Hoogleraar Martine Prange praat als een kip zonder kop de transideologie na

Martine Prange, geïnterviewd door Sylvester Klaasman voor het internettijdschrift Universe van de Tilburg University, geeft onder de kop “De nieuwe Transgenderwet is goed nieuws, maar voorkom misbruik” als een kip zonder kop antwoord op zinnige vragen.
Wij zullen het artikel regel voor regel met u doornemen.

De Transgenderwet moet mensen het recht geven om zelf hun geslacht te bepalen. Daar kwam ophef over. In een opiniestuk in dagblad Trouw wordt beweerd dat de wet de vrijheid en veiligheid van vrouwen indamt. Univers sprak over de discussie met TiU-hoogleraar Filosofie van Mens, Cultuur en Samenleving Martine Prange.

Misverstand 1
De voorgestelde wet is om zelf je gender te kunnen bepalen, dat is wat anders dan het zelf bepalen van je geslacht/sekse. Het zou mooi zijn als het juiste woord voor het juiste onderwerp werd gebruikt. Het werkt bijzonder verwarrend wanneer men niet weet waar er over gesproken wordt. Zeker wanneer het totaal plaatje ten nadele gaat van vrouwenrecht en veiligheid.

Gender is cultureel bepaald, geslacht krijg je mee vanaf het begin van conceptie. Deze mevrouw is nota bene hoogleraar cultuur!

Wat vindt u van het artikel van Caroline Franssen in Trouw?
“Er is een genderdiscussie in Nederland. Enerzijds zie je steeds meer genderneutrale toiletten en gaat de emancipatie van transgenders heel snel. Anderzijds zie je juist de opkomst van genderidentificatie. Wereldwijd de behoefte aan sterke, mannelijke leiders. Speelgoed dat heel erg gendergericht is. Dat is een interessante clash tussen twee zienswijzen.

Er worden hier tegenstellingen geuit die geen tegenstellingen zijn. 

“We leven al heel lang met het idee: er zijn mannen en er zijn vrouwen, X-chromosomen en Y-chromosomen.

Er wordt waarschijnlijk bedoeld: XX en XY chromosomen. We leven niet met dat idee; het is een feit dat er voor de voortplanting een man en een vrouw nodig zijn. Degene met de XX chromosomen heeft de grote gameten en degene met de XY chromosomen de kleine gameten. Biologie is geen gedachte, het is een wetenschappelijk aantoonbaar feit en geldt voor alle zoogdieren.

“Maar er zijn ook heel veel intersekse condities waardoor het niet meer zo makkelijk is mensen in het ene of het andere hokje te stoppen. Als we de biologie volgen, dan is het goed om te zien dat er veel meer fluïditeit is en dat de categorieën man/vrouw in zekere zin achterhaald zijn.

Misverstand 2:
Er zijn niet ‘heel veel’ interseks condities. Geslacht en gender wordt opnieuw door elkaar gegooid. Er is geen fluiditeit in biologie. Er is fluïditeit in gender, in hoe men zich voelt, mannelijk/vrouwelijk. En het biologische begrip man/vrouw is daarin zeker niet achterhaald.

“Het is niet meer zo makkelijk om mensen in het ene of het andere hokje te stoppen”

En wat gebeurt er nu juist… iedereen in een hokje: als je je als meisje niet gedraagt als een meisje, ben je ineens een jongetje.

“De sport werkt met die categorieën. Op termijn zullen ze zich moeten aanpassen.”

Wie moeten zich aanpassen? De vrouwen? Waarom? Waarom passen de mannen zich niet aan?

Als transvrouwen voor de wet tot de categorie vrouwen behoren, dan zullen ze mee mogen doen in vrouwencompetities. Dat lijkt me een goede ontwikkeling.”

Zeker geen goede ontwikkeling. Vrouwencompetities zijn niet voor niets een bevochten recht. Juist vanwege het verschil in bv spierkracht, uithoudingsvermogen, hart-longcapaciteit, botstructuur, lichaamsbouw en dergelijke. Enige verdieping in het onderwerp is aan te bevelen voordat er een conclusie wordt getrokken.
Eerst het verschil tussen mannen en vrouwen weten, dan wordt het ook duidelijk waar juist het idee van apárte competities vandaan komt.
Dat een man zich vrouw voelt , verandert zijn lichaam en zijn spierkracht niet.

