Kies wijzer met onze vrouwenkieswijzer 

Voorzij heeft de verkiezingsprogramma’s van dertien politieke partijen doorgespit op relevante onderwerpen voor vrouwen. Van zeven onderwerpen geven we aan of de partijstandpunten overeenkomen met die van Voorzij. Groen betekent EENS. Let op: dit is uitsluitend gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s. 

1. Zelfidentificatie van geslacht 
Het wetsvoorstel ‘Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte’ door middel van zelfidentificatie (ook wel transgenderwet), moet worden verworpen. Persoonsgegevens op overheidsdocumenten moeten feiten (geslacht) weergeven, geen gevoelens. Zelfidentificatie van geslacht maakt zowel het begrip vrouw als het begrip homoseksueel en de daaraan gerelateerde rechten betekenisloos. 
 
2. Verbod op conversietherapie 
Conversietherapie betekende vroeger ‘homogenezing’. Het rapport ‘Voor de verandering’ dat bij het wetsvoorstel hoort, geeft geen feitelijke onderbouwing van de noodzaak van de wet. Volgens het rapport komt homoconversietherapie in Nederland zelfs amper nog voor. Het wetsvoorstel bevat een bredere invulling naar conversietherapie voor genderdysforie, maar waarom wordt niet uitgelegd. Wij wijzen het wetsvoorstel af om de volgende redenen: 

1.  De Wet op gelijke behandeling beschermt al iedereen met een bepaalde seksuele oriëntatie of genderidentiteit; 

2.  Het begrip ‘genderidentiteit’ is niet juridisch gedefinieerd en alleen te omschrijven als ‘een innerlijk ervaren gevoel’. Hierdoor is niet exact vast te stellen welke zorg, behandelingen of therapieën strafbaar zijn of niet; 

3.  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen therapie gericht op ‘homogenezing’ en therapie voor het ondersteunen van jongeren die van geslacht willen veranderen, terwijl juist dan therapeutische gesprekken worden aangeraden; 

4.  De professionele vrijheid van behandelaars wordt onder druk gezet met een celstraf tot een jaar; 

5.  De gezagsverhouding én vertrouwensrelatie tussen ouders en kind komt onder druk te staan. 


3. Vrouwenruimtes en vrouwensport 
Op plaatsen waar vrouwen kwetsbaar zijn (gevangenissen, opvanghuizen, kleedruimtes, toiletten, slaapruimtes) zijn vrouwenruimtes uitsluitend toegankelijk voor vrouwen en meisjes. 
Alle vrouwensport blijft behouden voor vrouwen. 
 
4. Geweld tegen vrouwen 
Uitbannen van geweld tegen vrouwen en meisjes (verkrachting, femicide, genitale verminking, eerwraak, stalking, online haat, enz.). Er komen maatregelen voor specifieke voorzieningen voor vrouwen en meisjes, opvang en hulp voor slachtoffers, onderzoek en gegevensverzameling op basis van geslacht. 
 
5. Gezondheidszorg voor vrouwen 
Er komt meer aandacht voor gezondheidszorg en onderzoek naar gezondheid en ziekte bij vrouwen. De huidige stand van zaken is gebaseerd op het mannenlichaam als standaard. Veel ziektes openbaren zich anders bij vrouwen en veel medicatie is alleen uitgetest op mannen, terwijl dat bij vrouwen anders werkt. 
 
6. Abortus en anticonceptie 
Vrouwen zijn baas in eigen buik. Zij hebben ongehinderd toegang tot voorbehoedsmiddelen en veilige abortus. Zet programma’s door om ongewenste zwangerschap te voorkomen, bijvoorbeeld bij tieners. 
 
7. Draagmoederschap 
Alle vormen van draagmoederschap in binnen- en buitenland, de verkoop van embryo’s en eicellen, baarmoedertransplantaties bij mannen en elke andere vorm van uitbuiting van zwangerschap en bevalling zijn een inbreuk op de lichamelijke integriteit van vrouwen. Dit moet worden tegengegaan.

We hebben alle onderwerpen uit de verkiezingsprogramma’s verzameld die belangrijk kunnen zijn voor vrouwen. Klik op het logo om ze te lezen. 

Afbeelding met Graphics, Kleurrijkheid, groen, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijvingBoer Burger Beweging heeft 3 punten en bespreekt loonkloof, abortus en zedendelicten.
Afbeelding met Graphics, cirkel, logo, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

CDA heeft 2 puntenen bespreekt kinderopvang en prostitutie. 

Afbeelding met tekst, Lettertype, logo, Graphics

Automatisch gegenereerde beschrijving

ChristenUnie heeft 15+ punten en bespreekt draagmoederschap, zelfidentificatie, transzorg, abortus, anticonceptie, huiselijk geweld, prostitutie en porno. 

Afbeelding met Lettertype, Graphics, groen, logo

Automatisch gegenereerde beschrijvingD66 heeft 15+ punten, o.a. abortus, loonkloof, geweld,  homogenezing, zelfidentificatie, transgenderzorg, draagmoederschap, eerwraak, femicide en prostitutie. 
Afbeelding met Lettertype, logo, tekst, symbool

Automatisch gegenereerde beschrijvingFVD noemt vrouwen niet specifiek en bespreekt het beïnvloeden van kinderen en homo-emancipatie. 
Afbeelding met Lettertype, tekst, Graphics, logo

Automatisch gegenereerde beschrijving

GL/PvdA heeft 14 punten, o.a. loon, geboorteverlof, grensoverschrijdend gedrag, femicide, prostitutie, zorg, anticonceptie, abortus, menstruatie en buitenlandbeleid. 

Afbeelding met Graphics, Lettertype, logo, symbool

Automatisch gegenereerde beschrijving

Nieuw Sociaal Contract heeft 1 punt en bespreekt nabestaandenpensioen, discriminatie, kinderopvang, transgenderzorg, prostitutie en kindgebonden budget. 

Afbeelding met Lettertype, logo, symbool, Graphics

Automatisch gegenereerde beschrijvingPartij voor de Dieren heeft 9 puntenen bespreekt kinderopvang, anticonceptie, zorg, femicide, transitieverlof en buitenland. 
Afbeelding met tekst, symbool, logo, Graphics

Automatisch gegenereerde beschrijvingPVV heeft 1 punt en bespreekt veiligheid, genderideologie en onderwijs. 
Afbeelding met Lettertype, Graphics, logo, symbool

Automatisch gegenereerde beschrijvingSGP heeft 2 punten en bespreekt genderideologie, abortus, draagmoederschap en prostitutie. 
Afbeelding met Graphics, logo, symbool, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

SP heeft 2 punten en bespreekt geweld, discriminatie, prostitutie, mensenhandel en transgenderzorg. 

Afbeelding met Graphics, Lettertype, grafische vormgeving, violet

Automatisch gegenereerde beschrijvingVolt heeft 8 punten en bespreekt prostitutie, genderdiversiteit, geweld, femicide, loonkloof, abortus, anticonceptie en zorg. 
Afbeelding met Graphics, grafische vormgeving, Lettertype, logo

Automatisch gegenereerde beschrijvingVVD heeft 12 punten en bespreekt genitale verminking, maagdenvlieshersteloperaties, zedendelicten, draagmoederschap en vrouwengezondheid. 

Vond je deze vrouwenkieswijzer handig? 
Help ons dan met een donatie, zodat wij nog beter kunnen opkomen voor vrouwenrechten en invloed uitoefenen op parlement, beleidsmakers en beslissers. 
Onze stichting heeft een ANBI-status, dus je gift is fiscaal aftrekbaar. 
Maak meteen een bedrag over