Internationale Vrouwendag 8 maart 2023

Teken petitie voor de bescherming van de rechten van vrouwen en meisjes in Nederland!

Wist jij al dat straks elke man zichzelf tot vrouw kan verklaren?

In april zal de nieuwe ‘transgenderwet’ (aanpassing van de wet Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte) zeer waarschijnlijk in de Tweede Kamer in stemming worden gebracht. Wij doen er alles aan om deze tegen te houden. Als die wet zou worden aangenomen, zou een doktersverklaring niet meer nodig zijn. Een eigen verklaring (‘zelfidentificatie’) van een man voldoet dan juridisch om ‘vrouw te worden’. Dit kan mét behoud van penis, zoals tegenwoordig gebruikelijk is bij mannen die zich als vrouw identificeren (zij noemen zich dan wel ‘’transvrouwen’’). De wet kan ook misbruikt worden door mannen met kwade bedoelingen. Een stem vóór deze wetswijziging is een stem tégen vrouwen en meisjes.

Kies vóór vrouwen en meisjes!

Waarom is deze voorgenomen wetswijziging, op initiatief van D66, VVD, CDA en CU, een slechte zaak? De meeste mensen hebben geen idee wat dit voor negatieve consequenties zal hebben. Hard bevochten vrouwenrechten zullen in één klap niets meer waard zijn. Voor meisjes en vrouwen in de sport is het oneerlijk als sterkere en grotere ‘transvrouwen’ (mannen dus) gaan meedoen. Voor kwetsbare vrouwen in de crisisopvang en de gevangenis is het een drama als mannen (die wellicht op papier ‘vrouw’ zijn) tussen hen mogen wonen. Voor statistische analyse is het verwarrend als er ineens een toename in ‘vrouwelijke verkrachters’ is. Voor de medische wetenschap is het een achteruitgang, nu daar eindelijk het besef doordringt dat vrouwen vaak een andere behandeling nodig hebben dan mannen.

Het is kwalijk dat de definitie van ‘vrouw’ wordt gewijzigd, zonder hierover álle vrouwen (51% van de bevolking) te raadplegen. Is dit democratie?

Wat kun je doen?

Er loopt al een tijdje een petitie die wij als Stichting Voorzij onderschrijven. Help ons door deze te tekenen.

Praat er op 8 maart over met je moeder, je dochter, je zus, je vriendinnen en vrienden. Zorg er voor dat er nog minstens twee vrouwen een petitie tekenen. Zo ontketenen we een kettingreactie!

Mannen kunnen geen vrouw worden; stop zelfidentificatie en behoud vrouwenrechten – Petities.nl

Meer weten?

www.voorzij.nl