Bij hulp na seksueel geweld vergoeding eigen risico

Vanaf 1 september wordt gedurende een jaar het verplicht eigen risico vergoed (385 euro) van mensen die zich in de eerste zeven dagen na het meemaken van seksueel geweld melden bij 1 van de zestien locaties van het Centrum Seksueel Geweld.

Deze pilot is een mijlpaal, met dank aan de inzet van Schadefonds Geweldsmisdrijven en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hoewel het pijnlijk is voor vrouwen die al langer hun eigen risico moeten inzetten om de gevolgen van seksueel geweld te kunnen hanteren, vindt Voorzij dit een goede eerste stap. Het is wel belangrijk om heel duidelijk te maken aan vrouwen dat snel hulp zoeken om meerdere redenen belangrijk is.

Klik hier voor de website van het Centrum Seksueel Geweld.