Je kan alleen ‘vrouw’ worden als je eerst een meisje was

 

Het begrip vrouw staat onder druk. Mannen willen vrouw genoemd worden omdat ze zich ‘vrouw voelen’. Maar vrouw zijn is geen gevoel of buitenkant. Vrouw zijn begint al in het allereerste stadium van het leven. Het is een biologisch feit. Je hebt XX-chromosomen en die zitten in iedere cel van je lichaam.

Wanneer mannen zeggen dat ze zich vrouw voelen en we laten dit prevaleren boven biologie, verliest het woord zijn betekenis. Dan hebben we straks vrouwen die de biologische en geslachtelijke kenmerken hebben van een man en vrouwen die biologisch vrouw zijn.

Nee! ….

Als man en vrouw inwisselbare begrippen worden, zou je kunnen gaan denken dat ze hetzelfde zijn en dus gelijkwaardig. Maar dat zijn mannen en vrouwen in deze patriarchale samenleving nog lang niet. Mannen voeren nog steeds de boventoon en vrouwen zijn daaraan ondergeschikt.
Van gelijkwaardigheid is nog lang geen sprake!
Er worden geen vrouwelijke baby’s gedood in sommige werelddelen vanwege de verkeerde kleur luiers…
Ze worden vermoord omdat ze van het vrouwelijk geslacht zijn.
Vrouwen worden niet gediscrimineerd op de werkplek omdat ze lang haar hebben; maar omdat ze baarmoeders hebben en wellicht op ouderschapsverlof gaan.

Gender Sekse

Gender is niet hetzelfde als geslacht of sekse. Gender verwijst naar de eigenschappen, gedragingen en rolpatronen die een maatschappij voor elk geslacht heeft bepaald. Biologie bepaald al veel, maar socialisering bevestigt. Stoer, sterk en leidend voor mannen; roze, zorgzaam en ondergeschikt voor vrouwen. En als je afwijkt van die norm, wordt dat met de huidige genderideologie gevaarlijk.
Als meisje een stoere cowboy wil zijn of een zachtaardige jongen wil een jurkje aan, is dat niet gewoon een lekker eigenwijs kind dat doet waar hij of zij zin in heeft; los van rolpatronen zou je volgens de hedendaagse genderideologie wel eens ‘in het verkeerde lichaam’ geboren zijn!!
Een gevaarlijke ideologie die door het transactivisme krachtig wordt uitgedragen met een brede agressieve lobby.
Vrouwen die tegen deze ideologie in opstand komen om zichzelf én jongeren te beschermen worden letterlijk en figuurlijk aangevallen, gedwongen te accepteren dat mannen (als ‘vrouw) in hun domein komen. Er worden rechtszaken aangespannen om hen te laten ontslaan onder het mom van discriminatie en er wordt van alles aan gedaan om vrouwen monddood te maken. ‘Vrouwenhaat’ van de bovenste plank.

Vrouwen worden verontmenselijkt door de verregaande zienswijze dat het ‘vrouw zijn’ tot ‘een gevoel’ wordt teruggebracht. En het begrip vrouw is een etiket geworden dat op iedereen te plakken is. Zonder betekenis.

Wat maakt een vrouw dan een vrouw?

Een vrouw heeft biologisch gezien, naast de xx chromosomen, een vrouwelijke hormoonhuishouding en een eigen biologische kwetsbaarheid voor somatische en psychiatrische ziekten. Maar bovenal heeft zij vanaf haar prilste bestaan ‘primaire geslachtskenmerken’. Dit zijn de kenmerken waaraan te zien is dat iemand een vrouw is zoals de geslachtsorganen; bestaande uit de eierstokken, welke hormonen en eicellen produceren; en een baarmoeder bedoeld om een groeiende foetus te voeden, te beschermen, te verzorgen en uiteindelijk naar buiten te drijven bij de bevalling.
De vagina vormt daarbij de verbinding tussen baarmoeder en buitenwereld, en heeft zodoende een rol bij coïtus en de geboorte van een kind. Het woord ‘vagina’ wordt overigens vaak onterecht gebruikt voor alleen de vulva of externe vrouwelijke geslachtsorganen, waarbij ook de schaamlippen, de clitoris en de urinebuis horen. Zodoende zijn de primaire geslachtskenmerken bij volwassenheid betrokken bij de seksualiteit en de voortplanting.

