Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Voorzij (opgericht in 2020) bestaat momenteel uit vier personen. Gezien de bedreigingen vanuit bepaalde groepen in de samenleving kiezen wij ervoor om de namen en gegevens van de overige bestuursleden hier niet bekend te maken om hun persoonlijke levenssfeer te beschermen.

Het bestuur is bereikbaar onder ons algemene emailadres info@voorzij.nl.

Bestuursleden die zich op dagelijkse / wekelijkse basis inzetten voor Stichting Voorzij, kunnen eventueel een vergoeding ontvangen, afhankelijk van hun tijdsbesteding voor de stichting. Dit wordt jaarlijks vastgelegd in de begroting.

Vrijwilligers voor de stichting kunnen na overleg met het bestuur aanspraak maken op reisvergoeding en vergoeding van andere onkosten als zij voor de stichting Voorzij ergens heen reizen of bijeenkomsten bijwonen.