Brief aan Tweede Kamer – Steun NSC-motie over Transgenderwet

Onderstaande brief heben wij deze week verzonden aan alle leden van de Tweede Kamer. Wij hopen van harte dat de motie van NSC genoeg steun zal krijgen.


Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Datum: 14 april 2024
Betreft: steun motie NSC t.b.v verwerpen wetsvoorstel aanpassen geslachtsvermelding

Geachte Kamerleden,

Op dinsdag 16 april staat de stemming over een belangrijke motie van verwerping, ingediend door de fractie van Nieuw Sociaal Contract, op uw agenda. Deze motie heeft betrekking op wetsvoorstel genummerd 35825, getiteld “Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de geslachtsvermelding in de geboorteakte”.
Wij doen een dringend beroep op u om deze motie te steunen. Onze organisatie is politiek neutraal. Onze primaire zorg is het beschermen van de rechten van vrouwen en kinderen. Dit wetsvoorstel vormt een directe bedreiging voor deze rechten. Hieronder zetten wij de kernpunten van onze bezorgdheid uiteen.

1.        Zelfidentificatie van geslacht gaat niet alleen mensen die zich transgender noemen aan, het gaat álle burgers aan. Het gaat uit van een geloof dat zegt dat er een aangeboren ‘genderidentiteit’ bestaat die wettelijk kan worden vastgelegd en beschermd. Wij zien dit als een geloof dat niet kan worden opgelegd aan anderen en dat geen wettelijke status mag krijgen in een seculiere samenleving. De enige basis voor een wettelijke status is het biologische geslacht. Bovendien zijn er ontelbaar verschillende definities van ‘genderidentiteit’ en wordt aangenomen dat het veranderlijk is. Het gebruiken van een dergelijk vaag begrip in plaats van de fysieke realiteit van geslacht is juridisch onwerkbaar.

2.        Door het drempelloos mogelijk maken van zelfidentificatie van geslacht kan elke man, om welke reden dan ook, zich vrouw verklaren. Hierdoor kan een man die zich identificeert als vrouw — zelfs als zijn intenties niet zuiver zijn — toegang eisen tot ruimtes die specifiek zijn bedoeld om vrouwen te beschermen. Denk hierbij aan opvanghuizen, gevangenissen, kleedkamers, toiletten, maar ook aan vrouwensport en bijeenkomsten voor lesbische vrouwen. Vrouwen hebben geen wettelijke basis meer om mannen de toegang tot deze plekken te weigeren. Ze verliezen zelfs de wettelijke basis om hun eigen identiteit te definiëren. Mannen nemen de definities over van wat het betekent om lesbisch, moeder of meisje te zijn.

3.        Naast de mogelijkheid tot zelfidentificatie van geslacht gaat deze wetswijziging ook over het schrappen van de leeftijdsgrens. Dit zou kunnen zorgen voor een nóg grotere toeloop naar de genderklinieken. Het onlangs verschenen Cass Review in het Verenigd Koninkrijk laat zien dat de transgenderzorg voor jongeren gestoeld is op een zeer wankele wetenschappelijke basis en dat een heel andere aanpak (en ook andere taal) nodig is. Zelfidentificatie van geslacht gaat niet over deze transgenderzorg, maar zou wel dit ongewenste neveneffect kunnen hebben, juist voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Hieronder voegen wij nog drie links naar artikelen over het gevaar van de Transgenderwet en zelfidentificatie van geslacht voor biologische meisjes, vrouwensport en vrouwengevangenissen.

Artikel ‘Transgenderwet is riskant voor jongere meisjes’ in Brabants Dagblad 8nov2022.pdf (voorzij.nl)Artikel ‘Vrouwensport behouden voor vrouwen’ gepubliceerd in de Telegraaf!  – VoorzijArtikel ‘Horen transvrouwen wel in een vrouwengevangenis?’ in de Bonjo 1feb2024.pdf (bonjo.nl)

Wij wensen u veel wijsheid en rekenen op uw stem vóór de rechten, veiligheid, privacy en waardigheid van alle meisjes en vrouwen in Nederland.

Met vriendelijke groet,


Renske Verheul

Bestuurder Stichting Voorzij