Toch zijn er mensen die het daar niet mee eens zijn. Die zeggen: vrouwencompetities zijn er juist zodat vrouwen met elkaar competitie kunnen bedrijven. Nu moet dat – in sommige gevallen – met iemand die in een mannenlichaam is geboren
“Ik ga ervan uit dat wanneer iemand een transitie ondergaat naar vrouw, diegene daarna ook vrouw is. Hoe het zit met spierkracht weet ik niet precies, maar het is niet wetenschappelijk aangetoond dat iemand echt voordeel haalt uit testosteron bij sport.

Misverstand 3:
Je kunt er niet vanuit gaan dat iedereen die roept zich als het tegengestelde geslacht te voelen, ook van dat geslacht is óf er al volledig naar is getransitioneerd. Juist niet! Er zijn steeds meer vooral mannen die zich zeggen vrouw te voelen, maar volledig man blijven.
En het gaat niet alleen om testosteron. Er is hier iemand aan het woord die de klok heeft horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt.

“Dat wil niet zeggen dat ik niet snap dat het soms frustraties oplevert. Ik was met mijn 1.65 meter op het voetbalveld ook wel eens gefrustreerd als ik tegen iemand stond die 1.75 was. Maar dan vond ik een manier om daarmee om te gaan. Zolang voordeel niet wetenschappelijk bewezen is vind ik dat ze gewoon mee moeten kunnen doen.”

“Er stond IEMAND die 10 cm langer was”… Wat is haar punt? Het voordeel van mannen ten opzichte van vrouwen is niet anders dan wetenschappelijk bewezen, op meerdere vlakken. Weten waarover je praat scheelt heel veel gewauwel.

En hoe zit het met vrouwengevangenissen, of bijvoorbeeld opvangplekken waar vrouwen terechtkunnen als ze mishandeld zijn?
“Ook dat soort plekken moeten open staan voor transvrouwen. Transvrouwen krijgen vaker met geweld te maken, dus het lijkt me heel belangrijk dat er voor hen veilige opvang is. Als vrouwen ergens niet bang voor hoeven zijn is het wel voor transvrouwen, lijkt mij.

Zie misverstand nr. 3

De kwestie die Caroline Franssen in Trouw aandraagt, dat mensen zelf gewoon kunnen zeggen dat ze man of vrouw zijn, kan lastig worden als mannen het misbruiken om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld vrouwenkleedkamers in sportscholen. Dus de vraag of het voor vrouwen veilig is om de gender-categorieën open te gooien is een terechte vraag. Ook transgenders wordt geen recht gedaan als misbruik niet is afgedekt.”

Waar er een mogelijkheid voor misbruik wordt gecreëerd zal er gebruik van gemaakt worden.
Dat kan deze mevrouw toch niet ontgaan zijn zeker?
Waarom maken de mannen geen ruimte voor de mannen die zich vrouw voelen?
Waarom willen de mannen die zich vrouw voelen niet bij de mannen… omdat ze zich niet veilig voelen?
Waarom moet het dan wel veilig zijn/voelen voor vrouwen, als er mannen in de kleedkamer komen die alleen maar zéggen zich vrouw te voelen maar verder nog man zijn?

“Ik denk dat het voor transgenders heel duidelijk is dat ze transgender zijn, dat ze een man of vrouw willen zijn.

Dat zal zeker het geval zijn, vanuit hun optiek. De vraag is waarom vrouwen zich hier dan op aan moeten passen.
Wanneer je via wetgeving vrouwen de kans biedt zich zonder meer als man te laten registreren, doe je er niet veel mannen kwaad mee; je brengt ze ook niet in een ondergeschikte positie.
Daar tegenover staat dat als je via wetgeving mannen de kans biedt zich zonder meer voor vrouw door te laten gaan, je daarmee wél vrouwen kwaad doet of in een ondergeschikte positie brengt…. puur omdat het nog steeds nodig is om voor hun recht, veiligheid en gelijkheid te strijden, hetgeen wereldwijd ook nog steeds gebeurt
.
Bovendien is ‘willen zijn’ heel iets anders dan het ook daadwerkelijk zijn!

Wat de minister met de Transgenderwet wil bevestigen is dat die genderidentiteit fluïde is.

Maar dat doet hij niet, hij stelt een wet voor waarin het geslacht fluïde is.

