Debat, welk debat?

Drie transactivisten (ik mag gissen naar hun sekse) vragen zich af hoe het toch komt dat het debat rondom de transgenderwet zo is ontspoord.
Welk debat?

Er is helemaal geen sprake van een debat met de iedereen die het aangaat, namelijk de hele bevolking, in het bijzonder vrouwen.
Slechts weinig mensen weten waar deze wet feitelijk over gaat, laat staan dat ze erover hebben nagedacht wat het voor hen persoonlijk betekent. En mensen die dat wel weten en vragen stellen of kritiek hebben, durven zich niet meer uit te spreken omdat ze worden uitgescholden en bedreigd. Ze moeten zelfs vrezen voor hun baan.

Tot slot wordt gewone vrouwen zoals ik verweten dat we geen experts zijn of ervaringsdeskundigen.
Nou, dat ben ik wél, door het eenvoudige feit dat ik mijn hele leven al vrouw ben, met vrouwen verkeer; en een dochter, zus en moeder heb.
Als vrouwen weten wij heel goed wat ons te wachten staat als mannen die denken dat ze vrouw zijn ons vertellen dat onze vrees voor misbruik onterecht is. Daar trappen we niet meer in.

Opinie: Nieuwe transgenderwet biedt mensen alleen maar meer veiligheid | De Volkskrant