de wet neerkomt op herdefinitie van geslacht terwijl geslacht wezenlijk is in de gezondheidszorg:

https://www.bundestag.de/resource/blob/802752/8fe155e6f019c4734ae2aa92efe2f505/A-Drs-19-4-626-C-neu-data.pdf

Het is daarom zaak dat de KNMG de kritische geluiden aangaande de gevolgen voor de gezondheidszorg analyseert, weegt, en ruimte bedingt om geslacht in haar medisch-biologische betekenis in het juridisch-maatschappelijk domein overeind te houden. Zachtaardig willen zijn door mee te gaan in wetenschappelijk niet onderbouwd genderideologisch gedachtengoed, leidt tot stinkende wonden. Terwijl: wij als artsen hebben toch ooit een eed afgelegd waarin wij beloofden of zwoeren de kwaliteit van de gezondheidszorg hoog te houden. Wat in vredesnaam is er gebeurd met de waarde van deze woorden? 

Hanneke Kouwenberg

Bekijk hier ook het interview met Hanneke Kouwenberg dat Voorzij vorige maand had.