“Dan kan de situatie ontstaan dat iemand zegt: ik ben een man maar ik zit liever in de vrouwengevangenis dus vanaf nu noem ik mezelf een vrouw. Zulk misbruik moet door goede wetgeving worden voorkomen.”

Inderdaad… dus dichttimmeren die mogelijkheid.

Nu kan iemand zijn of haar geslacht alleen veranderen met goedkeuring van een deskundige. Worden er met de wetswijziging geen problemen gecreëerd die met de huidige regelgeving voorkomen worden?
“Ik denk dat misbruik vanuit transgenders niet snel zal voorkomen omdat hun positie juist verbetert door die wetgeving. Het is goed dat mensen meer vrijheid krijgen. En dat seksefluïditeit, die biologisch aantoonbaar is met wetgeving wordt verzegeld in onze maatschappij. Er is bovendien maatschappelijke behoefte aan.

Nee… gender is fluide, sekse of geslacht niet… zeer verwarrend om steeds gender, sekse en geslacht door elkaar te gebruiken. Alleen sekse of geslacht zijn biologisch aantoonbaar.

Maar zoals altijd zal het sommigen ook uitnodigen om die mogelijkheid te misbruiken. Dus er moet ook regelgeving komen om dat te voorkomen.

Precies! Het enige zinnige wat er tot nu toe gezegd wordt. Alhoewel dat ‘sommige’ wel heel positief gesteld is. Er wordt aantoonbaar al veel misbruik van gemaakt, wereldwijd worden iedere dag nieuwe incidenten gemeld.

Is zulke regelgeving genoeg om vrouwen te beschermen?
“Om vrouwen te beschermen zou het nuttiger zijn om gewelddadige mannen aan te pakken.

Het is heel simpel veilig te maken als mannen en vrouwen worden gescheiden. Daar wordt wereldwijd nog steeds aan gewerkt, daarom zijn er zoveel veiligheids- en rechtsafspraken voor vrouwen gemaakt, o.a. aparte ruimtes en opvanghuizen, gevangenissen etc. 

Het is zo dat de meest onveilige plek voor vrouwen, statistisch gezien, nog steeds hun eigen huis is. Stalking, huiselijk geweld, vrouwen die zwaar mishandeld of zelfs gedood worden terwijl ze meerdere malen aangifte hebben gedaan, het komt nog steeds en te vaak voor in Nederland. De meest onveilige plek voor een vrouw is het eigen huis.”

Procenten even naast elkaar zetten? Geweld tegen transgenders en huiselijk geweld tegen vrouwen? Komt het niet het meest voort uit het mannelijk geweldspatroon? Dan kan je na gaan hoeveel geweld er nog steeds tegen vrouwen is. En wil je er van weg? Kom je in een opvanghuis weer een kerel tegen.

“Als een man echt iemand wat aan wil doen, lukt dat meestal wel. Het zijn nog steeds meestal bekenden die geweld uitoefenen op vrouwen. Daar zou echt iets aan moeten worden gedaan, dat gebeurt nu te weinig. In Nederland maar eigenlijk in alle Westerse landen.”

Ook een manier om de rest van het verhaal te bagatelliseren. Nog steeds wereldwijd strijden tegen geweld mbt tot vrouwen dus. Tot die tijd maar gewoon vrouwenrecht en veiligheid houden zoals het is, kunnen we daarna wel eens zien of het gevoel van mannen voor gaat op de ervaringen van vrouwen.

“Caroline Franssen geeft de risico’s aan die kleven aan het opengooien van sekse-categorieën. Het lijkt erop dat de minister daar nog niet goed over heeft nagedacht, dus het lijkt me dat de Tweede Kamer vragen moet gaan stellen over wat de gevolgen van die wet zijn en hoe misbruik daarvan gaat worden voorkomen.”

Precies… 2e keer zinnig opgemerkt

“Maar we moeten de discussie breder trekken en zeggen: kijk ook, of vooral, naar onveiligheid van vrouwen in hun eigen huis en pak dat probleem nou eens aan.”

Wat een verschrikkelijke wijze van de discussie op een ander spoor zetten…. Waarom heeft deze mevrouw een podium? Ze gooit zonder onderbouwing alle sportvrouwen onder de bus door het oke te vinden reserve mannenlijven toe te laten. Mevrouw Prange kan hoofd- en bijzaken niet van elkaar onderscheiden en verkondigt een mening zonder de feiten te kennen. Ze maakt zichzelf volslagen ongeloofwaardig als wetenschapper.