GGD in de war door genderideologie: geen geslacht in Gezondheidsmonitor

De GGD heeft een extra Gezondheidsmonitor in het leven geroepen om de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van volwassenen en ouderen in Nederland in kaart te brengen. Normaal wordt de enquête eens in de vier jaar gehouden, maar deze is vanwege corona twee jaar eerder dan normaal. Met de resultaten van het onderzoek wordt beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van de Nederlandse bevolking te bevorderen. Er is alleen wezenlijk probleem met de nieuwste vragenlijst: de GGD is dusdanig in verwarring gebracht door genderideologie dat zij niet meer weet hoe ze naar geslacht moet vragen.

De vraag die geslacht zou meten luidt nu: “bent u…?” en geeft vier antwoordmogelijkheden. Naast de klassiekers “man” en “vrouw” zijn “non-binair” en “anders” toegevoegd. Deze antwoorden suggereren dat er naar genderidentiteit wordt gevraagd. Er is immers geen “non-binair” geslacht en ook geen “anders”. Geslacht is binair en bestaat enkel uit man en vrouw. Toch lijkt de GGD nog in de veronderstelling te zijn dat ze met deze vraag geslacht meten, zoals blijkt uit het vragenoverzicht.

De impliciete verwisseling van geslacht met genderidentiteit maakt de hele meting van geslacht nutteloos. Er zullen geen valide conclusies getrokken kunnen worden over eventuele verschillen in gezondheid en welzijn tussen mannen en vrouwen. Die beperking blijft zelfs als de antwoorden van degenen die “non-binair” of “anders” aanvinkten buiten beschouwing worden gelaten. De aanwezigheid van die opties betekent dat mensen worden aangemoedigd om op basis van zelf-identificatie te antwoorden en niet op basis van geboortegeslacht.

De verwarring van de GGD op dit punt is recent. In de Gezondheidsmonitor uit 2020 was de vraag nog expliciet: “wat is uw geslacht?” en waren er maar twee mogelijke antwoorden. Hoewel de toelichting om uit te gaan van geslacht dat in paspoort of op ID-kaart staat en niet van geboortegeslacht betekent dat ook die meting al minder betrouwbaar was.

Overheidsinstanties raken steeds meer doordrongen van genderideologie, met verstrekkende gevolgen. Een invalide vragenlijst leidt tot invalide resultaten, en daar kun je weer geen goed beleid op baseren. “Garbage in = garbage out” luidt het motto bij data-analyse. En dus blijven we met de rotzooi zitten.