Er is wél een ‘genderbijbel’

Kamerlid Lisa van Ginneken zegt: “Mensen reageren heftig op transgender rechten vanuit het gevoel dat hun iets wordt afgenomen” (volkskrant.nl).

Het transgender kamerlid Lisa van Ginneken vertelt ons glimlachend dat er geen sprake is van een ‘genderideologie’. Lisa: “Bestaat er een ‘genderbijbel?’”. Maar die ideologie is er wel degelijk, inclusief de bijbehorende bijbel. Die is misschien voor de kritiekloze interviewer niet meer herkenbaar, omdat de Volkskrant bijbehorende dogma’s allang heeft omarmd om vooral ‘inclusief’ te zijn voor een super kleine, maar invloedrijke minderheid.

De ‘genderbijbel’ vertelt ons dat de menselijke zoogdiersoort Homo sapiens niet bestaat uit twee onveranderlijke geslachten man en vrouw, maar uit een fluïdum van ontelbare ‘genders’ (die vervolgens ondefinieerbaar zijn). De woorden gender en geslacht worden aan elkaar gelijk gesteld en van ons allemaal wordt verwacht, nee geëist, om dat ook te doen. Zelfs het gebruik van het woord ‘vrouw’ wordt als transfoob betiteld. Wij vrouwen moeten het voortaan doen met omschrijvingen als ‘mensen met baarmoeders’ of ‘mensen die menstrueren’. Lisa: “Die visie deel ik helemaal’”.

Iedereen die hier niet in gelooft, zich niet aan deze regels houdt of er vragen bij stelt wordt als heiden verketterd. Vrouwen vormen in Nederland de meerderheid van de bevolking. Laten we eens heel onvrouwelijk boos worden en een referendum eisen voordat deze ideologie in wetten wordt verankerd.

Sappho