Oproep Stichting Voorzij aan Nederlands kabinet: volg wijs besluit Britse regering om wetswijziging tot veranderen van geslacht een halt toe te roepen

In Engeland komen voorlopig geen aanpassingen waardoor mensen eenvoudiger van geslacht kunnen veranderen. De veiligheid van voorzieningen speciaal voor vrouwen wordt voorop gezet. Aanhoudende protesten tegen deze hervormingen vanuit de Britse vrouwenbeweging hebben succes gehad. De Nederlandse stichting Voorzij, die zich beijvert voor vrouwenrechten, hoopt dat politici in Nederland dit voorbeeld volgen. Dat zij de ontmanteling van de rechten van vrouwen zullen stoppen en deze opnieuw zullen waarborgen.

“Doordat ook Nederlandse politici zich nu bewust worden van de negatieve gevolgen van zelfidentificatie, hopen we dat er uiteindelijk toch geen wetsvoorstel zal worden ingediend” aldus Caroline Franssen, voorzitter van de stichting Voorzij.

“Transgenders hebben -terecht- dezelfde rechten als alle Nederlanders. Het is niet nodig hen extra rechten te geven nu bekend is dat deze ten koste gaan van de privacy en veiligheid van vrouwen. Mensen met een penis horen niet in vrouwenvoorzieningen en in vrouwensport. Ook niet als zij zichzelf vrouw voelen.” 

De afgelopen week is in Engeland het debat over dit onderwerp verhit geraakt. Dat schrijfster JK Rowling is overspoeld met bedreigingen haar te verkrachten en te vermoorden, na haar simpele uitspraak dat geslacht een realiteit is, schoot veel mensen in het verkeerde keelgat. 

Wij maken ons er zorgen over dat transgender-zijn als iets normaals wordt gepresenteerd, zelfs aan kinderen op de basisschool. Jongeren krijgen geregeld de vraag van professionals om hen heen, als ze zich niet stereotiep gedragen, of zij misschien ‘in het verkeerde lichaam geboren zijn’. Steeds jongere kinderen worden aan puberteitsremmende medicijnen gezet, zelfs zonder toestemming van hun gezaghebbende ouders. Later blijkt geregeld dat hun niet stereotype gedrag voortkwam uit trauma en niet doordat ze lesbisch of homoseksueel zijn. Ook zien we veel verwarring met vertraagde ontwikkeling bij autisme. Sociale besmetting speelt bewezen een rol (onderzoek L. Littman*), met name door films van transgenders op YouTube.

Nu het begeleiden van jongeren met genderdysforie, om hen zich te laten verzoenen met hun geboortegeslacht, dreigt te worden gezien als een vorm van verboden homogenezing en hulpverleners in Nederland straks worden gedwongen om alleen te bevestigen als iemand meent van het andere geslacht zijn, zullen we ook in Nederland steeds meer gaan zien dat kinderen veel te vroeg in transitie gaan en er later spijt van hebben. Het aantal spijtoptanten neemt nu al hand over hand toe.

De stichting hoopt dat er duidelijke richtlijnen komen voor publieke en besloten ruimten voor vrouwen waarbij hun veiligheid wordt gegarandeerd. Dat de politiek kiest voor vrouwen en dat trans geïdentificeerde mannen van gender-neutrale voorzieningen gebruik kunnen maken. Vrouwen moeten erop kunnen rekenenen dat er geen mensen met mannenlijven van hun voorzieningen gebruik kunnen maken. Dat geldt voor alle vrouwen die zich niet graag naakt laten zien aan een vreemde man, maar speciaal voor Joodse en Moslimvrouwen die vanuit hun religie niet met (naakte) mannen samen mogen zijn. 

De Nederlandse Commissie voor de rechten van de mens vindt nu dat een trans geïdentificeerde man recht heeft om niet het genderneutrale, maar het meisjestoilet te gebruiken, ook als meisjes dat vervelend vinden. Arnoud Elsink, Hoofd Veiligheid en Burgervragen, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reageerde uit naam van minister van Engelshoven zeggende dat meisjes er maar aan moesten wennen. Wij verwachten dat de Nederlandse politiek zich gaat uitspreken voor het handhaven van de rechten van meisjes op voorzieningen alleen voor vrouwen. Trans geïdentificeerde mannen kunnen gebruik maken van genderneutrale voorzieningen en hoeven niet in hun identiteit bevestigd te worden door hen toegang te geven tot voorzieningen voor vrouwen.

Voorzij organiseert op dinsdag 23 juni een online conferentie over de botsing tussen vrouwenrechten en de voorgestelde extra rechten tegen transgenders. Daarbij zijn twee Engelse spreeksters uitgenodigd die beiden een rol hebben gespeeld in het tegenhouden van de wetshervormingen in Engeland. Meer informatie over de conferentie is te vinden op www.voorzij.nl.

De stichting Voorzij spant zich in om zelfidentificatie in Nederland tegen te gaan en de rechten van vrouwen en meisjes te beschermen. 

Noten

1. De uitspraak dat een trans identificerende jongeman toegang moet krijgen tot damestoiletten op school, ook al vinden meisjes dat onplezierig, is hier te vinden: https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2020-25

2. Het onderzoek van Lisa Littmann naar sociale besmetting is hier te vinden: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0214157

www.voorzij.nl