Disclaimer

Aanvullend op onze uitgangspunten is het nodig gebleken ook  duidelijk te maken waar wij staan ten opzichte van groeperingen die onze standpunten willen ge-/misbruiken voor doelen die niet de onze zijn.

Politiek onafhankelijk

Stichting Voorzij is een vrijwilligersorganisatie zonder enige politieke binding, links noch rechts. Wij respecteren de democratische rechtsstaat en zijn natuurlijk tegen het gebruik van (fysiek of verbaal) geweld om onze standpunten kracht bij te zetten. We zijn tegen elke vorm van discriminatie, ook tegen discriminatie van mensen die zich als transgender (of enig ander ‘gender’) identificeren. Daar waar rechten botsen kiezen wij voor de rechten van meisjes en vrouwen. Wij omarmen gendernon-conformiteit, het afwijken van stereotype mannelijke of vrouwelijke gedragingen en uitingen, daaronder ook homoseksualiteit. Wij zijn echter tégen het verwarren of vervangen van het biologische geslacht (sekse) met het begrip ‘gender’ of ‘genderidentiteit’.

Wij zijn tegen de genderideologie omdat die anti-feministisch, anti-homoseksueel en conservatief is. Veel progressieve, linkse mensen en media beweren dat Voorzij rechts zou zijn. Een harde kern van trans-activisten noemt ons rechts-radicaal of zelfs fascistisch. Deze activisten gaan zo ver dat ze gender-kritische vrouwen regelmatig proberen te intimideren en bedreigen. Radicaal rechtse activisten zien hierdoor hun kans schoon om onze doelstellingen te misbruiken voor hun agenda. Tussen deze beide uitersten proberen wij ons verhaal duidelijk te maken voor iedereen die wil luisteren en zelf wil nadenken.

Vrijheid van meningsuiting

Wij respecteren het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting. Wij bieden een platform aan vrouwen met diverse invalshoeken rond de belangen van vrouwen en meisjes, vanuit het uitgangspunt dat de lezer/kijker zichzelf een mening vormt. Op onze website staan artikelen van diverse auteurs. Iedere publicatie is voor verantwoording van de auteur zelf, hoewel wij nooit artikelen zullen plaatsen die in duidelijke tegenspraak zijn met onze eigen uitgangspunten.

Religieus onafhankelijk

Omdat ook religieuze mensen en groeperingen kritisch kunnen zijn op de genderideologie, wordt regelmatig gesuggereerd dat wij religieus gemotiveerd zouden zijn of zelfs gefinancierd worden uit die hoek, bijvoorbeeld door conservatieve christenen. Hoewel wij een aantal standpunten delen (bijvoorbeeld dat er twee geslachten zijn: man en vrouw), hebben wij met geen enkele religieuze groepering enige binding, noch ontvangen wij daarvan geld. Ook kunnen wij op een aantal punten fundamenteel van mening verschillen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van vrouwenrechten en homorechten.

Mannen als bondgenoten

Wij hebben allemaal vaders, broers, zoons, vrienden of geliefden. Wij zijn ervan overtuigd dat het voor hen ook belangrijk is dat vrouwen hun rechten behouden en gelijkwaardig als mannen worden behandeld. En ook jongens kunnen slachtoffer worden. Wij verwelkomen gelijkgestemde mannen als bondgenoten. Echter, in onze doelen en activiteiten richten we ons in eerste instantie specifiek op de belangen van vrouwen en meisjes.