Tijdens de puberteit, ontstaan de zogenaamde secundaire geslachtskenmerken. Meisjes kunnen vanaf dan gaan menstrueren en zwanger worden.
Naarmate het meisje ouder wordt groeien haar borsten en worden ook haar schaamlippen groter. Een natuurlijk proces, aangestuurd door de door haar lichaam vanaf het prille begin geproduceerde hormonen. Ook de heupen ondergaan een verandering, deze kantelen, ten gunste van de groeiende foetus en het baren, naar buiten toe. Daarnaast wordt de onderhuidse vetlaag wordt dikker.

Naast de bovengenoemde primaire en secundaire geslachtskenmerken, is er ook sprake van socialisatie. Opvoeding en cultuur zorgen er voor dat meisjes zich op een bepaalde manier ontwikkelen omdat er bepaald gedrag en houding van hen wordt gevraagd.
De normen en waarden waaraan een meisje moet voldoen, kunnen per per (sub)cultuur en over de tijd heen behoorlijk variëren. Een vrouw is een volwassen mens van het vrouwelijke geslacht. Iemand met een vrouwenlichaam die opgevoed is als vrouw. Deze socialisatie is van grote invloed op het gedrag

Een man kan geen vrouw worden. Hij kan wel kan zeggen dat hij zich vrouw voelt; maar in de kern, in zijn wezenlijke zelf, is er géén besef van wat het is om vrouw te zijn, puur omdat hij als man is gesocialiseerd.
En omdat mannen en vrouwen niet gelijkwaardig zijn in de huidige maatschappij, is het verschil ook zo groot. Het ‘zich vrouw voelen’ is een gedachtegoed waarbij de man zich prettig voelt; maar het kenmerkende wezen van wat ‘vrouw zijn’, innerlijk en sociaal gezien betekent en is, staat ver van hem af. Je ziet het in de mannelijke gedragingen die in zijn socialisatie zijn meegegeven: de neiging om naar de top te streven, ‘de wedstrijd’ te winnen, In het slechtste geval leidt dat tot meer agressie, het recht van de sterkste opeisen, het willen domineren.

Wat is genderidentiteit?
Genderidentiteit of psychologisch geslacht is iemands persoonlijke beleving van zijn of haar gender. Het kan zijn dat iemand zich qua genderidentiteit tegengesteld voelt aan wat het geslacht aangeeft.
Onder druk om zich hetzij mannelijk hetzij vrouwelijk te gedragen, de genderrollen, voelen deze mensen zich ‘afwijkend’. In dat geval kan er sprake zijn van gender dysforie.

Het is mogelijk om met hormonen en/of een of meer geslachtsaanpassende operaties hun lichaam min of meer af te stemmen op de genderidentiteit. Dit staat ook wel bekend als transseksualiteit.
Een transseksuele man kan zich een vrouw voelen, en zoveel mogelijk proberen er zo uit te zien, maar hij blijft altijd een man, gebaseerd op zijn geslacht. Het blijkt echter dat wanneer er geen transmedicatie of geslachtsaanpassende operaties worden toegepast, 85% van deze mensen zich uiteindelijk toch gewoon verzoent met het lichaam waarmee men geboren is.

Wanneer we afzien van het gegeven dat er biologisch gezien mannen en vrouwen zijn, als zijnde de 2 seksen die er zijn zodat het menselijk ras zich voort kan planten, en transseksuele mannen onder dezelfde noemer als de biologische vrouw gaan plaatsen, zal het woord vrouw niets meer te betekenen hebben.
En omdat er geen gelijkwaardigheid is tussen beide seksen zullen de mensen van het van nature vrouwelijk geslacht daar de nadelige gevolgen van dragen. 
Reden te meer om het verschil tussen beide geslachten helder te houden: mannen en vrouwen; en hoe je je voelt maakt daar geen verschil in.

Wat er veranderen moet zijn de genderrollen. Gedragskenmerken, schoonheidsidealen en cultuur mogen geen invloed hebben op wat mannelijk of vrouwelijk is.

Biologie bepaald de betekenis, niet het gevoel. Gender en geslacht zijn niet hetzelfde.