Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Voorzij (opgericht in 2020) bestaat uit vijf personen. Sinds de zomer van 2023 is Marianne Driessen voorzitter. Gezien de bedreigingen vanuit bepaalde groepen in de samenleving kiezen wij ervoor om de namen en gegevens van de overige bestuursleden hier niet bekend te maken om hun persoonlijke levenssfeer te beschermen.

Het bestuur is bereikbaar onder ons algemene emailadres info@voorzij.nl.

Bestuursleden die zich op dagelijkse / wekelijkse basis inzetten voor Stichting Voorzij, kunnen aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding, afhankelijk van hun tijdsbesteding voor de stichting. Dit wordt jaarlijks vastgelegd in de begroting.

Vrijwilligers voor de stichting kunnen na overleg met het bestuur aanspraak maken op reisvergoeding en vergoeding van andere onkosten als zij voor de stichting Voorzij ergens heen reizen of bijeenkomsten bijwonen.

Voorzitter Marianne Driessen

In haar laatste functie heeft Marianne gewerkt op het thema diversiteit & inclusie in het onderwijs. Als onderwijskundig adviseur en taalkundige werkte zij 25 jaar in het beroepsonderwijs, vooral op thema’s inburgering, laaggeletterdheid, talenonderwijs, ict & leren en internationalisering. Daarvoor werkte zij als systeemontwerper in de it-sector en als docent biologie, aardrijkskunde en Engels in het onderwijs.

In de jaren tachtig kwam zij in aanraking met het feminisme en de homo/lesbische beweging en heeft in die beide emancipatiebewegingen haar bijdrage geleverd, vooral op het thema zelfverdediging voor vrouwen en meisjes.

Marianne: ‘Steeds meer vrouwen durven zich uit te spreken en verdedigen opnieuw vrouwenrechten. Ik wil daar een van zijn. Dat voelt voor mij als mijn plicht als vrouw en burger binnen onze democratische rechtstaat.’