Wat op het menu van de transactivisten staat:

In tegenstelling tot alle andere bewegingen voor sociale rechtvaardigheid in de samenleving, gaat het hedendaagse streven naar ‘transgenderrechten’ ten kosten van de rechten van anderen. De rechten die transactivisten opeisen, elimineren namelijk de op sekse gebaseerde rechten en bescherming van vrouwen en meisjes. Geen enkele andere beweging eist rechten op ten koste van de rechten van anderen. De homobeweging, de vrouwenbeweging, de beweging voor de rechten van zwarten zetten zich allemaal in om gelijke rechten te krijgen.

Wat is de agenda van de transactivisten:

 • Eliminatie van het recht van vrouwen om buiten de aanwezigheid van mannen te vergaderen
 • Opheffing van het wettelijke recht van vrouwen om zich politiek te organiseren tegen onderdrukking op basis van hun sekse door mannen
 • Afschaffing van het patiëntenrecht van vrouwen die afhankelijk zijn van voorzieneingen op ziekenhuisfaciliteiten en ziekenhuiskamers, gescheiden van mannen
 • Eliminatie van het wettelijke recht van vrouwen om vrij te zijn van de aanwezigheid van mannen in openbare ruimten waar men ook naakt is
 • Afschaffing van het recht van vrouwen die afhankelijk zijn van verzorging om vrouwelijke zorgverleners te verkiezen vanwege hun intieme persoonlijke verzorging
 • Eliminatie van het wettelijke recht van vrouwen op educatieve programma’s die voor vrouwen zijn opgezet buiten de aanwezigheid van mannen
 • Afschaffing van op sekse gebaseerde misdaadstatistieken
 • Afschaffing van het mensenrecht van vrouwelijke gevangenen om gescheiden van mannelijke gevangenen te zijn opgesloten
 • Eliminatie van atletische programma’s en sportwedstrijden voor vrouwen en meisjes
 • Eliminatie van gegevensverzameling van op geslacht gebaseerde ongelijkheden in gebieden waar vrouwen ondervertegenwoordigd zijn
 • Afschaffing van toekenningen, beurzen, benoemingen van van bestuur en trustees, representatieve functies en bevestigende programma’s voor vrouwen
 • Opheffing van het wettelijke recht van vrouwen om reproductieve klinieken, verkrachting-crisis centra, steungroepen of een organisaties voor vrouwen te creëren
 • Eliminatie van media en alle openbare lezingen die specifiek zijn voor vrouwen
 • Verwijdering van het recht van journalisten om sekse en geschiedenis van personen te publiceren
 • Afschaffing van het wettelijke recht van lesbiennes om openbaar samen te komen
 • Afschaffing van lesbisch-specifieke organisaties en belangengroepen
 • Opheffing van het wettelijke recht van vrouwen op vrije meningsuiting in verband met sekserollen en geslacht
 • Afschaffing van het wettelijke recht van vrouwen op bescherming tegen door de staat opgelegde sekserollen (uiterlijk / gedrag / denken)
 • Afschaffing van het wettelijke recht van meisjes op bescherming tegen door de staat afgedwongen gender rollen in het openbaar onderwijs

n.b. Het origineel van deze tekst stond op Reddit en was ondertekend met M.I.