Doel crowdfunding bereikt: we kunnen naar de rechter

In onze tweede crowdfunding campagne hebben we veertien dagen 5..000 euro binnengehaald om een kort geding te kunnen aanspannen tegen Bunq, die onze bankrekening opzegde omdat we geen transvrouwen (=mannen) includeren in ons feminisme.

In onze eerste crowdfunding actie bij Gofundme hadden we in twee dagen ons doel van € 5.000 bereikt, maar ook daar werden we gecanceld. Gofundme beweerde dat we ‘verboden activiteiten ‘ ontplooien. Het geld werd zonder overleg aan iedereen terug gestort. Wij hadden geen mogelijkheid om contact op te nemen met de gevers om hen uit te leggen dat zij. hun geld niet op ons initiatief terug kregen.

De tweede campagne kostte aanmerkelijk meer moeite, maar is uiteindelijk ook geslaagd.

Kort Geding
Op dit moment ligt er een laatste brief van onze advocaat bij Bunq, om te proberen er toch in den minne uit te komen. Als de bank daar niet op in gaat, wordt volgende week het kort geding in gang gezet.

Als stichting hebben wij immers een bankrekening nodig om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Banken horen zich niet te bemoeien met de inhoud van belangenbehartiging. Alleen als een stichting of bedrijf de wet overtreed, zou de bank in mogen grijpen.