De vrouwenbeweging in Nederland is dood

De vrouwenbeweging in Nederland is dood. Het is een mannenbeweging geworden. In Trouw laten vrouwenorganisaties zich vertegenwoordigen door een man en een vrouw die man wil zijn. Zij beweren dat het dringend noodzakelijk is dat in Nederland iedere man die zich vrouw voelt, zich zonder tussenkomst van een dokter op het stadhuis als ‘vrouw’ kan laten registreren op zijn geboortebewijs.

Met enige dramatiek wordt er aan toe gevoegd dat deze verandering ‘van levensbelang’ kan zijn. Als iemand zich zo ongelukkig voelt dat er levensbelang speelt, lijkt het logischer dat hij of zij naar de dokter gaat voor hulp, in plaats van naar het stadhuis.

Transvrouwen zijn mannen
Transvrouwen zijn biologisch gezien geen vrouwen. Hun DNA, hun chromosomen en iedere cel in hun lichaam is anders. Ook qua botstructuur, spiermassa, uithoudingsvermogen en emotie-regulatie zijn het geen vrouwen. Het zijn mannen. Zij willen graag als vrouw door het leven gaan, in gedrag en in houding naar de samenleving. Dit is belangrijk voor hen.

Daar zit echter een andere kant aan en die wordt nu niet gehoord. Heeft het begrip vrouw geen biologische en fysieke betekenis meer? Wat betekent dit dan voor vrouwen sport, vrouwenbeleid en vrouwenverenigingen? Zijn man en vrouw hetzelfde? Uit psychologisch en medisch onderzoek blijken grote verschillen. 

Mannen moeten hun eigen problemen oplossen
Natuurlijk heeft iedereen in Nederland recht op veiligheid. Dat is ook niet wat betwist wordt. Wat betwist wordt, is het idee dat vrouwen het veiligheidsprobleem van trans geïdentificeerde mannen moeten oplossen. Als het op bepaalde plekken niet veilig is voor (trans geïdentificeerde) mannen, dan moet dat opgelost worden binnen die mannendomeinen. Vrouwen moeten daar buiten gelaten worden. Vrouwen hebben recht op hun eigen domeinen, waar zij niet geconfronteerd worden met mensen met volledig functionerende mannelijke genitalia. Het is verkeerd om van vrouwen te vragen dat zij de gevoelens van trans geïdentificeerde mannen voor laten gaan op hun eigen gevoelens.

Vrouwen hebben recht op privacy en veiligheid.
De complete Nederlandse vrouwenbeweging geeft dus aan iedere man een vrijbrief om op basis van enkel een tochtje naar het stadhuis toegang te krijgen tot vrouwentoiletten, vrouwenkleedkamers, de vrouwenopvang en de vrouwengevangenissen. Er wordt kennelijk geen enkele gedachte gewijd aan wat dit betekent voor meisjes en vrouwen. De Nederlandse vrouwenbeweging is dus een mannenbeweging geworden. De belangen van mannen worden afgewogen, de belangen van vrouwen worden volledig buiten beschouwing gelaten.

Wettelijk gesanctioneerde leugen
De vrouwenbeweging wil het mogelijk maken dat een man die geen enkele keer een arts heeft gezien, voortaan het recht kan opeisen om mee te sporten met de vrouwen en gebruik te maken van het vrouwenquotum. Er wordt gesuggereerd dat iemand zijn bestaansrecht kan ontlenen aan een wettelijk toegestane leugen over het geslacht op zijn geboortecertificaat. En dat het goed zou zijn voor de emancipatie van transgenders als zij niet meer naar de dokter hoeven. Daarmee worden wat een vrouw is en het begrip ‘vrouw’ dus gereduceerd tot een totaal subjectieve belevenis, die enkel in iemands hoofd bestaat. 

Vrouwenrechten en transgenderrechten botsen
Vrouwen zijn vrouwen omdat ze als vrouw geboren worden en dus biologisch vrouw zijn. Er is geen enkele eigenschap of neiging die van een man vrouw kan maken. Vrouwenrechten en transgenderrechten botsen wel degelijk. 

Mensen kunnen niet van geslacht veranderen
Mensen kunnen niet van geslacht veranderen en iedere volwassen Nederlander snapt dat. Transmensen weten het zelf ook. Iedere keer dat zij hormonen slikken of een pruik opzetten, weten ze dat ze niet ECHT van het geslacht zijn dat ze willen hebben. Het is verbijsterend dat dat alle Nederlandse vrouwenorganisaties kennelijk zijn gekidnapt en gebrainwasht om te denken dat er geen verschil is tussen mannen en vrouwen. Dat zij nu doen alsof een man die zich vrouw ‘voelt’ dat onmiddellijk met een magisch stokje ook onmiddellijk ‘IS’. Transvrouwen zijn geen vrouwen. Het zijn trans geïdentificeerde mannen. Opkomen voor vrouwen en meisjes, zodat zij plekken waar ze kwetsbaar zijn veilig zijn tegen eventueel mannelijk geweld, is de taak van de vrouwenbeweging. In Nederland hebben we helaas geen vrouwenbeweging meer.

Mr. Caroline Franssen,
voorvechter van de rechten en de veiligheid van vrouwen en meisjes

Initiatiefnemer van de petitie Vrouwenrecht en veiligheid